f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

1782
fJan Dominik Jaśkiewicz zgodnie z postanowieniem Komisji Edukacji Narodowej organizuje Gabinet Historii Naturalnej. Siedzibą Gabinetu przez 184 lata stają się pomieszczenia w Collegium Physicum (obecnie Kołłątaja), przy ul. Św. Anny 6 w Krakowie.
1787-1804
Franciszek Scheidt wzbogaca zbiór o materiały zielnikowe.
1806-1809
Baltazar Hacquet wzbogaca kolekcję swoimi zbiorami mineralogicznymi.
1809-1843
Alojzy Rafał Estreicher rozdziela zbiory Gabinetu Historii Naturalnej na dwa gabinety, Gabinet Mineralogiczny i Gabinet Zoologiczny. Kupuje zbiór Baltazara Hacqueta, który łącznie z darem ks. Kajetana Sołtyka wzbogaca zbiory obu Gabinetów (około 10 tys. eksponatów).
1843-1847
Napoleon Czerwiakowski wzbogaca zbiór o egzotyczne ssaki, z których najcenniejszymi okazami są pancernik i dziobak.
1848-1855
Ludwik Zejszner rozbudowuje i tworzy nową wystawę w Gabinecie Mineralogicznym.
1855-1857
Edward Oskar Schmidt po raz pierwszy używa nazwy Muzeum Zoologiczne, zamiennie z nazwą Gabinet Zoologiczny.
1858-1862
Kamil Heller rozpoczyna inwentaryzację zbioru.
1863-1890
Maksymilian Siła-Nowicki powiększa zbiór muzealny, tworzy zbiór owadów (muchówki, Diptera) i kończy inwentaryzację zbiorów.
1890-1918
Antoni Wierzejski wzbogaca zbiór o wodne bezkręgowce.
1912-1939
fMichał Siedlecki wzbogaca zbiór okazami ze swoich wypraw naukowych na wyspy Jawę i Cejlon, (m.in. żaba latająca, jaszczurka latająca).
1939-1945
W czasie okupacji uczelnia jest zamknięta. Część zbiorów ukryto dzięki czemu przetrwały wojnę.
1946-1952
Zbigniew Kawecki zostaje kustoszem Muzeum.
1952-1967
Stanisław Smreczyński zostaje kierownikiem Zakładu Zoologii Systematycznej oraz Muzeum.
1967-1968
Przeprowadzka Muzeum Zoologicznego z budynku przy ul. św. Anny 6 do nowego gmachu Collegium Zoologicum przy ul. Krupniczej 50, obecnie ul. R. Ingardena 6.
1968-1979
Wiktor Micherdziński tworzy obecną wystawę Panorama Fauny Świata.
f
1980
Janusz Wojtusiak zostaje kierownikiem Muzeum Zoologicznego. Dokończenie wystawy Panorama Fauny Świata (B. Śmiałowska, K. Smagowicz, K. Beiersdorf, A. Falniowski, E. Pyza).
1984
Bolesław Rączka, polski emigrant z Kanady, ofiarowuje kolekcję muszli mięczaków morskich.
1987
Roman Tertil, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Środowisku UJ, przekazuje do Muzeum swój prywatny zbiór motyli z północno zachodniej Nigerii – rejon Sokoto.
1991
Janusz Wojtusiak przekazuje do zbiorów Muzeum zbiór motyli afrykańskich po przeprowadzonych przez siebie badaniach terenowych w Nigerii w latach 1982-1986.
1992
Janusz Sondel, prorektor UJ, przyznaje Muzeum dodatkową powierzchnię wystawową w piwnicach Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53, gdzie utworzono i udostępniono do zwiedzania stałe wystawy: Muszle mięczaków morskich (z kolekcji B. Rączki), Motyle Świata (ze zbioru Romana Wojtusiaka, Janusza Wojtusiaka i Tomasza Pyrcza) i wystawa Skamieniałości ofiarowanych przez Jerzego Małeckiego i Radosława Tarkowskiego z AGH.
f
1993
Przejęcie przez Muzeum Zoologiczne UJ dużego, prywatnego zbioru motyli pozostałego po zmarłym w 1987 roku emerytowanym profesorze UJ, Romanie Wojtusiaku. Na bazie tego zbioru utworzono w Collegium Iuridicum drugą stałą wystawę - Motyle Świata, uzupełniając ją o okazy z obszaru Afryki tropikalnej ofiarowane w 1991 roku przez Janusza Wojtusiaka oraz Tomasza Pyrcza.
1993
Wyprawa naukowa Muzeum Zoologicznego na wyspy Świętego Tomasza i Książęcą. Pozyskanie cennych endemicznych gatunków motyli do zbioru naukowego.
1996
Muzeum rozpoczyna wieloletnie badania bioróżnorodności motyli lasów tropikalnych w Ameryce Południowej i gromadzenie okazów fauny neotropikalnej do zbioru naukowego.
f
2000
Z okazji obchodów jubileuszu 600 – lecia odnowienia Uczelni, Muzeum bierze udział w wystawie Skarby Uniwersytetu w Collegium Maius.
f
2003
Tomasz Pyrcz przekazuje swój prywatny zbiór motyli z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Europy w darze na rzecz powiększenia i uzupełnienia zbioru naukowego motyli Muzeum Zoologicznego.
2004
Muzeum organizuje wystawę „Motyle Ekwadoru” w Guayaquil w Ekwadorze i bierze udział w konferencji na temat „Bioróżnorodność i ochrona motyli Ekwadoru”. W ciągu trzech tygodni wystawę obejrzało 12 000 zwiedzających.
f
2006
Pobyt w Wenezueli w marcu 2006 r. odbył się w ramach współpracy naukowej pomiędzy Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego a Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC) w Caracas. W badaniach, które obejmowały obszary wysokogórskie Andów Kordyliery Meridy udział wzięli dr Tomasz W. Pyrcz (MZUJ), dr Angel Viloria (IVIC), p. Pierre Boyer (Le Puy Sainte Reparade) oraz p. Mauro Costa (Caracas).
f
2008
Pobyt w Peru we wrześniu i październiku 2008 r. połączony był z uczestnictwem w konferencji zamykającej 4-letni projekt „Tropical Andean Butterflies Diversity” w miejscowości Urubamba (patrz: www.andeanbutterflies.org). W badaniach terenowych w departamencie Cuzco wzięli udział także Kayce Casner (University of California) oraz Pierre Boyer (Le Puy Sainte Reparade) i Michel Dottax (Paryż). Ważnym punktem programu naukowego były badania bioróżnorodności motyli w rezerwacie Fundacji Wayqecha w dolinie Kosnipata.
f
2009
Wyprawa naukowa do Boliwii w lutym 2009r przeprowadzona została przez Muzeum Zoologiczne UJ przy współudziale Muzeum Historii Naturalnej Alcide d’Orbigny w Cochabamba oraz fundacji PROMETA w Tarija. Obszarem badań były górskie lasy tropikalne i subtropikalne w departamentach Tarija oraz Cochabamba.
f
2009
Badania terenowe w Chile w lutym i marcu 2009r przeprowadzone zostały przy współudziale i współfinansowaniu Middle Tennessee State University w Murfreesboro. Badane były lasy waldiwijskie środkowo-południowego Chile oraz stepy patagońskie pogranicza argentyńskiego.
f
2009
Pobyt dra Tomasza W. Pyrcz w południowej Francji pod koniec maja 2009 r. odbywał się w ramach współpracy naukowej z Université de Provence w Marsylii i obejmował między innymi seminarium, którego tematem były przystosowania behawioralno-morfologiczne do życia w środowiskach wysokogórskich.
f
2012
Śmierć kierownika Muzeum, Janusza Wojtusiaka. Nowym kierownikiem zostaje Tomasz Wilhelm Pyrcz.
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.