f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do projektu scenariusza wystawy w mającym powstać około 2014 roku Centrum Edukacji Przyrodniczej CEP). W zamyśle ma to być jednostka muzealno-dydaktyczna, której działalność dydaktyczna będzie oparta na zbiorach zoologicznych, geologicznych, antropologicznych i paleobotanicznych. Zbiory te są obecnie przechowywane oddzielnie w Instytucie Zoologii, Instytucie Geologii i Instytucie Botaniki. Na ich podstawie powstanie jedna wspólna wystawa o powierzchni niemal 2400 metrów kwadratowych. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest RE-Bau. Budowa CEP jest finansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ" (POIŚ 13.01.00-00-062/08).
f
f
f
f
f
f
f

Przewidziano szereg bloków tematycznych:

 • Powstanie Wszechświata, Układu Słonecznego i planety Ziemia
 • Historia Ziemi, ery geologiczne i ich charakterystyka, powstanie i historia życia w przeszłości
 • Procesy geologiczne i ich produkty, tektonika, wietrzenie, surowce mineralne
 • Budowa geologiczna Polski
 • Struktury sedymentacyjne
 • Skamieniałości śladowe
 • Przegląd systematyczny zwierząt
 • Bioróżnorodność organizmów na przykładzie motyli oraz muszli mięczaków (duże kolekcje muszli i motyli)
 • Rozmieszczenie zwierząt i roślin na Ziemi
 • Przystosowania organizmów do życia w różnych środowiskach
 • Procesy specjacji – teorie tłumaczące powstawanie gatunków
 • Zachowanie się zwierząt
 • Zagrożenia środowiska naturalnego i jego ochrona, gatunki chronione
 • Zwierzęta pożyteczne i szkodliwe dla człowieka
 • Udomowienie zwierząt i roślin
 • Ewolucja człowieka

Oprócz tego znajdzie się tam „Gabinet Zoologiczny w XIX wieku” – pracownia z wyposażeniem sprzed około półtora wieku.

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej powstaje w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ” i będzie ulokowany w obrębie III Kampusu UJ, przy ulicy Gronostajowej w Krakowie.

Poniżej przedstawiamy najnowszą wizualizację komputerową budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Widok od strony zegara słonecznego

Widok od strony zegara słonecznego. Wizualizacja: Krzysztof Wołowski, Katarzyna Jagiełło.

Widok od ul. Gronostajowej

Widok od ul. Gronostajowej. Wizualizacja: Krzysztof Wołowski, Katarzyna Jagiełło.

 

Fotorelacja z placu budowy

Dodatkowe informacje znajdują się stronie Generalnego Wykonawcy, RE-Bau.

28 listopada 2012

CEP

Widok placu budowy z budynku Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od strony Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od ulicy Gronostajowej.

6 maja 2013

CEP

Widok placu budowy z budynku Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od strony Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od strony Instytutu Zoologii.

14 czerwca 2013

CEP

Widok placu budowy z budynku Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od strony ul. Gronostajowej.

CEP

Widok placu budowy od strony Instytutu Ochrony Środowiska.

22 lipca 2013

CEP

Widok placu budowy z budynku Instytutu Zoologii.

CEP

Widok placu budowy od strony Instytutu Ochrony Środowiska.

CEP

Widok placu budowy od strony ul. Gronostajowej.

5 września 2013

CEP

Widok placu budowy od strony ul. Gronostajowej.

CEP

Widok placu budowy z budynku Instytutu Zoologii.

9 września 2013

f
f
f
f
f
f
f
f

10 grudnia 2013

f
f
f
f
f
f
f
f

27 stycznia 2014

f
f
f
f

25 lutego 2014

f
f
f
f
f
f
f

marzec 2014

f
f
f
f

24 kwietnia 2014

f
f
f
f
f
f
f
f

23 maja 2014

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

sierpień 2014

Z końcem miesiąca budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej został oficjalnie oddany do użytku. Od tej pory stało się możliwe rozpoczęcie przeprowadzki.

f
f
f
f

październik 2014

Trwają prace związane z transportem eksponatów i organizacją wyposażenia nowej siedziby.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.