f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

Współpraca krajowa i zagraniczna Muzeum Zoologicznego

Współpraca krajowa

Muzeum Zoologiczne współpracuje obecnie z pięcioma ogrodami zoologicznymi w Polsce. Instytucje te przekazują do naszego Muzeum niektóre martwe zwierzęta, które po spreparowaniu i zabezpieczeniu są włączane do ekspozycji. Do tej pory Muzeum Zoologiczne UJ podpisało umowy z następującymi ogrodami zoologicznymi:

Do naszgo Muzeum trafiają także okazy gatunków objętych ochroną i przedmioty z nich wykonane, najczęściej skonfiskowane przez Służbę Celną podczas ich nielegalego przewozu przez granicę, których przepadek na rzecz Skarbu Państwa orzekły Sądy w toku odpowiedniego postępowania. Na mocy decyzji Ministra Środowiska Muzeum Zoologiczne jest podmiotem uprawnionym do utrzymywania w celach edukacyjnych i szkoleniowych takich okazów. W wyniku tego w naszym depozycie znajduje się szereg eksponatów przekazanych nam przez Służbę Celną.
Okazy te zwiedzający Muzeum mogą obejrzeć, przy okazji zapoznając się z zagrożeniami jakie niesie nielegalne (często nieświadome) posiadanie pamiątek wykonanych z chronionych gatunków roślin i zwierząt:

f

Współpraca zagraniczna

Uniwersytet Jagielloński zawarł z inicjatywy Muzeum Zoologicznego umowy dwustronne o współpracy z kilkoma czołowymi uniwersytetami i instytutami naukowymi krajów Ameryki Południowej. Są to umowy ramowe umożliwiające prowadzenie współpracy dydaktycznej przez wszystkie zainteresowane jednostki sygnatariuszy oraz realizację konkretnych projektów naukowych. Należy pokreślić, że funkcjonowanie umów o współpracy jest, między innymi, niezbędnym warunkiem przy występowaniu o pozwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności naukowej na obszarze krajów, których taka działalność dotyczy. Chodzi tu między innymi o pracę terenową na obszarach chronionych oraz pozyskiwanie materiału, m.in. biologicznego. Umowy ułatwiają wymianę studencką oraz wizyty obustronne pracowników naukowych.

Kolumbia

Uniwersytet stanowy (Universidad del Cauca), Popayan

Muzeum Zoologiczne UJ współpracuje z Uniwersytetem stanowym w Popayan (Universidad del Cauca). Umowa o współpracy została podpisana w 1997 roku. W jej ramach prowadzone są badania fauny motyli południowej części Kordyliery Zachodniej i Centralnej w Kolumbii.

Uniwersytet Pontyfikalny (Javeriana Pontificia Universidad Católica), Bogota

W 2009 roku podpisana została również umowa o współpracy z Uniwersytetem Pontyfikalnym w Bogocie (Javeriana Pontificia Universidad Católica). Jest to największa prywatna uczelnia wyższa w Kolumbii.

Peru

Uniwersytet Świętego Marka (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Lima

Umowa z Uniwersytetem Świętego Marka w Limie (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). została podpisana w 2002 roku. Uniwersytet Świętego Marka szczyci się mianem najstarszego uniwersytetu obu Ameryk. Został założony w 1551 roku. Jest on uniwersytetem państwowym i największą uczelnią wyższą w Peru.

Prowadzone są obecnie negocjacje w sprawie podpisania umowy o współpracy z państwowym uniwersytetem w Arequipa (Universidad Nacional de San Austin).

Ekwador

Pontyfikalny Uniwersytet Katolicki (Pontificia Universidad Católica), Quito

Pontyfikalny Uniwersytet Katolicki w Quito (PontificiaUniversidad Católica), to największa prywatna uczelnia w Ekwadorze a zarazem najbardziej prestiżowa placówka dydaktyczna tego kraju. Wielu jego wykładowców, to absolwenci polskich uczelni. W ramach Uniwersytetu funkcjonuje Muzeum Historii Naturalnej prowadzące aktywną współpracę międzynarodową, dydaktyczną, naukową i wydawniczą. Uniwersytet posiada jedną z najbardziej znanych stacji terenowych w Amazonii, w Yasuni. Umowa została podpisana w 2003 r.

Wenezuela

Uniwersytet Centralny, Wydział Rolniczy (Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía en Maracay), Maracay

Muzeum Zoologiczne UJ współpracuje z dwoma instytucjami w tym kraju. W roku 2005 została podpisana umowa z Wenezuelskim Uniwersytetem Centralnym, z Wydziałem Rolniczym w Maracay (Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía en Maracay). Jest to największy uniwersytet w Wenezueli, na który uczęszcza ponad 150 tyś. studentów. Wydział Rolniczy w Maracay, czwartym co do wielkości mieście Wenezueli, został założony w 1937 roku. W jego ramach funkcjonuje Muzeum Instytutu Zoologii Rolniczej (MIZA), który dysponuje trzecim co do wielkości w Ameryce Łacińskiej zbiorem owadów. Muzeum to specjalizuje się w zagadnieniach systematyki i bioróżnorodności.

Instytut Badań Naukowych (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), Caracas

Z kolei Wenezuelski Instytut Badań Naukowych w Caracas (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas) to najnowocześniejszy i najprężniejszy instytut naukowy w Wenezueli. Umowa została podpisana w roku 2005, jednak współpraca rozwija się już od szeregu lat, czego efektem jest wiele publikacji naukowych. IVIC współorganizuje kurs ekologii tropikalnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Boliwia

Muzeum Historii Naturalnej Alcide d’Oribgny, Cochabamba

Muzeum Zoologiczne UJ podpisało w 2009 roku umowę o współpracy naukowej z Muzeum Historii Naturalnej Alcide d’Oribgny w Cochabamba. W ramach tej współpracy opublikowano już kilka prac naukowych oraz zrealizowano wymianę pracowników naukowych. W 2009 roku miała miejsce wspólna wyprawa naukowa w Andy boliwijskie.
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.