f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

W Muzeum Zoologicznym można wykonać prace magisterskie z zakresu:
  • Zoogeografia
  • Taksonomia i systematyka
  • Ekologia motyli
  • Etologia owadów
Prace można wykonać na podstawie materiału naukowego znajdującego się w Muzeum Zoologicznym lub na podstawie materiału własnego oraz obserwacji zgromadzonych podczas prac terenowych. Niektóre sugerowane tematy:
  • analiza biogeograficzna z wykorzystaniem metod kladystycznych i statystycznych
  • regionalne prace faunistyczne
  • rewizje wybranych grup taksonomicznych owadów na podstawie cech morfologicznych
  • zachowanie owadów społecznych
  • strategie wyboru partnera oraz strategie pokarmowe
Tematy prac ustalane są z prowadzącymi.
Tabela kursów prowadzonych przez Muzeum Zoologiczne
Nazwa kursu Numer kursu Wykłady Ćwiczenia
Techniki entomologiczne WBNZ 812 Prowadzący: Tomasz Pyrcz
środa 9:00-12:00 (I grupa)
środa 13:00-16:00 (II grupa)
Prowadzący: Tomasz Pyrcz, Anna Zubek
środa 9:00-12:00 (I grupa)
środa 13:00-16:00 (II grupa)
Zoogeografia WBNZ 255 Prowadzący: Tomasz Pyrcz
czwartek 10:00-11:30
Etologia owadów WBNZ 110 Kurs zawieszony
Tropical ecology – field course 1, 2 WBNZ 850 Tomasz Pyrcz
Tropical ecology 2 WBNZ 849 Prowadzący: Tomasz Pyrcz
piątek 14:00-16:30
Zoologia bezkręgowców - zajęcia terenowe WBNZ 815 Tomasz Pyrcz
Island biogeography 2 WBNZ 877 Prowadzący: Tomasz Pyrcz
wtorek 14:00-15:30
 

1 Więcej o kursie WBNZ 801 (Ekologia tropikalna – zajęcia terenowe): Ekologia tropikalna – zajęcia terenowe (WBNZ 850)
Informujemy, że ukazało się IV, poprawione wydanie ilustrowanego przewodnika do oznaczania najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt Wenezueli, będącego ciekawym uzupełnieniem kursu (Laskowski, R., Pyrcz, T. W., Weiner, J. 2013. Przewodnik do pospolitych gatunków roślin i zwierząt Wenezueli. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 61 ss, 51 tab.).

2 Wykład w języku angielskim
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.