f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

Pracownicy:

Doktoranci:

Współpracownicy naukowi:

Byli pracownicy:

Tomasz Wilhelm Pyrcz, dr hab., Kierownik Muzeum

ff

Dokonania zawodowe

 • Inicjatywa oraz aktywne uczestnictwo w negocjacjach umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (na szczeblu instytutowym i wydziałowym) a następującymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Ameryki Łacińskiej:
  • Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Wenezuela
  • Museo del Instituto de Zoologica Agricola de la Universidad Central de Venezuela, Maracay, Wenezuela
  • Pontificia Universidad Católica, Bogota, Kolumbia
  • Museo de Historia Natual Aristide d'Orbigyi, Cochabamba, Boliwia
 • Opracowanie naukowe i kuratorstwo zbioru naukowego motyli dziennych Muzeum Zoologicznego, w celu wykorzystywania go przez studentów, magistrantów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do realizacji prac dyplomowych.
 • Organizacja wystaw:
  • 2004 "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador". Guayaquil, Ekwador
  • 2006 "10 lat badan bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ". Wystawa była prezentowana w dniach 07-16.XI.2006 w Auditorium Maximum UJ. Imprezie towarzyszyła prezentacja filmu dokumentalnego oraz publikacje popularyzatorskie.
 • Udział w organizacji i prowadzeniu (Instytut Nauk o Środowisku i Muzeum Zoologiczne) pierwszego w Polsce kursu "Ekologii Tropikalnej" dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym miedzy innymi czynny udział w negocjacjach warunków realizacji praktyk terenowych w Wenezueli z Universidad Central de Venezuela w Maracay (pobyt w stacji terenowej Rancho Grande) oraz Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas w Caracas (pobyt w ośrodku IVIC oraz organizacja zajęć).
 • Udział w międzynarodowym projekcie "Tropical Andean Butterflies Diversity Project" realizowanym w latach 2004-2008 przez konsorcjum międzynarodowe, w ramach "Darwin Initiative", koordynowanym przez dr. Keitha Willmott z State Museum of Arthropods w Gainseville, Florida University. W dniach 4-6 września 2008 odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Jestem jej współorganizatorem i w jej ramach koordynuje panel pt. "Systematics and biology of the Pronophilna", w którym bierze udział kilkunastu naukowców z USA, Wenezueli, Kolumbii, Boliwii, Ekwadoru i Włoch. Strony internetowe: www.andeanbutterflies.org.

Zainteresowania

 • Taksonomia i systematyka owadów (motyle z podrodziny Nymphalidae, w tym głównie plemię Pronophilini)
 • Faunistyka (Afrotropik, głównie Afryka Zachodnia i Centralna oraz Neotropik, głównie Andy i Pantepui)
 • Biogeografia (zoogeografia wysp wulkanicznych i wzorce dyspersji)
 • Ewolucjonizm (wzorce specjacji, w tym głównie specjacja parapatryczna i rola ekotonu, adaptacje behawioralne i morfologiczne do warunków wysokogórskich, dobór płciowy)

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. f Pyrcz, T. W. 1991. Account of two expeditions to São Tomé and Principe islands, January - March & July - September 1990 including a description of new subspecies of Acraea pharsalus Ward and Bematistes alcinoe Felder. Lambillionea. 91(4): 362 - 374.
 2. f Pyrcz, T. W. 1992a. Provisional check-list of the butterflies of São Tomé and Principe islands. Lambillionea. 92(1): 48 - 52.
 3. Pyrcz, T. W. 1993a. Notes sur les premiers états de Papilio cleotas au Venezuela (Lepidoptera, Papilionidae). Lambillionea. 93(1): 87 - 89.
 4. Pyrcz, T. W. 1993b. Memphis titan romeroi from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 26.
 5. Pyrcz, T. W. 1993c. New record of Memphis grandis from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 27 - 28.
 6. Pyrcz, T. W. 1993d. New Memphis from Venezuela, Memphis salinasi n. sp. (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(2): 127 - 131.
 7. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1994. A new genus, Protopedaliodes and a new species, Protopedaliodes kukenani from the Pantepui, Venezuela (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea. 94(3): 345 - 352.
 8. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1995. Observations on the postembryonic development and comments on the systematic status of the butterfly Kamilla cymodoce (Cramer), Lambillionea, 95(1): 116 - 120.
 9. Pyrcz, T. W. 1995. A new genus, Tamania and a new species, Tamania jacquelinae from the Tamá range, Venezuela - Colombia border (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea, 95(4): 519-525.
 10. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1995. Notes on Pedaliodes roraimae Strand, a little known satyrid from the Roraima massif. Lambillionea, 95(4): 584-586.
 11. Pyrcz, T. W. 1995. A new Memphis from the Pantepui, Memphis montesino n. sp. Tropical Lepidoptera, 95(1): 11-13.
 12. Pyrcz, T. W. 1996. Niche competition and mate recognition in the butterflies of São Tomé e Principe. Gulf of Guinea Conservation Newsletter, 1996(3): 2-3.
 13. Rey, F & Pyrcz, T. W. 1996. A perfect mimicry of two cloud forest pierids: Catasticta revancha n. sp. and Leptophobia eleone. Genus, 96(4): 21-24.
 14. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Taxonomy of three butterfly species from the islands of São Tomé and Principe in the Gulf of Guinea: Neptis larseni n. sp., Charaxes thomasius & Papilio furvus (Lepidoptera: Papilionoidaea). Lambillionea, 97(1): 53-63.
 15. Johnson, K., Vélez, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Description of male of Rhamma cassidyi Johnson & Adams (Lycaenidae, Theclinae, Eumaeini). Review of Colombian Theclinae, 2(12): 7-9.
 16. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999a. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Primera parte. Convergencia de los patrones de coloración en mariposas andinas: siete nuevas especies del género Pedaliodes Butler. SHILAP, 27(106): 173-287.
 17. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 1999. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Segunda parte. Patrones de distribución altitudinal. SHILAP, 27(106): 203-213.
 18. f Pyrcz, T. W. 1999a. The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 1: Introduction, genera Altopedaliodes to Lymanopoda. Lambillionea, 99(2): 221-240.
 19. f Pyrcz, T. W. 1999b, The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 2: genera Manerebia to Thiemeia. Lambillionea, 99(3): 351-376.
 20. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999b. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 1, New pedaliodines. Genus, 10(1): 117-150.
 21. f Pyrcz, T. W. 1999c. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 2, The genus Lasiophila. Genus, 10(3): 479-495.
 22. f Pyrcz, T. W., Willmott, K. & Hall, J. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 3, three new species and five new subspecies of Lymanopoda, Genus, 10(3): 497-522.
 23. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1999. New pronophiline butterflies from the Venezuelan Tepuyes (Nymphalidae, Satyrinae), Journal of the Lepidopterist’ Society, 53(3): 90-98.
 24. f Pyrcz, T. W. 2000. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 4, new taxa of Pronophila Doubleday. Genus, 11(1): 69-86.
 25. Viloria, A. L., Adams, M. J., Pyrcz, T. W. & Romero F. 2001. Noticia histórica sobre satíridos venezolanos coleccionados por Karl Moritz (1797-1866) y discusión de la identidad taxonómica y la distribución de Pedaliodes pisonia (Hewitson, 1862). SHILAP, 29(113): 31-42.
 26. f Viloria, A. L. & Pyrcz T. W. 2001. Revalidación y revisión de Steromapedaliodes Forster, con description de dos especies nuevas (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Anartia, 15: 1-2.
 27. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2002. The vertical distribution of pronophiline butterflies (Nymphalidae, Satyrinae) along a elevational transect in Monte Zerpa (Cordillera de Mérida, Venezuela) with remarks on their diversity and parapatric distribution. Global Ecology & Biogeography, 11: 211-221.
 28. Pyrcz, T. W. 2003a. Una nueva especie de lepidóptero altoandino de Chanchamayo (Peru Central) – Pedaliodes franzi (Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini: Pronophilina). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 245-253.
 29. Pyrcz, T. W. 2003b. Notas taxonomicas y zoogeograficas sobre Lymanopoda huilana con la descripcion de una nueva subespecies del sur-este de Ecuador (Satyrinae, Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 235-243.
 30. f Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J., Ferrer-Paris, J-R., Beccaloni, G. W., Sattler, K. & Lees, D. C. 2003. A brachypterous butterfly? Proceedings of the Royal Society, B (Suppl.), S21-S24 (DOI 10.1098/rsbl.2003.0015).
 31. f Pyrcz, T. W. 2004a. Pronophiline butterflies of the highlands of Chachapoyas in northern Peru: faunal survey, diversity and distribution patterns (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Genus, 15(4): 455-622.
 32. f Pyrcz, T. W., 2004c. New oreal Pedaliodine butterflies from Ecuador and Colombia (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 287-301.
 33. f Pyrcz, T. W. 2004d. Notas taxonómicas sobre el género Pronophila Doubleday Con la descripción de cuatro nuevas subespecies de Pronophila unifasciata Lathy (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 233-244.
 34. f Pyrcz, T. W. & Rodríguez, G. 2005. Notas sobre el grupo Panyapedaliodes muscosa (Thieme) con la descripción de una nueva especie y dos nuevas subespecies. Lambillionea, 105(1): 187-194.
 35. f Pyrcz, T. W. 2005. A new species of Lymanopoda at the southern generic distribution limit on the Pacific slopes of the Andes. Lambillionea, 105(2): 251-256.
 36. f Pyrcz, T. W., A new endemic species of Corades from the Chiles volcano massif in North-Western Ecuador. Lambillionea, 105(3) : 503-508.
 37. Pyrcz, T. W. & Fratello, S. 2005. Cloud Forest butterfly fauna of the Pantepui – poor or poorly known? Description of new species and records of new genera of Pronophilina: Eretris agata and Oxeoschistus romeo (Nymphalidae, Satyrinae). Journal of the Lepidopterist’ Society 59(4): 200-211.
 38. f Pyrcz, T. W. 2005. La identidad de Corades anfortas (Thieme) y la descripción de una nueva subespecie (Lep., Nymph., Satyr.). Lambillionea, (105): 604-608.
 39. Pyrcz, T. W. 2006. Notas sobre Corades tripunctata Weymer con la descripción de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 235-238.
 40. f Pyrcz, T. W. and Rodriguez, G. 2005. Pherepedaliodes angela – una nueva especie para la ciencia y un nuevo genero para Colombia. Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 179-190
 41. f Pyrcz, T. W. and Viloria, A. L. 2005. Adiciones a la fauna de mariposas de la reserva forestal de Tambito (Colombia): descripción de cuatro subespecies nuevas de la subtribu Pronophilina (Nymphalidae, Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 258-277.
 42. f Pyrcz, T. W., Willmott, K. R., Hall, J. P. W. & Viloria, A. L. 2006. A review of the genus Manerebia Staudinger (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) in the northern Andes. Journal of Research on the Lepidoptera, 39(2000): 37-79.
 43. f Pyrcz, T. W. & Rodriguez, G. 2006. Description of a new remarkable species of Lymanopoda Westwood and identification of a centre of endemism of cloud forest butterflies in Belmira, northern Central Cordillera, Antioquia, Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 291-297.
 44. f Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, ecology and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 1: Pedaliodes spina Weymer (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 299-306.
 45. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Systematics, ecology and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 2: Pedaliodes praxia (Hewitson) and related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(3): 427-436.
 46. f Pyrcz, T. W. 2006. Filling gaps in the distribution patterns of the genus Lasiophila C. & R. Felder: a new species from the valley of Kosnipata (Cuzco, Peru) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 601-608.
 47. f Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 3: Revisional notes on the generic status and a new subspecies of Pedaliodes puma Thieme (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 609-616.
 48. Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2006. Notas taxonómicas sobre Corades melania Staudinger con la descripción de la hembra y de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 118-122.
 49. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Notes on the systematics of the genus Praepronophila Forster with the description of two new subspecies of P. perperna (Hewitson) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas. 10: 165-182.
 50. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2007. Erebiine and pronophiline butterflies of the Serranía del Tamá, Venezuela-Colombia border (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Tropical Lepidoptera, 15(1-2): 18-52.
 51. f Pyrcz, T. W. & Rodríguez G. 2007. Mariposas de la tribu Pronophilini en la Cordillera Occidental de Colombia. SHILAP, 35(140): 455-489.
 52. f Pyrcz, T. W. 2008. Description of a new species previously known as Pedaliodes ferratilis form luteocosta Adams & Bernard from the Venezuelan Cordillera de Mérida with data on its altitudinal distribution (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(1): 125-134.
 53. f Viloria, A., Miller, L. D., Miller, J., & Pyrcz, T. W. 2008. Reassessment of Parapedaliodes Forster and Neopedaliodes Viloria, Miller & Miller, with descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Bulletin of the Allyn Museum, 151: 1-43.
 54. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 5: Revisional notes on Pedaliodes chrysotaenia with the description of a related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 377-387.
 55. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 6: Pedaliodes demathani Pyrcz – a widely polytypic species from Peru and Bolivia (Lepidoptera: Nympahlidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 389-407.
 56. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 7: A sister species of Pedaliodes paneis (Hewitson) from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 409-417.
 57. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer. P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 8: Pedaliodes niveonota Butler and new related species from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 419-431.
 58. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 9: Notes on Pedaliodes pammenes and related species witht the description of ten new taxa. Genus, 19(3): 433-470.
 59. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 10: Revisional notes of Pedaliodes tyro with the description of new taxa from central and southern Peru. Genus, 19(3): 471-495.
 60. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2009. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 11: A new subspecies of Pedaliodes ornata Staudinger from the Cordillera de Merida (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(1): 13-22.
 61. f Greeney, H., Pyrcz, T. W., Hualingua, M., DeVries, P. & Dyer, L. A. 2009. The early stages of Pedaliodes poesia (Hewitson, 1862) in eastern Ecuador (Lepidoptera: Satyrina: Pronophilina). Journal of Insect Science, 9:38.
 62. f Pyrcz, T. W. & Gareca, Y. 2009. A new species of Eretris Thieme from the Elbow of the Andes region in Bolivia (Lepidoptera, Satyrinae). Neotropical Entomology, 38(3):370-375.
 63. f Pyrcz T. W., Casner, K. & Wojtusiak, J. 2009. Polytypic species of satyrine butterflies in the subparamos and paramos of the Venezuelan Cordillera de Merida, Part 1: Lymanopoda marianna Staudinger. Genus, 20(3): 507-532.
 64. f Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 65. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2009. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 12: A new polytypic species and evaluation of the role of the Ucayali – Madre de Dios water divide as a biogeographic barrier (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(3): 493-505.
 66. Larsen, T. B., Pyrcz, T. W., Sáfián, S., & Warren-Gash, H. 2009. Two biogeographically significant new species of Euriphene (Boisduval, 1847) from West Africa and Nigeria: E. epe Pyrcz & Larsen and E. taigola Sáfián & Warren-Gash (Lepidoptera: Nymphalinae: Adoliadini). Metamorphosis, 20:389-99.
 67. f Greeney, H. F., Pyrcz, T. W., Dyer, L. A., Sanchez, M. Z. 2010. The early stages and natural history of Corades medeba Hewitson, 1850 in eastern Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae : Pronophilina). Tropical Lepidoptera Research, 20(1):8-13.
 68. Casner, K. L. & Pyrcz, T. W. 2010. Patterns and timing of diversification in a tropical montane butterfly genus, Lymanopoda (Nymphalidae, Satyrinae). Ecography, 33: 251-259.
 69. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2010. Two new parapatric species of the genus Eretris Thieme from the Andes in western Ecuador (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Annales Historici Naturales Musei Nationalis Hungarici, 102: 143–153.
 70. f Pyrcz T. W., Wojtusiak J. 2010. A new species of Argyrophorus Blanchard from northern Peru and considerations on the value of wing venation as a source of synapomorphies in some temperate Neotropical Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). Genus, 21(4): 605-613.
 71. f Pyrcz T. W., Viloria A. L. & Lamas G. M. 2010. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 13: Description and affinities of a new species from the uppermost forests of the valley of Kosñipata, Cuzco (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(4): 615-623.
 72. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Orellana, A. 2010. A survey of the Neotropical montane butterflies of the subtribe Pronophilina (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Venezuelan Cordillera de la Costa. Zootaxa. 2622: 1–41.
 73. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. 2010. The obsoleta clade of the genus Lymanopoda Westwood (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Folia Entomologica Hungarica. 71: 161-195.
 74. Mahecha-Jimenez, O.J., Dumar-Rodriguez, J. C & Pyrcz, T.W. 2011. Efecto de la fragmentacion del habitat sobre las comunidades de mariposas de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogota (Colombia) (Lepidoptera:Nymphalidae, Satyrinae). SHILAP, 39(153): 117-126.
 75. f Laurance, W.F., Useche, D.C., Shoo, L.P., Herzog, S.K., Kessler, M., Escobar, F., Brehm, G., Axmacher, J.C., Chen, I.C., Gámez, L.A., Hietz, P., Fiedler, K., Pyrcz, T., Wolf, J., Merkord, C.L., Cardelus, C., Marshall, A.R., Ah-Peng, C., Aplet, G.H., del Coro Arizmendi, M., Baker, W.J., Barone, J., Brühl, C.A., Bussmann, R.W., Cicuzza, D., Eilu, G., Favila, M.E., Hietz, P., Hemp, A., Hemp, C., Homeier, J., Huey, R.B., Hurtado, J., Jankowski, J., Kattán, G., Kluge, J., Krömer, T., Lees, D., Lehnert, M., Longino, J.T., Lovett, J., Martin, P.H., Patterson, B.D., Pearson, R.G., Peh, K.S.-H., Richardson, B., Richardson, M., Samways, M., Senbeta, F., Smith, T.B., Utteridge, T., Watkins, J.E., Wilson, R., Williams, S.E., Thomas, C.D. 2011. Global warming, elevational ranges and the vulnerability of tropical biota. Biological Conservation, 144: 548-557.
 76. Pyrcz, T. W., Greeney, H., Willmott, K. & Wojtusiak, J. 2011. A taxonomic revision of the genus Daedalma Hewitson with the descriptions of twenty new taxa and the immature stages of two species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 2898: 1-68.
 77. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Lamas, G. & Boyer, P. 2011. La fauna de mariposas de la subfamilia Satyrinae del macizo del Ampay (Peru): diversidad, endemismo y conservacion (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP, 39 (154): 205-232.
 78. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217-225.
 79. f Greeney, H., Dyer, L. A. & Pyrcz, T. W. 2011. First description of the early stage biology of the genus Mygona: The natural history of the Satyrid butterfly, Mygona irmina in eastern Ecuador. Journal of Insect Science, 11: 1-11.
 80. f Pyrcz, T. W. 2010. Evolution of butterflies of the genus Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae), and their adaptation to the high Andean environment. in: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 265-273.
 81. f Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2011. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 511-521.
 82. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.
 83. f Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.
 84. f Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotropical Entomology. 41 (1): 12 pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).
 85. f Pyrcz, T. W. 2012. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 119-131.
 86. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2012. Revalidation of Pedaliodes lithochalcis Butler & Druce, description of a new species from Peru and Bolivia and of a new subspecies of P. napaea Bates from Honduras (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 133-152.
 87. Pyrcz, T. W. 2012. A new species of satyrine butterfly from Patagonia in more than a century and revisional notes on the genus Faunula C. Felder & R. Felder (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 3342: 60-68.
 88. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.
 89. f Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(1): 1-28.
 90. Zacca, T, Mielke, O. H., Pyrcz, T. W., Casagrande, M., Freitas, A. V. F. & Boyer, P. 2013. Stegosatyrus, a new genus of Euptychiina from the grasslands of neotropical realm (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa 3682 (2): 331–350.
 91. f Pyrcz, T. W., Cerdeńa, J. & Villalobos, H. 2013. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 14: Two new species of Pedaliodes Butler from the Huancabamba Deflection in southern Ecaudor and northern Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(2): 131-141.
 92. Pyrcz, T. W., Prieto, C., Viloria, A. & Andrade. 2013. New species of high elevation cloud forest butterflies of the genus Pedaliodes Butler from the northern Colombian Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 3716 (4): 528–538.
 93. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. DOI: 10.1111/icad.12058.
 94. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-013-0185-6.
 95. f Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.
 96. f Benyamini, D., Ugarte, A., Shapiro, A.M., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Balint, Z. 2014. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea and Hesperioidea) including distribution, flight period and conservation status part I, comprising the families: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae (in part) and Hesperiidae, describing a new species of Hypsochila (Pieridae) and a new subspecies of Yramea modesta (Nymphalidae). Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 9-31 (2014).
 97. f Marin, M., Alvarez, C., Giraldo, C., Pyrcz, T. W., Uribe, S. & Vila, R. 2014. Mariposas en un bosque de niebla andino periurbano en el valle de Aburrá, Colombia. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 200-208, 2014. DOI: 10.7550/rmb.36605.
 98. Pyrcz, T. W. 2014. Peru – kraj megaróżnorodny: motyle andyjskie jako grupa modelowa. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.
 99. Cerdeña, J.A.; Pyrcz, T.W. & Zacca, T. 2014. High Andean butterflies from southern Peru, I. Dry puna Satyrinae, with the description of two new taxa and three new records from Peru (Lepidoptera: Nymphalidae). Revista peruana de biología 21(3): 213 – 222, doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10894.
 100. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2015. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 101. Marín, A.M., Giraldo, E.C., Marín, L.A., Álvarez, F.A. & Pyrcz, T.W. 2015. Differences in butterfly (Nymphalidae) diversity between hillsides and hilltop forest patches in the northern Andes. Studies on Neotropical Fauna and Environment. DOI: 10.1080/01650521.2015.1099379.
 102. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.
 103. f Pyrcz, T.W., Ugarte, A., Boyer, P., Shapiro, A.M., Benyamini, D. 2016. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea) including distribution, flight period and conservation status. Part II, subfamiliy: Satyrinae (Nymphalidae) with the descriptions of new taxa. Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 65: 31-67 (2016).
 104. f Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.
 105. Sáfián, S., Pyrcz, T. & Brattström, O. 2016. Two new species of Bebearia Hemming, 1960, as further evidence of centre of endemism of butterflies in Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitinae). Zootaxa 4175 (5): 449-462.
 106. Pyrcz, T.W., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F & Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4179.1.3
 107. Marín, M.A., Cadavid, I.C., Valdés, L., Álvarez, C.F., Uribe, S.I., Vila, R., Pyrcz, T.W. 2017. DNA Barcoding of an Assembly of Montane Andean Butterflies (Satyrinae): Geographical Scale and Identification Performance. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-016-0481-z.

W DRUKU

 1. Zacca, T., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W. & Casagrande, M.M. Taxonomy of the Neotropical genus Pampasatyrus Hayward, 1953 (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae), with descriptions of new taxa.

Książki

 1. f Pyrcz, T. W. 2010. Wybrane zagadnienia z taksonomii, zoogeografii i ewolucji faun górskich na przykładzie grupy modelowej motyli z plemienia Pronophilini (Nymphalidae). Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 245 ss.
 2. Laskowski, R., Pyrcz, T. W., Weiner, J. 2013. Przewodnik do pospolitych gatunków roślin i zwierząt Wenezueli. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 61 ss., 51 tab.
 3. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.

Rozdziały w książkach

 1. Pyrcz, T. W. & Neild, A. 1996. The tribe Anaeini, in: A. Neild, The butterflies of Venezuela, Part 1: Nymphalidae I) pp. 99 - 116, plates 20 - 27, Meridian Publications.
 2. Lamas, G., Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W., 2004. Subtribe Pronophilina, in: E. Lamas ed., Atlas of Neotropical Lepidoptera, Checklist: Part 4A, Hesperoidea – Papilionoidea. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville, pp. 206-215.
 3. Gareca, Y., Forno, E., Pyrcz, T. W., Willmott, K. R. & Reichle, S. 2006. Lista preliminar de mariposas diurnas de Bolivia. 65-108. in: Gareca, Y. & Reichle, S., Lista Preliminar de Mariposas Diurnas de Bolivia y Mariposas Tipicas y Llamativas de Bolivia. PROMETA, Bolivia, pp. 65-108.

Referaty konferencyjne

 1. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W. & Camacho, J. 1993. Sistemática de los Satyridae de media y alta montana (Pronophilini) y la determinación de regiones de endemismo en el territorio Venezolano. Resumenes del V Congreso Latinamericano y XIII Venezolano de entomologia. pp. 226 - 227.
 2. Pyrcz, T. W. 2005. Patrones de distribución altitudinal de mariposas de la tribu Pronophilini en la Reserva de Las Golondrinas, Ecuador. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN I, Campinas. p.
 3. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja i przystosowania do środowiska wysokogórskiego motyli z rodzaju Redonda. Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków. p.
 4. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja motyli z rodzaju Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae) ze szczególnym uwzględnieniem przystosowań do wysokogórskich warunków środowiskowych. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność, Adaptacja, Ewolucja. Olsztyn. p. 17.
 5. Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2008. What can altitudinal distribution patterns tell us about competitive exclusion? The case of three Pedaliodes species in the Venezuelan Cordillera de Mérida (Satyrinae, Pronophilina). Conferencia Internatcional en Mariposas Andinas TABPD, Urubamba. p. 8.
 6. Pyrcz, T. W. 2008. Ageing Cheimas butterflies lose their conspicuous wing patches: pre and post-mating trade offs. Conferencia Internatcional en Mariposas Andines TABPD. Urubamba. p. 10.
 7. Viloria, A. & Pyrcz, T. W. & Ferrer-Paris, J. R. 2009. Systematics, biogeography and ecology of Redonda. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN II, Panama. p. 20.
 8. Mahecha-J, O, Pyrcz T. W., Dumar-R. J., & García, A. 2010. Efecto de la peturbación antrópica y la variación altitudinal en la estrcutura de las comunidades de lepidópteros Papilionoidea de alta montaña. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio de Lepidopterología. p. 93.
 9. Mahecha-J. O., Pyrcz T. W. & Realpe, E. 2011. Diversidad y patrones de Distribución de las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a través de un gradiente altitudinal en un bosque Andino en el departamento de Cundinamraca-Colombia. Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, Cambio Climático: Retos y oportunidades para la Entomología. p. 141.
 10. Mahecha-J., O., Pyrcz, T. W. & Dumar-R. J. 2011. Contribución al conocimiento de los lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) en la Sabana de Bogotá-Colombia, Congreso Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN. Vida y Diversidad Entomologíca. p. 37.
 11. Pyrcz, T. W. 2011. Specjacja parapatryczna? Przykłady w górskiej faunie oczennic Alp i Andów. Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Toruń. p.
 12. Pyrcz, T. W. 2012. Algunas hipotesis sobre las origenes y afinidades de mariposas Satyrinae de pajonales tropicales andinos. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo. p.
 13. Pyrcz, T. W. 2012. Patrones geográficos y altitudinales ed distribución de mariposas Satyrinae del medio-ambiente páramo, Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo, p.
 14. Zubek A., Pyrcz T.W. 2013. Forsterinaria hannieri – nowy gatunek motyla z Wyżyny Gujańskiej (Pantepuy) w Wenezueli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 15. Pyrcz T.W. 2013. Dobór anty-apostatyczny a ewolucja mimikry w podrodzinie Satyrinae. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 16. Pyrcz, T.W. 2014. Problemy systematyczne rodzaju Pseudochazara w świetle najnowszych opracowań taksonomicznych i faunistycznych. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 17. Pyrcz, T.W. 2014. Pochodzenie fauny motyli wysp zachodniej części basenu Morza Śródziemnego: Sardynia i Korsyka. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 18. Zubek, A., Pyrcz, T. W. 2014. Cryptic species of Perisama (Nymphalidae, Biblidinae) from the Cordillera de Merida in Venezuela. 7th International Conference on the Biology of Butterflies. Finlandia, Turku, 11-14 sierpnia 2014.
 19. Clavijo Giraldo, A., Pyrcz, T., Uribe Soto, S., Marín Uribe, A., Álvarez Hincapie, C. F. 2014. Diversidad y registros de nuevas especies de mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en bosques altoandinos y páramos en Belmira (Colombia). IV Congreso Colombiano de Zoología. Colombia, Cartagena, 1-5 Diciembre 2014.
 20. f Pyrcz T.W. 2015. Papilio alexanor, ginący gatunek fauny europejskiej: zagrożenia, rozmieszczenie i obecny stan badań. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.
 21. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.
 22. f Pyrcz T.W. 2016. Rodzaj Oeneis – problemy filogenetyczne i taksonomiczne. XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. „Małe jest piękne”. Polska, Koniówka, 3-5 czerwca 2016. 2013.

Artykuły popularno naukowe

 1. Pyrcz, T. W. 1992b. Rain forests of São Tomé and Principe: Butterflies and Conservation. Tropical Lepidoptera. 3(2): 95 - 100.
 2. Pyrcz, T. W. 1994. Butterflies and conservation in the National Parks in Thailand. Tropical Lepidoptera. 5(2): 77 - 82.
 3. f Pyrcz, T. W. 2004b. La trayectoria del lepidopterólogo aleman Eugen Kruger. Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 173-183.
 4. f Pyrcz, T. W. 2009. Terytorializm a agresja u motyli. Wszechświat, 110(4): 35- 38.

Artykuły dotyczące Muzeum Zoologicznego UJ

 1. f Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012) researcher of butterflies, passionate about nature, fascinated by mountains. Genus, 23(2): 183-187
 2. f Pyrcz, T. W. 2012. 95 tysięcy motyli Pierre’a Boyer. Alma Mater, 148-149: 21-22.
 3. f Pyza, E. & Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak - Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa w latach 1991-1993. Wszechświat, 113(4-6): 166-168.
 4. f Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012). Badacz motyli, pasjonat przyrody, miłośnik gór. Alma Mater, nr 148-149, 83-85.
 5. f Pyrcz, T. W. 2012. Janusz Wojtusiak 1942 - 2012. Nota Lepid., 35(2): 111-113.
 6. f Neild, A.F.E. & Pyrcz, T.W. 2014. In memoriam: Rafael Fernando Rey Cárdenas 1958-2010. News of The Lepidopterists’ Society, 56(3):122-125.

Recenzje

 1. Benyamini, D. & Pyrcz, T. W. 2011. New Books - Butterflies of Poland, Bionomical Atlas. w: News of the Israeli Lepidopterist Society. Vol. 28 (2), November 2011.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 55

e-mail: tomasz.pyrcz @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Hanna Cudna-Martyniuk, mgr, specjalista

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 67 73

e-mail: cudna @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Rafał Garlacz, dr, kustosz

ff

Dokonania zawodowe

 • 1996 – matura w Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • 2001 – obrona pracy magisterkiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ pt. "Charakterystyka zoogeograficzna, analiza struktury oraz fenologia fauny sówek (Lepidoptera, Noctuidae) regionu Sokoto w północno-zachodniej Nigerii"
 • 2006 – obrona pracy doktorskiej pt. "Różnorodność gatunkowa motyli z rodziny miernikowcowatych i sówkowatych (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) w andyjskich lasach mgłowych"
 • Udział w 6 wyprawach naukowych do Amery ki Południowej:
  • 2002 – Ekwador, Kordyliera Zachodnia
  • 2003 – Peru, Chanchamayo
  • 2003 – Ekwador, Kordyliera Wschodnia
  • 2004 – Ekwador, południowa część Andów
  • 2004 – Ekwador, północna część Andów
  • 2005 – Ekwador, centralna część Andów, Peru, okolice Cusco
 • Organizacja wystaw i imprez:
  • 2004 - "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador", Guayaquil, Ekwador
  • 2006 - "10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ"
  • od 2004 organizacja i udział w prezentacji Muzeum na Festiwalu Nauki w Krakowie
  • od 2006 organizacja i udział w Nocy Muzeów
  • od 2006 organizacja i udział w prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
 • Konferencje:
  • 2004 - "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador", Guayaquil, Ekwador
  • 2005 - I Encontro sobre Lepidoptera NeotropicaisI ELEN, Campinas, Brazylia "Diversity and distribution of Geometridae and Noctuidae (Lepidoptera) in the cloud forest of the Pastaza Valley in Ecuador"
  • 2007 – Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków, Polska. "Różnorodność gatunkowa motyli z rodzin Geometridae i Noctuidae w andyjskich lasach chmurnych Ekwadoru"
  • 2008 - Conference on the Biology of Andean Butterflies, Cusco, Peru, September 4-6
  • 2008 - Forum Herbulot Monachium, Janusz Wojtusiak & Rafał Garlacz (Poland): Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae - a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005, 24-28 czerwca 2008
 • Inne:
  • 2010 - Udział w warsztatach: "STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki". Uniwersytet Rolniczy, Kraków
  • 2010 - Udział w warsztatach realizowanych w ramach programu "Dynamika Ekspozycji" przez Małopolski Instytut Kultury
  • 2010 - Urząd Miasta Kraków. Percepcja atrakcji turystycznych w przestrzeni publicznej przez osoby niewidome (15 kwietnia 2010)
  • 2011 - Szkolenie Podatek VAT w Szkołach Wyższych zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.
  • 2011 – Warsztaty - "Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych". Kraków, Collegium Maximum.

Zainteresowania

 • różnorodność gatunkowa organizmów, centra różnorodności (hot spots)
 • wzorce rozmieszczenia organizmów ze szczególnym uwzględnieniem faun górskich, czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na transektach wysokościowych
 • systematyka i taksonomia miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae)
 • popularyzowanie nauki oraz wiedzy przyrodniczej

Publikacje

 1. Garlacz, R. 2001. Species of the genus Zamarada Moore (Geometridae, Ennominae) in Nigeria with notes on their geographical distribution. Lambillionea, CI, 3.
 2. Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2001. The Geometridae of the São Tomé and Principe islands in the Gulf of Guinea, a checklist with notes on their geographical distribution. Lambillionea, 101, 3: 473-481.
 3. Garlacz, R. 2001. Owady i rośliny – ewolucyjny wyścig zbrojeń. Wszechświat, t. 102, 7-9, 179-182.
 4. Garlacz, R. 2003. Górskie lasy deszczowe Andów. Wszechświat, t. 104, 4-6, 99-102.
 5. Brańka, J. i Garlacz, R. 2007. Festiwal z Muzeum Zoologicznym UJ. Wszechświat, t. 108, 4-6, 151-152.
 6. Garlacz, R. 2007. Owady w jadłospisie człowieka. Wszechświat, t. 108, 7-9, 231-234.
 7. f Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 8. Garlacz, R. & Wojtusiak, J. 2009. Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae – a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005. Pp. 126-127 W: Hausmann, A. (ed.): Proceedings of the fifth Forum Herbulot 2008. Global strategies for plotting geometrid biodiversity in web-based databases (Munich, ZSM, 24-28 June 2008). – Spixiana 32/1: 126-127
 9. f Garlacz, R. 2010. The geometrid and noctuid moths (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) of Andean cloud forest in Ecuador - preliminary report. Pp. 249-257. W: The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies (eds: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak). w: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 2010. P. 487.
 10. f Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotrop. Entomol. 41 (1): 12pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).
 11. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. doi: 10.1111/icad.12058.
 12. f Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.
 13. Garlacz, R., Filipiak, M. 2014. Eksploracja górskich lasów mgielnych Parku Narodowego Yanachaga-Chemillén, Peru. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Garlacz, R. 2013. Problemy taksonomiczne wybranych rodzajów miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae) w badaniach megaróżnorodnych zgrupowań andyjskich lasów chmurnych. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-82

e-mail: rafal.garlacz @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Wojciech Kudła, dr

Dokonania zawodowe

 • 1997 - 2005 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prof. dr hab. Jarosław Buszko,: "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce".
 • 2000 - 2010 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Koordynator: Prof. dr hab. Jarosław Buszko) w programie inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • 2003 - 2005 udział w projekcie "Motyle Krakowa" stanowiącym część programu „Przyroda Krakowa” koordynowanym przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2004 waloryzacja przyrodnicza w zakresie grupy systematycznej Lepidoptera na obszarze Ostoi Popradzkiej w związku z programem Natura 2000.
 • 2006 udział w badaniach terenowych motyli dziennych w okolicach Krakowa organizowanych przez Instytut Nauk o Środowisku UJ w związku z programem monitoringu bioróżnorodności ALARM.
 • 2007 - 2008 we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ gromadzenie i opracowywanie danych o rozmieszczeniu motyli dziennych Krakowa w ramach programu KSIB.
 • 2008
  • Organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do dokumentacji walorów przyrodniczych na potrzeby projektu ochrony obszaru "Rajsko" w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do SDF Natura 2000 na potrzeby projektu ochrony obszaru "Łąki Kobierzyńskie" w Krakowie.
 • od 2009 organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (m.in. poster o szkodliwych skutkach nadużywania kosiarek rotacyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, wystawa omawiająca historię gatunków motyli wymarłych na obszarze Krakowa w ciągu ostatnich 150 lat, wystawa omawiajaca gatunki motyli spotykane w ogrodach i ogrodowe rośliny preferowane przez motyle, poster wyjaśniający cel i zasady dokumentacji przyrodniczej).
 • 2000-2011 wielokrotne wyjazdy terenowe w różne części Polski w związku z programami inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • Inne:
  • 2006 - 6-8 listopada, udział w warsztatach dotyczących opracowania "Programu współpracy lokalnej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000" dla projektowanych ostoi siedliskowych: "Pustynia Błędowska", "Jaroszowiec", "Dolina Białki" i "Małe Pieniny"
  • 2010 - Udział w warsztatach realizowanych w ramach programu "Dynamika Ekspozycji" przez Małopolski Instytut Kultury

Zainteresowania

 • Ekologia motyli, zwłaszcza dynamika populacji
 • Ochrona siedlisk motyli, zagadnienia związane z wycofywaniem się i reintrodukcją zagrożonych gatunków, w szczególności wpływ izolacji na lokalne populacje
 • Hodowla motyli
 • Komputery i nowinki IT
 • Fotografia

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. Kudła, W. 2001. Polska Sahara – mity a rzeczywistość. Wszechświat, 102 (7-9): 189-193.
 2. Kudła, W. Wojtusiak J., 2004. Butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Błędów Desert and Neighbouring Area in the Olkusz District, Poland. Fragmenta Faunistica, 47 (1): 73–80.
 3. Kudła, W. 2005. Motyle Krakowa i okolic – wczoraj, dziś... a jutro? Wszechświat, 106 (10-12): 283-287.
 4. Kudła, W. 2006. Zmiany we wzorcu rozmieszczenia względnej liczebności tatrzańskich motyli z rodziny miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae) obserwowane w zależności od użytej metody obserwacji. III Ogólnopolska Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. "Tatry 2005". Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. 13 - 15 październik 2005, Zakopane.
 5. f Owieśny, M., Gwardjan, M., Kudła, W., Bury, J. 2010. Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (Linnaeus,1758) w Polsce. New data on Tachina grossa (Linnaeus,1758) in Poland. Dipteron 26: 38-42.
 6. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Pępkowska, A., Kudła, W., Kudłek, J. 2005. The distribution of butterfly fauna in urban landscape; preliminary studies from Krakow, Poland. XIX Annual Meeting of the Society of Conservation Biology. Brasilia, Brazil, 15-19 July 2005.
 2. Kudła, W. 2012. 10 lat realizacji projektu "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych Krakowa". XXXV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Badania faunistyczne nad motylami Polski - Mapa Bioróżnorodności. Polska, Izabelin, 1-3 czerwca 2012.
 3. Kudła, W. 2013. Zmiany w aktywności dobowej Lemonia dumi (Lemoniidae) na podstawie dużej próby. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 4. Kudła, W. 2014. Różnice w liczbie obserwowanych osobników danej płci. Czy samic rzeczywiście jest mniej niż samców? XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 5. f Kudła, W. 2015. Atlas rozmieszczenia Motyli Dziennych Krakowa. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-42-53

e-mail: wojciech.kudla @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Artur Czekaj, mgr

Dokonania zawodowe

 • Organizacja wystaw i imprez okolicznościowych
  • 2004 – wystawa w galerii "Da Gama" - impreza towarzysząca Festiwalowi Nauki
  • 2006 – "10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ"
  • od 2005 organizacja i udział w "Nocy Muzeów"
  • od 2005 organizacja i udział w "Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich"
 • Opracowanie dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum
 • Inne:
  • 2011 - Szkolenie Podatek VAT w Szkołach Wyższych zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.

Zainteresowania

 • Ekologia i systematyka ważek, ochrona przyrody
 • Hodowla ważek
 • Fotografia (makrofotografia i mikrofotografia)

Publikacje

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Czekaj A. 2013. Badania taksonomiczne Tortricidae afrotropikalnych i neotropikalnych ze zbiorów MZUJ. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-42-53

e-mail: artur.czekaj @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Jadwiga Lorenc-Brudecka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2006 - obrona pracy licencjackiej w Instytucie Geologii UJ pt.: "Biostratygrafia i paleoekologia Karpat Polskich w późnym eocenie- wczesnym oligocenie na podstawie dużych otwornic należących do Nummulitidae".
 • 2008 - obrona pracy dyplomowej w AGH pt.: „Wykorzystanie bioindykatorów do oceny stanu środowiska".
 • 2008 - obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: "Opracowanie rodzin motyli (Lepidoptera) z grupy Rhopalocera z terenu południowo-zachodniej Nigerii ze zbioru Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego".
 • Od 2008 - udział w prezentacji Muzeum na Festiwalu Nauki w Krakowie.
 • Od 2010 - organizacja i udział w Nocy Muzeów i Dniach Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.
 • Inne:
  • 2011 – Warsztaty - "Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych". Kraków, Collegium Maximum.

Zainteresowania

 • ogólnie rzecz ujmując: ochrona przyrody i środowiska, bioróżnorodność organizmów
 • góry i wszystko, co z nimi związane
 • książki- głównie fantastyka i kryminały
 • muzyka- ostre brzmienia
 • karate tradycyjne

Publikacje

 1. f Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.
 2. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Charakterystyka i znaczenie cech aparatów kopulacyjnych w taksonomii motyli na przykładzie dwóch rodzajów z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze-Tom II. Creative Science-Monografia 2013. Kraków 2013. 31-40.
 4. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2013. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 5. Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Type species fixation of the genus Abloxurina Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae). Zootaxa 3869 (1): 097–100 (29 Sept. 2014).
 6. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Perisama bleuzeni (Nymphalidae, Biblidinae) jako przykład kryptycznego gatunku motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 273-277.
 7. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 277-280.
 8. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 (1): 49-52.
 9. Prieto C., Grishin N.V., Hausmann A., Lorenc-Brudecka J. 2016. The Penaincisalia amatista species-group (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini) in Colombia, insights from mtDNA barcodes and the description of a new species. Systematics and Biodiversity : Vol. 14, Iss. 2. DOI:10.1080/14772000.2015.1112314.
 10. f Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 2. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych motyli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 4. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.
 5. f Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 18.04.2015.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-82

e-mail: j.l @ op.pl

Powrót na górę strony

Ewelina Sroka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010 - obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: Organizacja kapsuły jajowej widelnicy Chloroperla sp. (Plecoptera, Arctopelaria, Chloroperlidae)

Zainteresowania

 • preparowanie owadów
 • zgłębianie tajników parzenia kawy
 • dobre domowe jedzenie
 • wyjazdy w teren

Publikacje

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 54

e-mail: ewelina.sroka @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Karolina Sroka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010 – obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: Proces formowania osłon jajowych widelnic z rodzaju Chloroperla sp. (Plecoptera, Arctopelaria, Chloroperlidae)

Zainteresowania

 • preparowanie owadów
 • książki – szczególnie autorstwa Thomasa Harrisa
 • gotowanie i pieczenie ciast
 • wyjazdy w teren

Publikacje

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 54

e-mail: karolina.sroka @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony

Doktoranci:

Anna Zubek, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2008 – obrona pracy licencjackiej w Instutucie Geologii UJ pt.: "Od Rodinii do Pangei – paleogeografia kontynentów i oceanów w paleozoiku"
 • 2010 – obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: Rewizja taksonomiczna rodzaju Fosterinaria Gray, 1973 (Nymphalidae, Satyrinae)
 • Wyprawy naukowe do Ameryki Południowej:
  • 2009 – udział w wyprawie naukowej do Wenezueli (Kordyliera Meridy)
  • 2011 – organizacja wyprawy naukowej do Ekwadoru (okolice PN Sangay) i Wenezueli (Kordyliera Nadbrzeżna)
 • Szkolenia i staże naukowe:
  • 2009 – Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Wenezuela - Tropical Ecology Course.
  • 2012 – Laboratory of Genetics at the University of Turku, Finlandia - staż naukowy: techniki pozyskiwania danych molekularnych na potrzeby badań filogenetycznych.
  • 2012 – Politechnika Krakowska, Polska – Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych.
  • 2012 – Middle Tennessee State University, USA – staż naukowy: metody analizy filogenetycznej danych molekularnych i morfologicznych.
  • 2013 – Uniwersytet Jagielloński, Polska – szkolenie „Internet w promocji nauki”.
 • Organizacja wystaw i imprez:
  • od 2011 – organizacja i udział w prezentacji Muzeum na Festiwalu Nauki
  • od 2011 – organizacja i udział w Nocy Muzeów
  • od 2012 – udział w Nocy Naukowców
  • 2012 – organizacja wystawy "Motyle świata w darze dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - kolekcja Pierre’a Boyer"
  • 2012 – organizacja i udział w Nocy Biologów
  • 2014 – udział w przygotowaniu publikacji zbiorowej wydanej na Jubileusz 650-lecia Założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Popularyzacja nauki:
  • od 2013 – organizacja zajęć edukacyjnych o tematyce entomologicznej w krakowskich szkołach, w ramach projektu KIDS' LAB
 • Granty i projekty badawcze:
  • 25.03.2014 – 25.03.2016 – kierownik projektu badawczego PRELUDIUM finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, numer decyzji: DEC-2013/09/N/NZ8/03219.

Zainteresowania

 • filogeneza motyli z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae)
 • metodologia badań taksonomicznych
 • hodowla owadów i pajęczaków
 • choppery

Publikacje

 1. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217-225.
 2. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.
 3. f Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(1): 1-28.
 4. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2013. Charakterystyka i znaczenie cech aparatów kopulacyjnych w taksonomii motyli na przykładzie dwóch rodzajów z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze-Tom II. Creative Science-Monografia 2013. Kraków 2013. 31-40.
 5. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-013-0185-6.
 6. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Perisama bleuzeni (Nymphalidae, Biblidinae) jako przykład kryptycznego gatunku motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 273-277.
 7. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 277-280.
 8. Zubek A. 2014. Co ma motyl pod spódnicą – parę słów o pracy taksonoma. w: Król M. 2014. Nauka Prowadzi w Przyszłość. AT-Wydawnictwo, Kraków, 267-270.
 9. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2013. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 10. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.
 11. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 (1): 49-52.
 12. W. Pyrcz, T., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F & Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4179.1.3

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Zubek, A. 2011. Badania nad filogenezą wybranych grup motyli neotropikalnych w Muzeum Zoologicznym UJ - osiągnięcia i perspektywy. XXXIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Lepidopterologia w Polsce – stan obecny i zadania na przyszłość. Polska, Toruń, 10-11 czerwca 2011.
 2. Zubek, A. 2012. Porównanie metod morfologicznych i molekularnych w badaniach nad filogenezą motyli neotropikalnych z rodzaju Perisama Doubleday, [1849] (Nymphalidae, Biblidinae. VI Kopernikańskie Sympozjum Doktoranckie. Polska, Toruń, 13-16.05.2012.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. Konferencja Ogólnopolska &Dokonania Naukowe Doktorantów&. Polska, Kraków, 20.04.2013.
 4. Zubek, A. 2013. Forsterinaria emo - nowy gatunek motyla z nieopisaną dotąd modyfikacją w aparacie kopulacyjnym samca. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 5. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2013. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 6. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2013. Forsterinaria hannieri – nowy gatunek motyla z Wyżyny Gujańskiej (Pantepuy) w Wenezueli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 7. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Konferencja Ogólnopolska Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 12.04.2014.
 8. Zubek, A., Pyrcz, T. 2014. Cryptic species of Perisama (Nymphalidae, Biblidinae) from Cordillera de Merida in Venezuela. 7th International Conference on the Biology of Butterflies. Turku, Finland, 11-14.08.2014.
 9. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 10. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych motyli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 11. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.
 12. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 18.04.2015.
 13. f Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 18.04.2015.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 60 89

Tel. (+48) 12 664 60 80

e-mail: anna_zubek @ hotmail.com

Powrót na górę strony

Doktoranci:

Agnieszka Sala, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2008 – obrona licencjatu z Biologii ze specjalizacją Ekologia i różnorodność biologiczna, Uniwersytet Wrocławski
 • 2011 – obrona pracy magisterskiej w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców UWr: Bionomia, struktura i zagrożenia subpopulacji czerwończyka fioletka Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) na obszarze Natura 2000 „Bierutów"
 • 2011 – początek Doktoranckich Studiów Biologii, UWr
 • Popularyzacja nauki:
  • „Z siatki na szpilkę czyli o metodach preparacji owadów” [warsztat] w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław, 22.09.2012r, 25.09.2012r., 24.09.2014r.
  • „Kompleksowa inwentaryzacja fauny i flory terenu Kopalni Surowców Mineralnych "Szczytniki" jak podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku – część entomologiczna” [prelekcja] na zebraniu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wrocław, 5.12.2012r.
  • „Obalamy entomologiczne mity” [warsztat i wystawa] w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013r.
  • „Rytuały godowe wśród owadów” [prelekcja] w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013r.
  • „Chronimy europejskie motyle”: o czerwończyku fioletku (Lycaena helle) oraz modraszkach: nausithous (Phengaris nausithous) i telejus (P. teleius) [film] realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, 2013r.
  • "Dymorfizm u owadów - czyli nie tylko wojna płci" [prelekcja] w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 10.01.2014r.
  • "Sąsiedzi śledzi – czyli rzecz o morskich bezkręgowcach" [warsztat] w ramach Oleśnickiej Nocy Przyrodników dla uczniów liceów, Oleśnica, 04.04.2014r.
  • "Rozpoznajemy owady" [warsztat] w ramach Oleśnickiej Nocy Przyrodników dla uczniów szkół podstawowych, Oleśnica, 11.04.2014r.
  • "Co w glebie piszczy?" [warsztat] w ramach Oleśnickiej Nocy Przyrodników dla uczniów gimnazjów, Oleśnica, 08.05.2014r.
  • "Sąsiedzi śledzi – czyli rzecz o morskich bezkręgowcach" [warsztat] w ramach Mojego Pierwszego Uniwersytetu, Wrocław, 26.04, 10.05.2014r.
  • "Którędy do domu? Migracje w świecie zwierząt" [warsztat] w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 9.01.2015r.
  • „Od jelonka do skoczogonka” [warsztat] w ramach Mojego Pierwszego Uniwersytetu, Wrocław, 21.02.2015r.

Zainteresowania

 • biologia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne motyli, zwłaszcza środowisk górskich i podgórskich
 • turystyka górska, wspinaczka, kolarstwo górskie
 • outdoor education

Publikacje

 1. Pomorska - Grochowska J., Grochowski P., Dawidowicz A., Kiałka A., Sala A., Solak S., Tomalak M., 2014. Rozmieszczenie modraszków z rodzaju Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) w Górach Sowich. Przyroda Sudetów, t. 17 (2014): 147-160.
 2. Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J., Tarnawski D. [red.], 2015. Motýli s denní aktivitou v Krkonoších, atlas rozšíření. Motyle dzienne w Karkonoszach, atlas rozmieszczenia [in print].

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. "Nowe stanowiska chronionych chrząszczy i motyli na terenie kopalni surowców mineralnych "Szczytniki" (Spalona k/Legnicy)" [poster], II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD, Katowice, 23 – 25.05.2013 r.
 2. "Bionomics, population structure and threats subpopulation of the Violet Cooper Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Natura 2000 "Bierutów" [referat], 8th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection" Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 7-9.11.2013r.
 3. „Fauna Karkonoszy: motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionidea, Hesperioidea) i kraśniki (Lepidoptera: Zygaenidae)” [referat], III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - ARTHROPOD, Katowice, 30.05-1.06.2014r.
 4. "Butterflies from the genus Erebia Dalman 1816 in Karkonosze Mountains" [referat], 9th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection" Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, 6-8.11.2014r.

Kontakt

e-mail: agnieszka.sala @ uni.wroc.pl

Powrót na górę strony

Współpracownicy naukowi:

Oscar Javier Mahecha Jiménez

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010-2011. Beca Posgrado en Maestría: Asistente Graduado. Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Universidad de los Andes.
 • 2008. Premio a mejor trabajo en modalidad de ponencia oral a nivel de Pregrado en I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas, Cuzco-Perú. Septiembre. Tema: Diversidad de Lepidópteros Pronophilini (Nymphalidae: Satyrinae) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J.
 • Teaching of course of Invertebrate Zoology, Ecology, Biogeography and Animal Systematic in Universidad Distrital F.J.C., Bogotá, Colombia.
 • Curatorial responsibilities of Collection of Butterflies from Universidad Distrital F.J.C. and voluntary Curator Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
 • 2013. Mayo. Excelencia Académica por Labor Docente. Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

Zainteresowania

 • Taxonomy (Insects Morphology, Lepidoptera, Neotropical Satyrinae, Odonata and Neotropical Snakes)
 • Biogeography, ecology and behaviour (Zoogeography, dispersal, diversity and distribution patterns, altitudinal distributions, high mountain faunas)
 • Evolution (Speciation patterns, the role of the ecotone in speciation, adaptations to high elevation)
 • Conservation Biology (Climate Change, centers of endemism for conservation, effects of habitat fragmentation).

Publikacje

 1. Mahecha-J., O.J; Pyrcz, T. & Dumar-Rodriguez, J.C. Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de Lepidoptera de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogotá (Colombia) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).En: España Shilap, Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ed: v.39 fasc.153 p.117 - 126 ,2011.

W DRUKU

 1. Urbano, P.; Munevar, J. ; Mahecha-J., O.J. & E. Hincapié. Diversidad y estructura de las comunidades de mariposas en el ecotono del piedemonte llanero y sabana inundable en Casanare-Colombia (Lepidóptera: Hesperioidea y Papilionoidea). En: España Shilap, Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267.

Referaty konferencyjne

 1. I Curso-Taller sobre Lepidópteros. Charla Magistral: Lepidópteros Pronophilinos de Montaña (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina): Sistemática, Patrones de Distribución y Diversidad. Nov 15, 2013, Pamplona, Norte de Santander, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J y Tomasz Pyrcz.
 2. XVIII Seminario de Investigación de Ciencias Biológicas. Charla Magistral: Patrones Biogeográficos de los lepidópteros de montaña (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina) en los Andes colombianos: áreas de endemismos y patrones de distribución altitudinal. Nov 03, 2013, Bogotá, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J y Tomasz Pyrcz.
 3. X Congreso Venezolano de Ecología. Tema: Patrones de Diversidad y Distribución altitudinal de la Comunidad de Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en el municipio de Supatá, Colombia. 18 al 23 de Noviembre de 2013, Mérida-Venezuela. Autores: Oscar Mahecha-J.; Vanessa Diaz y Tomasz Pyrcz.
 4. 40° Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Primer registro de ectocomensalismo en chinches acuáticos (Hemiptera: Belostomatidae) para Colombia. Bogotá. Julio 10, 11 y 12 de 2013. Autores: Julián Arias; Oscar Mahecha-J., y Diego Gómez.
 5. XXXVIII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Diversidad y patrones de distribución de las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a traves de un gradiente altitudinal en un bosque andino en el departamento de Cundinamarca. Manizales, Julio 27, 29 y 29 de 2011. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 6. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Revisión taxonómica de la tribu Acraeini (Nymphalidae: Heliconiinae) mediante técnicas moleculares y morfometría geométrica. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Camila Plata, Oscar Mahecha-J., y Gonzalo Andrade.
 7. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos a bajas intensidades sobre el fenotipo de la mariposa Dyone glicera (Nymphalidae: Heliconiinae. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Adriana Blandón y Oscar Mahecha-J.
 8. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a través de un gradiente altitudinal. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 9. XXXVII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Efecto de la perturbación antrópica y la variación altitudinal en la diversidad de lepidópteros Papilionoidea Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Junio 30- 1 y 2 de Julio de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., Tomasz Pyrcz y Alexander García.
 10. XXXVII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Contribución al conocimiento de los lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) de la Sabana de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Junio 30- 1 y 2 de Julio de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 11. Concurso- Exposición Fotografía de Naturaleza, Tema. Recuerdos y Sensaciones. Charla titulada: Mariposas de Colombia. Café Xiegua, Bogotá. Mayo de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J.
 12. XXIII Congreso Nacional de Física. Tema: Efectos de un campos magnético estático sobre el fenotipo de la planta de fríjol Phaseolus vulgaris en sus primeras etapas ontogénicas. Universidad del Magdalena, Santa Marta. Octubre de 2009. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.
 13. XXIII Congreso Nacional de Física. Tema: Magnetobiología: Una herramienta interdisciplinar para la enseñanza de conceptos de magnetismo y su relación con los Sistemas Biológicos a nivel universitario Universidad del Magdalena, Santa Marta. Octubre de 2009. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.
 14. I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas. Tema: Diversidad de Lepidópteros Pronophilini (Nymphalidae: Satyrinae) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Grupo TABDP (Tropical Andean Butterfy Diversity Project). Cuzco- Perú. Septiembre de 2008. Autores: Oscar Mahecha-J.
 15. I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas. Tema: Diversidad de Lepidópteros (Papilionoidea) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Grupo TABDP (Tropical Andean Butterfy Diversity Project). Cuzco- Perú. Septiembre de 2008. Autores: Oscar Mahecha-J., y Juan Camilo Dumar.
 16. XXII Congreso Nacional de Física. Tema: Incidencia sobre la planta de fríjol Phaseolus vulgaris en su área foliar por efectos del campo magnético (B). Universidad del Tolima. Ibagué., Octubre de 2007. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.

Kontakt

Tel. 57-(1) (03) 3134878223 (Bogotá,Colombia)

e-mail: oscarmahecha23@gmail.com

Powrót na górę strony

Vanessa Hilary Diaz Suarez

ff

Dokonania zawodowe

 • Student of Biology Degree from Universidad Distrital F.J.C. Bogotá, Colombia.
 • Voluntary Curator Collection of Butterflies from Universidad Distrital F.J.C. and Instituto de Ciencias Universidad Nacional de Colombia.
 • Virtual Course University Johns Hopkins Baltimore, Maryland, Estados Unidos. R programming with Distinction, 2014. Duration 60 hours
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por serpientes, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por insectos, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por arañas y escorpiones, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por animales acuáticos, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Farmacovigilacia, seroterapia y vigilancia epidemiológica, 2014. Duración: 20 horas
 • Taller: Insectos aliados de las Ciencias Médicas y Forense, 2012. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.
 • Asociación para la Lepidopterología Colombiana ACOLEP. Since 2014.
 • Semana Universitaria. Taller Teórico-Práctico en Animales Venenosos: Manejo e Importancia Médica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Octubre de 2014. En colaboración: Oscar Mahecha-J., Andrés Bermúdez y Nirieth Casteblanco.
 • Semana Universitaria: Taller Teórico-Práctico: Introducción al estudio de las mariposas y polillas: Taxonomía, Técnicas de Campo, Montaje y Preservación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Octubre de 2014. En colaboración: Oscar Mahecha-J. Catherine Arcos.
 • Primer Taller: Métodos de Montaje, Determinación Taxonómica y Preservación de lepidópteros. Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. En colaboración: Oscar Mahecha-J. y Diego Carrero. Noviembre 15 de 2013.
 • Proficiency in Spanish and English (reading, conversing, and writing).

Zainteresowania

 • Taxonomy (Lepidoptera, Neotropical Satyrinae, Neotropical Amphibian and Snakes)
 • Biogeography, ecology and behaviour (Zoogeography, dispersal, diversity and distribution patterns, altitudinal distributions, high mountain faunas)
 • Evolution (Speciation patterns, the role of the ecotone in speciation, adaptations to high elevation)
 • Conservation Biology (Climate Change, centers of endemism for conservation, effects of habitat fragmentation).

Publikacje

 1. Mahecha Jiménez, O., Diaz Suarez, V., Pyrcz, T.W. 2013. X Congreso Venezolano de Ecología. Tema: Patrones de Diversidad y Distribución altitudinal de la Comunidad de Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en el municipio de Supatá, Colombia. 18 al 23 de Noviembre de 2013, Mérida-Venezuela.

Kontakt

Tel. 57-(1) (03) 3143738504 (Bogotá,Colombia)

e-mail: diazsvane@gmail.com

Powrót na górę strony

Byli pracownicy:

Janusz Wojtusiak, prof. dr hab., Kierownik Muzeum 1980-2012

f

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 kwietnia 2012 nasz wieloletni przełożony i kolega, Profesor dr hab. Janusz Wojtusiak, przegrał długą walkę z chorobą.

ff

Dokonania zawodowe

 • Dyrektor Muzeum Zoologicznego
 • Organizacja bieżących działań naukowych i edukacyjnych
 • Prowadzenie kursów technik entomologicznych, zoogeografii i etologii
 • Koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach rozbudowy zbioru naukowego motyli
 • Uzupełnianie bazy danych okazów typowych z regionów afrotropikalnego i neotropikalnego
 • Główny koordynator projektu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Nowym Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Zainteresowania

 • Systematyka motyli afro- i neotropikalnych
 • Różnorodność i zoogeografia motyli ekosystemów górskich
 • Etologia owadów ze szczególnym uwzględnieniem postembrionalnego rozwoju motyli
 • Fotografia, szczególnie o tematyce owadów

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. Wojtusiak J. 1963. Podkowiec duży, Rhinolophus ferrum-equinum Schreber (Chiroptera), nowym ssakiem dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny, 7, 2: 154-157.
 2. Wojtusiak J. 1966. Fauna makrolepidopterologiczna Wzniesienia Gubałowskiego i jej charakterystyka zoogeograficzna. Acta Zoologica Cracoviensia, 11,4: 75-109.
 3. Wojtusiak J. 1968. Scientific results of the Polish Hindu-Kush Expedition 1966. Part I. The migration of the Painted Lady, Pyrameis (Vanessa) cardui L. In the High Hindu-Kush. Folia Biol (Kraków)., 16, 4: 329-334.
 4. Wojtusiak J. 1972. Lepidoptera, Adelidae. Keys to the identification of insects of Poland. Part 9, PWN Publ. Co., Warszawa, pp 1-52 (in Polish).
 5. Wojtusiak J. 1972. Comparative studies on the motor activity in Lepidoptera. Folia Biol. (Kraków), 20, 1-2: 35-65.
 6. Wojtusiak J. 1972. The locomotor activity of Hepialus humuli (L.) (Lepidoptera). Folia Biol. (Kraków), 20, 3: 271-277.
 7. f Strzałka K., Wojtusiak J. 1973. Motyle (Macrolepidoptera) Puszczy Niepolomickiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, 2: 205-233.
 8. Wojtusiak J. 1973. The diurnal activity of Vanessa urticae (L.) in alternating light conditions. Folia Biol. (Kraków), 21, 2: 230-233.
 9. Wojtusiak J. 1974. A dragonfly migration in the High Hindu Kush (Afghanistan) with a note on a high altitude records of Aeschna juncea mongolica Bartenev and Pantala flavescens (Fabricius) (Anisoptera:Aeschnidae, Libellulidae). Odonatologica, 3, 2: 137-142.
 10. Wojtusiak J., Sowa R., Kownacki A. 1975. Fauna wysokogórskich stawków lodowcowych w dolinie Mandaras w Hindukuszu Wysokim. Przegląd Zoologiczny, 19, 1:66-70.
 11. Kownacki A., Wojtusiak J., Żurek R. 1976. New and rare species of Rotatoria, Cladocera and Chironomidae (Diptera) for the aquatic fauna of Afghanistan. Acta Hydrobiol., 18, 3: 291-304.
 12. Wojtusiak J. 1976. Lepidoptera, Heliozelidae. Keys to the identification of insects of Poland. Part 7, PWN Publ. Co, Warszawa, pp. 1-18 (in Polish).
 13. Wojtusiak J. 1976. Lepidoptera, Incurvariidae. Keys to the identification of insects of Poland. Part 8. PWN Publ. Co, Warszawa, pp. 19-41 (in Polish).
 14. Razowski J., Wojtusiak J. 1978. Family-group taxa of the Adeloidea, Lepidoptera. Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 3-18.
 15. Razowski J., Wojtusiak J. 1978. Polish genera of Adelidae (Lepidoptera). Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 19-33.
 16. Razowski J., Wojtusiak J. 1981. Musculature of the male genitalia in Geometridae (Lepidoptera). Folia Biologica (Krakow), 29, 3/4: 259-274.
 17. Wojtusiak J., Kisiel E., Kimmel M. 1982. The duration of larval development and individual larval instars in singly reared caterpillars of Saturnia pavonia L. (Lepidoptera, Saturnidae). Folia Biol (Kraków), 1/2: 21-27.
 18. Wojtusiak J. Rączka P. 1983. Silking behaviour of the Swallowtail Papilio machaon L. and Vanessa io L. (Lepidoptera, Papilionidae, Nymphalidae) butterflies before pupation. Folia Biol. (Kraków), 31, 1: 39-51.
 19. Wojtusiak J., Cendrzak M. 1984. Behaviour of the larvae of Ennomos autumnaria Wrnbg, (Lepidoptera, Geometridae) during their return to the food plant by means of the security thread. Zeszyty Naukowe UJ. 57, 30: 83-90.
 20. Pyza E., Wojtusiak J. 1988. Circadian rhythm of locomotor activity of the 1st and 2nd instars of Egyptian cotton leafworm Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera, Noctuidae). Proceedings of the Endocrinological Frontiers in physiological Insect Ecology, Wroclaw Technical University Press, 231-236.
 21. Iheagwam E.U.I., Wojtusiak J. 1989. Observations on insects associated with the water yam (Discorea alata L.) during storage, with particular reference to the lepidopteran pests. Entomon, 14,1-2: 117-120.
 22. Wojtusiak J., Godzińska E. 1993. Factors influencing the responses to nest damage in the African weaver ant (Oecophylla longinoda (Latreille). Acta Neurobiol. Exp., 53: 401-408.
 23. Wojtusiak J., Knoop. D. 1994. A new species of Euriphene from south eastern Nigeria. Lambillionea, 94, 1: 95-97.
 24. Wojtusiak J. 1994. A new species of Tolna from Nigeria. Lambillionea, 94, 3: 449-450.
 25. Honey M.R., Wojtusiak J. 1994. A new species of Apospasta sensu lato from São Tome (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae). Tropical Lepidoptera, 5, 2: 105-107.
 26. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1995. Observations on the postembryonic development and comments on the systematic status of the butterfly Kamilla cymodoce Cramer, Lambillionea, 95(1): 116 - 120.
 27. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the São Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part I. Noctuinae, Heliothinae, Hadeninae, Acronictinae, Amphipyrinae. Lambillionea - 96, 2: 278-282.
 28. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the Sao Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part II. Acontiinae, Euteliinae, Stictopterinae, Sarrothripinae, Chloephorinae, Plusiinae. Lambillionea, 96, 3: 536-541.
 29. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the Sao Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part III. Catocalinae, Ophiderinae, Hypeninae, Hypenodinae. Lambillionea - 96, 4: 683-693.
 30. Wojtusiak J. 1996. Superfamily Incurvarioidea: Family Heliozelidae, Adelidae, Subfamily Adelinae, Nematopogoninae; Family Prodoxidae, Incurvariidae, Crinopterygidae, Superfamily Tineoidea: Family Eriocottidae. (str. 27-30, 38) (W: The Lepidoptera of Europe – A Distributional Checklist) Ed.: Ole Karsholt &Józef Razowski. APOLLO BOOKS, Stenstrup, Dennmark. Str. 1-380.
 31. Arenberger E., Wojtusiak J. 1996. Pterophoridae aus Nigeria (Insecta, Lepidoptera). Z. Arb. Gem. Öst. Ent., 48: 73-85.
 32. Wojtusiak, J. &Pyrcz, T. W. 1997. Taxonomy of three butterfly species from the islands of São Tomé and Principe in the Gulf of Guinea: Neptis larsenii n. sp., Charaxes thomasius &Papilio furvus (Lepidoptera: Papilionoidaea), Lambillionea, 97(1): 53-63.
 33. Wojtusiak J. 1998. North Andean cloud forest and subparamo species of the genus Catasticta: C. chrysolopha Kollar, C. spectrum Reissinger and C. abdita new species (Lepidoptera: Pieridae). Lambillionea, 98, 4: 595-599.
 34. f Pyrcz, T. W. &Wojtusiak, J. 1999. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Segunda parte. Patrones de distribución altitudinal. SHILAP, 27(106), 1999: 203-213.
 35. Wojtusiak J., Rey F. 1999. Forest-paramo ecotone butterflies of the genus Catasticta in the Tama range, Venezuela-Colombia border: C. uricoecheae inopa new subsp. (Lepidoptera: Pieridae). Lambillionea, 99, 87-90.
 36. Wojtusiak J. 1999. A new type of scent organ in Lepidoptera: a giant thoracic pheromone-disseminating structure in male incurvarioid moth (Lepidoptera, Adelidae). Journal of Natural History, 33: 819-824.
 37. Sattler K., Wojtusiak J. 1999. A new brachypterous Xenomigia species (Lepidoptera: Notodontidae) from Venezuela. Ent. scand., 30, 4: 435-442.
 38. Balint Z., Wojtusiak J. 2000. Jagiello molinopampa gen. n. and sp. n. from Peru (Lepidoptera, Lycaenidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 92: 56-68.
 39. Balint Z., Wojtusiak J. 2001. The genus Pons Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 12, 3: 373-383.
 40. Wojtusiak, J. &Garlacz, R. 2001. The Geometridae of the São Tomé and Principe islands in the Gulf of Guinea, a checklist with notes on their geographical distribution. Lambillionea, 101, 3: 473-481.
 41. Arenberger E., Wojtusiak J. 2001. Pterophoridae aus Venezuela. Quadrifina, 4: 65-76.
 42. f Pyrcz, T. W. &Wojtusiak, J. 2002. The vertical distribution of pronophiline butterflies (Nymphalidae, Satyrinae) along a elevational transect in Monte Zerpa (Cordillera de Mérida, Venezuela) with remarks on their diversity and parapatric distribution, Global Ecology &Biogeography, 11: 211-221.
 43. Razowski J., Wojtusiak J. 2002. Vestiture of papilla analis in Tortricidae (Insecta: Lepidoptera). Genus, 13, 3: 379-396.
 44. Balint Z., Wojtusiak J. 2002. Rhamma tomaszpyrczi n.sp. from northeast Peru (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 13, 2: 189-196.
 45. f Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J., Ferrer-Paris, J-R., Beccaloni, G. W., Sattler, K. & Lees, D. C. 2003. A brachypterous butterfly?, Proceedings of the Royal Society, B (Suppl.), S21-S24 (DOI 10.1098/rsbl.2003.0015).
 46. Balint Z., Wojtusiak J. 2003. Notes on Ecuadorian and peruvian species of the genus Thecloxurina Johnson, 1992 (Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini), with descriptions of three new species. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104B: 363-386.
 47. Górska-Andrzejak J., Wojtusiak J. 2003. A comparative study of the level of locomotor activity throughout postembryonic development of two cricket species: Acheta domesticus L. and Gryllus bimaculatus De Geer (Orthoptera: Gryllidae) J. Insect Behav.16 (6): 845-857.
 48. Razowski J., Wojtusiak J. 2004. Some data on sensilla and sculpture of antenna in adult Tortricidae Tortricidae (Insecta: Lepidoptera). Genus, 15, 2: 257-266.
 49. Razowski J., Wojtusiak J. 2004. A few characters of the adult compound eye and its peripheral area in some Tortricidae (Insecta: Lepidoptera). Genus, 15, 2: 267-274.
 50. Kudła W., Wojtusiak J., 2004. Butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Błędów Desert and Neighbouring Area in the Olkusz District, Poland. Fragmenta Faunistica, 47 (1): 73–80.
 51. Balint Z., Wojtusiak J. 2005. Contributions to the knowledge of Neotropical lycaenid butterflies: Polyommatinae (Lepidoptera: Lycaenidae), Genus, 16, 4: 543-554.
 52. Razowski J., Wojtusiak J. 2006. Tortricidae from Venezuela (Lepidoptera: Tortricidae). SHILAP Revta. Lepid., 34 (133): 35-79.
 53. Razowski J., Wojtusiak J. 2006. Tortricidae (Lepidoptera) from the Valley of Río Gualaceo, East Cordillera in Ecuador, with descriptions of new taxa. Acta zoologica cracoviensia, 49B (1-2): 17-57.
 54. Balint Z., Wojtusiak J. 2006. Notes on the genus Podanotum with description of a new species (Lepidoptera, Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17/2: 283-289.
 55. Balint Z., Wojtusiak J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae – reinstating names of three recently described species and description of a new one (Lepidoptera: Eumaeini). Genus, 17 (2): 273-282.
 56. Razowski J., Wojtusiak J. 2006. Cornea of ommatidia in Lepidoptera (Insecta) - a scanning electron microscope study. Folia Biologica (Kraków), 54 (1-2): 49-53.
 57. Bálint Z., Dahners H., Wojtusiak J. 2006. A review of Rhamma bilix Draudt with description of the male phenotype (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17 (3): 417-425.
 58. Balint, Z. &Wojtusiak, J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Notes on Thecloxurina with the description of three new species (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17(4): 585-600.
 59. Balint, Z., Boyer, P. &Wojtusiak, J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Notes on the genus Abloxurina with descriptions of five new species (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17(4): 571-584.
 60. Bálint Z., Kertész K., Wojtusiak J. 2006. The description of Atlides halljasoni n. sp. from Ecuador and its spectrographic characterization with some notes on the genus (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17 (3): 409-415.
 61. Balint Z., Wojtusiak J., Kertesz K., Biro L.P. 2007. The description of Theritas gozmanyi from the Andes and its spectroscopic characterization with some notes on the genus (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungarice, 53 (Suppl. 1): 211-224.
 62. Razowski ., Pelz V., Wojtusiak J. 2007. Re-definition of Toreulia Razowski &Becker with description of four new species (Lepidoptera: Tortricidae). Genus, 18(1): 107-115.
 63. Razowski J., Pelz V., Wojtusiak J. 2007. Orthocomotis Dognin, 1905 (Lepidoptera: Tortricidae) from Ecuador. Acta Zoologica Cracoviensia, 50B(2): 1-25.
 64. Razowski J., Wojtusiak J. 2007. Paranthozela, a new Enarmoniini genus from the New World, with description of six new species (Lepidoptera: Tortricidae). Polskie pismo entomol., 76: 167-175.
 65. Razowski J., Wojtusiak J. 2008. Eight new species of the Genera Vulpoxena, Cuproxena and Bidorpitia of the Chrysoxena group of genera from Ecuador (Lepidoptera: Tortricidae). Genus, 19(1): 113-123.
 66. Razowski J., Wojtusiak J. 2008. Notes on Ernocornutia Razowski, 1988 (Lepidoptera: Tortricidae: Euliini) with descriptions of seven new species from Ecuador. Zootaxa, 1720: 46-56.
 67. Razowski J., Wojtusiak J. 2008. Some telochromatic Tortricidae from Western South America (Lepidoptrea: Tortricidae). SHILAP Revta lepid., 36(142): 209-21.
 68. Razowski J., Wojtusiak J. 2008. Tortricidae (Lepidoptera) from the mountains of Ecuador. Part 1: Southern Highlands. Acta zoologica cracoviensia, 51B(1-2): 7-41.
 69. Razowski J., Wojtusiak J. 2008. Tortricidae from the Mountains of Ecuador. Part III: Western Cordillera (Insecta: Lepidoptera). Genus, 19(3): 497-575.
 70. Balint Z., Wojtusiak J., Kertesz K., Biro L.P. 2008. Description of Penaincisalia biophot with an emphasis on the optical properties of the wing dorsal surfaces (Lepidoptera: Lycaenidae). Genus, 19(3): 343-353.
 71. Razowski J., Wojtusiak J. 2009. Tortricidae (Lepidoptera) from the Mountains of Equador and remarks on their geographical distribution. Part IV: Eastern Cordillera. Acta zoologica cracoviensia, 51B(1-2): 119-187.
 72. Razowski J., Wojtusiak J. 2009. Delineation of Types of Tortricidae, I. Types of Oriental species in the Munich Museum described by A. Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae). SHILAP Revista de lepidopterologia, 37, 146: 191-208.
 73. f Pyrcz T. W., Casner, K. & Wojtusiak, J. 2009. Polytypic species of satyrine butterflies in the subparamos and paramos of the Venezuelan Cordillera de Merida, Part 1: Lymanopoda marianna Staudinger. Genus, 20(3): 507-532.
 74. f Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 75. f Balint, Z., Wojtusiak, J., Piszter, G., Kertesz, K., Biro, L.P. 2010. Spectroboard: an instrument for measuring spectral characteristics of butterfly wings – a new tool for taxonomists. Genus, 21(1): 163-168.
 76. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2010. Two new parapatric species of the genus Eretris Thieme from the Andes in western Ecuador (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Ann. Hist. Nat. Musei Nationalis Hungarici, 102: 143–153.
 77. f Razowski J., Wojtusiak J. 2010. Some Tortricidae from the East Cordillera in Ecuador reared from larvae in Yanayacu Biological Station in Ecuador (Insecta: Lepidoptera). Genus, 21(4): 585-603.
 78. f Pyrcz T. W., Wojtusiak J. 2010. A new species of Argyrophorus Blanchard from northern Peru and considerations on the value of wing venation as a source of synapomorphies in some temperate Neotropical Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). Genus, 21(4): 605-613.
 79. Balint Z., Kertesz, K., Wojtusiak J. 2010. Notes on the high Andean cloud forest butterfly genus Jagiello and its relatives with description of a new species from Peru (Lepidoptera: Lycaenidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest. 102: 119-142.
 80. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2010. Tortricidae (Lepidoptera) from Peru. Acta zoologica cracoviensia, Kraków. 53B: 73-159.
 81. Pyrcz, T. W., Greeney, Willmott, K. & H., Wojtusiak, J. 2011. A taxonomic revision of the genus Daedalma Hewitson with the descriptions of twenty new taxa and the immature stages of two species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 2898: 1-68 (2011).
 82. f Balint Z., Wojtusiak J. 2011. Contribution to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Brevianta bathoryon sp. n. from the Western Cordilleras of the Andes with notes on the genus (Lepidoptera: Eumaeini). Genus, 22(2): 205-215.

Podręczniki

 1. Wojtusiak J. 1991. Podstawy etologii owadów. Skrypty Uczelniane Nr 636, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. str.: 1-264; 68 ilustracji.

Rozdziały w książkach drukowanych za granicą

 1. Wojtusiak J. 1996. Superfamily Incurvarioidea: Family Heliozelidae, Adelidae- Subfamily Adelinae, Nematopogoninae; Family Prodoxidae, Incurvariidae, Crinopterygidae, Superfamily Tineoidea: Family Eriocottidae. (str. 27-30, 38) (W: The Lepidoptera of Europe – A Distributional Checklist) Ed.: Ole Karsholt &Józef Razowski. APOLLO BOOKS, Stenstrup, Dennmark. Str. 1-380.
 2. Laskowski R., Maryański M., Pyza E., Wojtusiak J. 1996. Sublethal tests for long-lived invertebrates: searching for a solution. W: Bioindicator Systems for Soil Pollution, N.M. Van Straalen and D.A. Krivolutsky (eds), Kluver Academic Publ., pp: 45-53.

Rozdziały w książkach drukowanych w kraju

 1. Wojtusiak J. 1998. Psychologia zwierząt – pięć haseł w formie zamówionych esejów na następujące tematy: psychologia zwierząt - rys historyczny: (str.: 674-677); porozumiewanie się zwierząt: (str.: 681-687); zabawy zwierząt: (str.:1032-1036); życie socjalne zwierząt: (str.:1133-1137); uczenie się zwierząt: (str.: 924-929). (Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczuk). Fundacja Innowacja, Warszawa, str.: 1-1213.
 2. Wojtusiak J. 1998-2000. Encyklopedia Biologiczna. Autorstwo haseł (165 haseł) z zakresu etologii zwierząt i zoogeografii (łączna objętość: 8.2 ark. wyd.). Wydawnictwo OPRES, Kraków. Tomy I-XIII.
 3. Wojtusiak J. 1999. Encyklopedia Szkolna – Biologia. Autorstwo 167 haseł z zakresu etologii zwierząt (5,13 ark. aut.) + 42 ilustracje. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa, str.: 1-1245.
 4. Wojtusiak J. 2000. Heliozelidae, Adelidae, Prodoxidae, Incurvariidae (pp.: 15-17) (in: The Lepidoptera of Poland - a Distributional Checklist; ed. J. Buszko &J. Nowacki). Polish Entomological Monographs, 2000. Poznań-Toruń.Vol. 1., pp. 1-178.
 5. Wojtusiak, J. 2010. Motyle Afryki i Ameryki Południowej – ćwierczwiecze badań bioróżnorodności tropiku w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, część 18, Uniwersytet Śląski, Katowice, pp.: 39-71.
 6. f Wojtusiak, J. 2010. Polish entomological research in Latin America. Pp. 227-247. W: The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies (eds: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak). W: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 2010. P. 487.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Wojtusiak J., Godzińska E. 1994. Responses to nest damage in the African weaver ant Oecophylla Longinoda Latreille. 12th Congress of the International Union for the Study of Social Insects IUSSI, Paris, France. Les Insectes Socieaux (ed. A. Lenoir, G. Arnold, M. Lepage): str. 547.
 2. Wojtusiak J., Godzińska E., Dejean A. 1994. Capture and retrieval of very large prey by workers of the African weaver ant, Oecophylla longinoda Latreille. 12th Congress of the International Union for the Study of Social Insects IUSSI, Paris, France. Les Insectes Socieaux (ed. A. Lenoir, G. Arnold, M. Lepage): str. 548.
 3. Wojtusiak J. 1999. Moulting mats of five species of Lepidoptera during their postembryonic development. XXVI International Ethological Conference, Bangalore, India. Advances in Ethology 34. str. 194.
 4. Pyrcz T.W., Wojtusiak J. 2000. Vertical distribution of cloud forest Pronophilinae butterflies in Monte Zerpa, Cordillera de Merida, Venezuela. XXI International Congress of Entomology, Brasil, August 20-26, 2000, Abstract Book 1, str 145.
 5. Wojtusiak J. 2001. Neotropical moths of the genus Erateina (Geometridae, Larentiinae). Evaluation of morphological and genital characters for the purpose of systematic revision of the genus. Forum Herbulot-2001. Zoologische Staatssammlung München, 9-11.
 6. Wojtusiak J. 2003. The species of the neotropical genus "Trocherateina" (Larentiinae) 2003.
 7. Wojtusiak J. 2005. First report on the larval stages of neotropical moth of the genus Erateina (Geometridae, Larentiinae). XIV. European Congress of Lepidopterology, Rome: 57.
 8. Anna Szczuka, Julita Korczyńska, Janusz Wojtusiak, Wojciech Czechowski & Ewa Joanna Godzińska. 2009. Peculiar nest entrance structures in the ant Myrmica schencki Emery (Hymenoptera, Formicidae). XXXI International Ethological Conference, Rennes, France, 19-24 August 2009. Abstracts: p. 426.
 9. Garlacz, R. & Wojtusiak, J. (2009): Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae – a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005. Pp. 126-127 W: Hausmann, A. (ed.): Proceedings of the fifth Forum Herbulot 2008. Global strategies for plotting geometrid biodiversity in web-based databases (Munich, ZSM, 24-28 June 2008). – Spixiana 32/1: 126-127

Artykuły przeglądowe

 1. Wojtusiak J. 1996. Organizacja socjalna mrówek z rodzaju Oecophylla. KOSMOS, 45 (2-3): 533-552.

Tłumaczenia literatury naukowej na język polski

 1. Wojtusiak J. 2007. Rozdział 50 - Etologia zwierząt. Tłumaczenie na język polski z angielskiego oryginału tekstu rozdziału 50 wraz z objaśnieniami ilustracji i indeksu do polskiego wydania podręcznika "Biologia"

Artykuły popularno-naukowe

 1. Wojtusiak J. 1967. Badania naukowe podczas IV Polskiej Wyprawy w Hindukusz Afgański. Taternik, 8: 37-38.
 2. Wojtusiak J. 1972. Feromony motyli. Wszechświat, 1: 13-15.
 3. Wojtusiak J. 1972. Broń chemiczna owadów, Wszechświat, 7/8: 178-180.
 4. Wojtusiak J. 1973. Jak motyle regulują temperaturę swojego ciała. Wszechświat, 7: 199-200.
 5. Wojtusiak J. 1976. Strategia obronna ciem przed nietoperzami. Wszechświat, 6: 145-148.
 6. Wojtusiak J. 1977. Hindukusz - szkic przyrodniczy. Wierchy, 45: 61-73.
 7. Wojtusiak J. 1992. Paederus sabeus - chrząszcz, który parzy. Wszechświat, 7/8: 195-196.
 8. Wojtusiak J. 1992. Mrówki tkacze (Oecophylla). Wiedza i Życie, 11: 65-69.
 9. Wojtusiak J. 1993. Mrówki koczujące. Wiedza i Życie, 1: 28-31.
 10. Wojtusiak J. 1994. Mali mieszkańcy glinianych wieżowców. Wiedza i Życie, 8: 33-37.
 11. Górska-Andrzejak, J. Wojtusiak J 2004. Jedwabne życie gąsienicy. Wszechświat , 105 (1-3): 39-42.
 12. Wojtusiak J. 2009. Sześcionodzy rolnicy. Wszechświat, 110, 4-6:26-32.

Opracowania dotyczące Muzeum Zoologicznego UJ

 1. Wojtusiak J. 1996/97. Muzeum Zoologiczne. Alma Mater, 3: 67-68.
 2. Wojtusiak J. 1998. Motyle na wagę złota. Alma Mater, 8: 36-37.
 3. Wojtusiak J. 2002. Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego jako muzeum uczelniane. Biuletyn Muzeum Przyrodniczego w Krakowie, 9:45-50.
 4. Wojtusiak J., Dziubek-Szpil S. 2003. Bolesław Rączka - żołnierz, kolekcjoner, fundator 1911-2002. Alma Mater, 48: 21.
 5. Wojtusiak J. 2003. Zbiory Muzeum Zoologicznego UJ i ich znaczenie. Alma Mater, 50: 20-23.
 6. Wojtusiak J. 2004. Motyle Ekwadoru. Alma Mater, 62: 51-52
Powrót na górę strony

Krzysztof Beiersdorf, dr

Dokonania zawodowe

Ur. w 1944 r. w Krakowie, mgr biologii, starszy kustosz Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział BiNoZ). Pracownik Muzeum Zoologicznego od 1968 r. Preparatyka, konserwacja i ekspozycją zbiorów muzealnych oraz historia Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat 2004 r., Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie.
 • Wystawy: organizowanie i współudział:
  • 1968-1980 pod kierunkiem Wiktora Micherdzińskiego wraz z K.Smagowiczem tworzenie w nowej siedzibie przy ulicy Krupniczej 50 nowej wystawy Panorama Fauny Świata ze zbioru różnorodnych gatunków zwierząt z większości grup systematycznych, gromadzonych przez Muzeum od dwu stuleci.
  • 1992 - Muzeum otrzymuje dodatkową powierzchnię wystawową w piwnicach Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53. Powstają wystawy:
  • 1992 - wystawa Muszle mięczaków morskich
  • 1993 - wystawa Motyle Większe Świata
  • 1993 - wystawa Skamieniałości
 • Organizacja i koordynacja imprez muzealnych aranżowanych pod auspicjami Muzeum lub współorganizowanie z innymi instytucjami na terenie Muzeum Zoologicznego UJ oraz poza nim:
  • 2000 - Skarby Uniwersytetu, jubileusz 600–lecia odnowienia Uczelni.
  • 2001 - Jagielloński Festiwalu Nauki. Promocja Muzeum, reklama wystawy oraz przedstawienie działalności Muzeum Zoologicznego.
  • 2003 - Współpraca Muzeum Zoologicznego UJ z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (wybór i opis eksponatów na wystawę) Wisła szlakiem solnym.
  • 2004
   • a. „Muzeobrania”, Małopolski Instytut Kultury.
   • b. „Da Gama” - autorska wystawa otwarta jako impreza towarzysząca Dniom Festiwalu Nauki w czasie święta Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   • c. Wystawa jubileuszowa Akademickiego Klubu Podwodnego „Krab”(teksty, materiały).
  • 2005
   • a. Mecenasi Nauki Polskiej (aranżacja części wystawy dotyczącejdobroczyńców Muzeum Zoologicznego UJ).
   • b. Noc Muzeów
   • c. Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
   • d. Nurkowie II Rzeczypospolitej w fotografii (Hełm konstrukcji R.Wojtusiaka, tekst, materiały), Gdynia 2005.
  • 2006
   • a."10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ", Audytorium Maximum UJ.
   • b. Noc Muzeów (avec La Nuit européenne des musem).
   • c. Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
  • 2007
   • a. Noc Muzeów (avec La Nuit européenne des musem).
   • b. Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (krótka historia rysunku Stanisława Wyspiańskiego Komórka w podwojeniu).
  • 2008
   • a. Noc Muzeów (avec La Nuit européenne des musem).
   • b. Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.
 • Konferencje, sympozja, wywiady:
  • Telewizja TV Kraków, w dniu 16. 11. 2000 r., promocja książki „Dzieje Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, rozmowa z red. Piotrem Matusiakiem.
  • Sympozjum, 7 czerwca 2002 r., związanym z uroczystościami rocznicowymi Muzeum Wydziału Lekarskiego CMUJ w siedzibie Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, doniesienie i przekazanie pisemnego opracowania do druku „Historyczne i kulturowa uwarunkowania działalności Muzeum Zoologicznego UJ”.
  • Telewizja TV Kraków, w dniu 16. 05. 2005 r., promocja Muzeum, zaproszenie do Muzeum, ogłoszenie konkursu z nagrodami w ramach Nocy Muzeów.

Zainteresowania

 • Historia, dzieje Muzeum Zoologicznego.
 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.

Publikacje

 1. Zmienność osobnicza i populacyjna ziaren pyłku brzozy brodawkowej i ojcowskiej (w:) Rocznik Dendrologiczny vol. XXVI, Warszawa 1972.
 2. Niektóre stanowiska Betula verrucosa Ehrh. na murach i budynkach Krakowa, Wszechświat nr 5, maj 1975.
 3. Historia Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w:) Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych. Przegląd Zoologiczny (1984) K. B. oraz K.Smagowicz.
 4. Historia Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w:) Historia Zakładów Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992).
 5. Matura 2000, współautor testów na CD.-ROM, Optimus Pascal, Kraków 1999.
 6. Dzieje Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 7. Gabinet na Historię Naturalną(w:),Alma Mater, marzec 2003.
 8. Muzeobranie Alma Mater 2004.
 9. Opinia /recenzja/ o podręczniku Człowiek i środowisko jego życia, Podręcznik do biologii dla klasy III gimnazjum Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji do oceny podręczników szkolnych, Kraków 2007.
 10. Opinia /recenzja/ podręcznika, autor Jan Kąkol. Biologia. Mój organizm. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji do oceny podręczników szkolnych, tom VI Kraków 2008.
Powrót na górę strony
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.