f
To jest strona archiwalna. Opublikowane tu informacje mogą być nieaktualne.
Powrót do aktualnej strony CEP

Panorama Fauny Świata

Dawniej przy ul. Ingardena 6, obecnie przeniesiona do budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej na ul. Gronostajową 5

Główna wystawa Muzeum Zoologicznego znajdowała się przy budynku Instytutu Zoologii w Krakowie. Przestawialiśmy w niej panoramę zwierząt świata. Możliwe było tutaj zwiedzanie samodzielne jak i w grupach z przewodnikiem.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

"Muszle, Motyle, Skamieniałości"

Dawniej Piwnice Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53, obecnie przeniesiona do budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej na ul. Gronostajową 5

Wystawa motyli, muszli i skamieniałości ulokowana była w zabytkowych piwnicach Collegium Iuridicum przy ulicy Grodzkiej 53. Została stworzona na bazie kolekcji podarowanych przez Bolesława Rączkę, Romana i Janusza Wojtusiaków, Tomasza Pyrcza, Jerzego Małeckiego oraz Radosława Tarkowskiego. Ekspozycja ta przeznaczona była do zwiedzania samodzielnego (bez przewodnika).
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.