logoUJ

Tomasz Wilhelm Pyrcz, dr hab., Dyrektor CEP

ff

Dokonania zawodowe

 • Inicjatywa oraz aktywne uczestnictwo w negocjacjach umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (na szczeblu instytutowym i wydziałowym) a następującymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Ameryki Łacińskiej:
  • Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Wenezuela
  • Museo del Instituto de Zoologica Agricola de la Universidad Central de Venezuela, Maracay, Wenezuela
  • Pontificia Universidad Católica, Bogota, Kolumbia
  • Museo de Historia Natual Aristide d'Orbigyi, Cochabamba, Boliwia
 • Opracowanie naukowe i kuratorstwo zbioru naukowego motyli dziennych Muzeum Zoologicznego, w celu wykorzystywania go przez studentów, magistrantów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do realizacji prac dyplomowych.
 • Organizacja wystaw:
  • 2004 "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador". Guayaquil, Ekwador
  • 2006 "10 lat badan bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ". Wystawa była prezentowana w dniach 07-16.XI.2006 w Auditorium Maximum UJ. Imprezie towarzyszyła prezentacja filmu dokumentalnego oraz publikacje popularyzatorskie.
 • Udział w organizacji i prowadzeniu (Instytut Nauk o Środowisku i Muzeum Zoologiczne) pierwszego w Polsce kursu "Ekologii Tropikalnej" dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym miedzy innymi czynny udział w negocjacjach warunków realizacji praktyk terenowych w Wenezueli z Universidad Central de Venezuela w Maracay (pobyt w stacji terenowej Rancho Grande) oraz Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas w Caracas (pobyt w ośrodku IVIC oraz organizacja zajęć).
 • Udział w międzynarodowym projekcie "Tropical Andean Butterflies Diversity Project" realizowanym w latach 2004-2008 przez konsorcjum międzynarodowe, w ramach "Darwin Initiative", koordynowanym przez dr. Keitha Willmott z State Museum of Arthropods w Gainseville, Florida University. W dniach 4-6 września 2008 odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Jestem jej współorganizatorem i w jej ramach koordynuje panel pt. "Systematics and biology of the Pronophilna", w którym bierze udział kilkunastu naukowców z USA, Wenezueli, Kolumbii, Boliwii, Ekwadoru i Włoch. Strony internetowe: www.andeanbutterflies.org.

Zainteresowania

 • Taksonomia i systematyka owadów (motyle z podrodziny Nymphalidae, w tym głównie plemię Pronophilini)
 • Faunistyka (Afrotropik, głównie Afryka Zachodnia i Centralna oraz Neotropik, głównie Andy i Pantepui)
 • Biogeografia (zoogeografia wysp wulkanicznych i wzorce dyspersji)
 • Ewolucjonizm (wzorce specjacji, w tym głównie specjacja parapatryczna i rola ekotonu, adaptacje behawioralne i morfologiczne do warunków wysokogórskich, dobór płciowy)

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. f Pyrcz, T. W. 1991. Account of two expeditions to São Tomé and Principe islands, January - March & July - September 1990 including a description of new subspecies of Acraea pharsalus Ward and Bematistes alcinoe Felder. Lambillionea. 91(4): 362 - 374.
 2. f Pyrcz, T. W. 1992a. Provisional check-list of the butterflies of São Tomé and Principe islands. Lambillionea. 92(1): 48 - 52.
 3. Pyrcz, T. W. 1993a. Notes sur les premiers états de Papilio cleotas au Venezuela (Lepidoptera, Papilionidae). Lambillionea. 93(1): 87 - 89.
 4. Pyrcz, T. W. 1993b. Memphis titan romeroi from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 26.
 5. Pyrcz, T. W. 1993c. New record of Memphis grandis from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 27 - 28.
 6. Pyrcz, T. W. 1993d. New Memphis from Venezuela, Memphis salinasi n. sp. (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(2): 127 - 131.
 7. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1994. A new genus, Protopedaliodes and a new species, Protopedaliodes kukenani from the Pantepui, Venezuela (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea. 94(3): 345 - 352.
 8. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1995. Observations on the postembryonic development and comments on the systematic status of the butterfly Kamilla cymodoce (Cramer), Lambillionea, 95(1): 116 - 120.
 9. Pyrcz, T. W. 1995. A new genus, Tamania and a new species, Tamania jacquelinae from the Tamá range, Venezuela - Colombia border (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea, 95(4): 519-525.
 10. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1995. Notes on Pedaliodes roraimae Strand, a little known satyrid from the Roraima massif. Lambillionea, 95(4): 584-586.
 11. Pyrcz, T. W. 1995. A new Memphis from the Pantepui, Memphis montesino n. sp. Tropical Lepidoptera, 95(1): 11-13.
 12. Pyrcz, T. W. 1996. Niche competition and mate recognition in the butterflies of São Tomé e Principe. Gulf of Guinea Conservation Newsletter, 1996(3): 2-3.
 13. Rey, F & Pyrcz, T. W. 1996. A perfect mimicry of two cloud forest pierids: Catasticta revancha n. sp. and Leptophobia eleone. Genus, 96(4): 21-24.
 14. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Taxonomy of three butterfly species from the islands of São Tomé and Principe in the Gulf of Guinea: Neptis larseni n. sp., Charaxes thomasius & Papilio furvus (Lepidoptera: Papilionoidaea). Lambillionea, 97(1): 53-63.
 15. Johnson, K., Vélez, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Description of male of Rhamma cassidyi Johnson & Adams (Lycaenidae, Theclinae, Eumaeini). Review of Colombian Theclinae, 2(12): 7-9.
 16. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999a. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Primera parte. Convergencia de los patrones de coloración en mariposas andinas: siete nuevas especies del género Pedaliodes Butler. SHILAP, 27(106): 173-287.
 17. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 1999. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Segunda parte. Patrones de distribución altitudinal. SHILAP, 27(106): 203-213.
 18. f Pyrcz, T. W. 1999a. The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 1: Introduction, genera Altopedaliodes to Lymanopoda. Lambillionea, 99(2): 221-240.
 19. f Pyrcz, T. W. 1999b, The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 2: genera Manerebia to Thiemeia. Lambillionea, 99(3): 351-376.
 20. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999b. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 1, New pedaliodines. Genus, 10(1): 117-150.
 21. f Pyrcz, T. W. 1999c. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 2, The genus Lasiophila. Genus, 10(3): 479-495.
 22. f Pyrcz, T. W., Willmott, K. & Hall, J. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 3, three new species and five new subspecies of Lymanopoda, Genus, 10(3): 497-522.
 23. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1999. New pronophiline butterflies from the Venezuelan Tepuyes (Nymphalidae, Satyrinae), Journal of the Lepidopterist’ Society, 53(3): 90-98.
 24. f Pyrcz, T. W. 2000. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 4, new taxa of Pronophila Doubleday. Genus, 11(1): 69-86.
 25. Viloria, A. L., Adams, M. J., Pyrcz, T. W. & Romero F. 2001. Noticia histórica sobre satíridos venezolanos coleccionados por Karl Moritz (1797-1866) y discusión de la identidad taxonómica y la distribución de Pedaliodes pisonia (Hewitson, 1862). SHILAP, 29(113): 31-42.
 26. f Viloria, A. L. & Pyrcz T. W. 2001. Revalidación y revisión de Steromapedaliodes Forster, con description de dos especies nuevas (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Anartia, 15: 1-2.
 27. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2002. The vertical distribution of pronophiline butterflies (Nymphalidae, Satyrinae) along a elevational transect in Monte Zerpa (Cordillera de Mérida, Venezuela) with remarks on their diversity and parapatric distribution. Global Ecology & Biogeography, 11: 211-221.
 28. Pyrcz, T. W. 2003a. Una nueva especie de lepidóptero altoandino de Chanchamayo (Peru Central) – Pedaliodes franzi (Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini: Pronophilina). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 245-253.
 29. Pyrcz, T. W. 2003b. Notas taxonomicas y zoogeograficas sobre Lymanopoda huilana con la descripcion de una nueva subespecies del sur-este de Ecuador (Satyrinae, Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 235-243.
 30. f Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J., Ferrer-Paris, J-R., Beccaloni, G. W., Sattler, K. & Lees, D. C. 2003. A brachypterous butterfly? Proceedings of the Royal Society, B (Suppl.), S21-S24 (DOI 10.1098/rsbl.2003.0015).
 31. f Pyrcz, T. W. 2004a. Pronophiline butterflies of the highlands of Chachapoyas in northern Peru: faunal survey, diversity and distribution patterns (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Genus, 15(4): 455-622.
 32. f Pyrcz, T. W., 2004c. New oreal Pedaliodine butterflies from Ecuador and Colombia (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 287-301.
 33. f Pyrcz, T. W. 2004d. Notas taxonómicas sobre el género Pronophila Doubleday Con la descripción de cuatro nuevas subespecies de Pronophila unifasciata Lathy (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 233-244.
 34. f Pyrcz, T. W. & Rodríguez, G. 2005. Notas sobre el grupo Panyapedaliodes muscosa (Thieme) con la descripción de una nueva especie y dos nuevas subespecies. Lambillionea, 105(1): 187-194.
 35. f Pyrcz, T. W. 2005. A new species of Lymanopoda at the southern generic distribution limit on the Pacific slopes of the Andes. Lambillionea, 105(2): 251-256.
 36. f Pyrcz, T. W., A new endemic species of Corades from the Chiles volcano massif in North-Western Ecuador. Lambillionea, 105(3) : 503-508.
 37. Pyrcz, T. W. & Fratello, S. 2005. Cloud Forest butterfly fauna of the Pantepui – poor or poorly known? Description of new species and records of new genera of Pronophilina: Eretris agata and Oxeoschistus romeo (Nymphalidae, Satyrinae). Journal of the Lepidopterist’ Society 59(4): 200-211.
 38. f Pyrcz, T. W. 2005. La identidad de Corades anfortas (Thieme) y la descripción de una nueva subespecie (Lep., Nymph., Satyr.). Lambillionea, (105): 604-608.
 39. Pyrcz, T. W. 2006. Notas sobre Corades tripunctata Weymer con la descripción de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 235-238.
 40. f Pyrcz, T. W. and Rodriguez, G. 2005. Pherepedaliodes angela – una nueva especie para la ciencia y un nuevo genero para Colombia. Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 179-190
 41. f Pyrcz, T. W. and Viloria, A. L. 2005. Adiciones a la fauna de mariposas de la reserva forestal de Tambito (Colombia): descripción de cuatro subespecies nuevas de la subtribu Pronophilina (Nymphalidae, Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 258-277.
 42. f Pyrcz, T. W., Willmott, K. R., Hall, J. P. W. & Viloria, A. L. 2006. A review of the genus Manerebia Staudinger (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) in the northern Andes. Journal of Research on the Lepidoptera, 39(2000): 37-79.
 43. f Pyrcz, T. W. & Rodriguez, G. 2006. Description of a new remarkable species of Lymanopoda Westwood and identification of a centre of endemism of cloud forest butterflies in Belmira, northern Central Cordillera, Antioquia, Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 291-297.
 44. f Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, ecology and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 1: Pedaliodes spina Weymer (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 299-306.
 45. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Systematics, ecology and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 2: Pedaliodes praxia (Hewitson) and related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(3): 427-436.
 46. f Pyrcz, T. W. 2006. Filling gaps in the distribution patterns of the genus Lasiophila C. & R. Felder: a new species from the valley of Kosnipata (Cuzco, Peru) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 601-608.
 47. f Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 3: Revisional notes on the generic status and a new subspecies of Pedaliodes puma Thieme (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 609-616.
 48. Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2006. Notas taxonómicas sobre Corades melania Staudinger con la descripción de la hembra y de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 118-122.
 49. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Notes on the systematics of the genus Praepronophila Forster with the description of two new subspecies of P. perperna (Hewitson) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas. 10: 165-182.
 50. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2007. Erebiine and pronophiline butterflies of the Serranía del Tamá, Venezuela-Colombia border (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Tropical Lepidoptera, 15(1-2): 18-52.
 51. f Pyrcz, T. W. & Rodríguez G. 2007. Mariposas de la tribu Pronophilini en la Cordillera Occidental de Colombia. SHILAP, 35(140): 455-489.
 52. f Pyrcz, T. W. 2008. Description of a new species previously known as Pedaliodes ferratilis form luteocosta Adams & Bernard from the Venezuelan Cordillera de Mérida with data on its altitudinal distribution (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(1): 125-134.
 53. f Viloria, A., Miller, L. D., Miller, J., & Pyrcz, T. W. 2008. Reassessment of Parapedaliodes Forster and Neopedaliodes Viloria, Miller & Miller, with descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Bulletin of the Allyn Museum, 151: 1-43.
 54. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 5: Revisional notes on Pedaliodes chrysotaenia with the description of a related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 377-387.
 55. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 6: Pedaliodes demathani Pyrcz – a widely polytypic species from Peru and Bolivia (Lepidoptera: Nympahlidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 389-407.
 56. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 7: A sister species of Pedaliodes paneis (Hewitson) from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 409-417.
 57. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer. P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 8: Pedaliodes niveonota Butler and new related species from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 419-431.
 58. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 9: Notes on Pedaliodes pammenes and related species witht the description of ten new taxa. Genus, 19(3): 433-470.
 59. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 10: Revisional notes of Pedaliodes tyro with the description of new taxa from central and southern Peru. Genus, 19(3): 471-495.
 60. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2009. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 11: A new subspecies of Pedaliodes ornata Staudinger from the Cordillera de Merida (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(1): 13-22.
 61. f Greeney, H., Pyrcz, T. W., Hualingua, M., DeVries, P. & Dyer, L. A. 2009. The early stages of Pedaliodes poesia (Hewitson, 1862) in eastern Ecuador (Lepidoptera: Satyrina: Pronophilina). Journal of Insect Science, 9:38.
 62. f Pyrcz, T. W. & Gareca, Y. 2009. A new species of Eretris Thieme from the Elbow of the Andes region in Bolivia (Lepidoptera, Satyrinae). Neotropical Entomology, 38(3):370-375.
 63. f Pyrcz T. W., Casner, K. & Wojtusiak, J. 2009. Polytypic species of satyrine butterflies in the subparamos and paramos of the Venezuelan Cordillera de Merida, Part 1: Lymanopoda marianna Staudinger. Genus, 20(3): 507-532.
 64. f Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 65. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2009. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 12: A new polytypic species and evaluation of the role of the Ucayali – Madre de Dios water divide as a biogeographic barrier (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(3): 493-505.
 66. Larsen, T. B., Pyrcz, T. W., Sáfián, S., & Warren-Gash, H. 2009. Two biogeographically significant new species of Euriphene (Boisduval, 1847) from West Africa and Nigeria: E. epe Pyrcz & Larsen and E. taigola Sáfián & Warren-Gash (Lepidoptera: Nymphalinae: Adoliadini). Metamorphosis, 20:389-99.
 67. f Greeney, H. F., Pyrcz, T. W., Dyer, L. A., Sanchez, M. Z. 2010. The early stages and natural history of Corades medeba Hewitson, 1850 in eastern Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae : Pronophilina). Tropical Lepidoptera Research, 20(1):8-13.
 68. Casner, K. L. & Pyrcz, T. W. 2010. Patterns and timing of diversification in a tropical montane butterfly genus, Lymanopoda (Nymphalidae, Satyrinae). Ecography, 33: 251-259.
 69. f Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2010. Two new parapatric species of the genus Eretris Thieme from the Andes in western Ecuador (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Annales Historici Naturales Musei Nationalis Hungarici, 102: 143–153.
 70. f Pyrcz T. W., Wojtusiak J. 2010. A new species of Argyrophorus Blanchard from northern Peru and considerations on the value of wing venation as a source of synapomorphies in some temperate Neotropical Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). Genus, 21(4): 605-613.
 71. f Pyrcz T. W., Viloria A. L. & Lamas G. M. 2010. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 13: Description and affinities of a new species from the uppermost forests of the valley of Kosñipata, Cuzco (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(4): 615-623.
 72. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Orellana, A. 2010. A survey of the Neotropical montane butterflies of the subtribe Pronophilina (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Venezuelan Cordillera de la Costa. Zootaxa. 2622: 1–41.
 73. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. 2010. The obsoleta clade of the genus Lymanopoda Westwood (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Folia Entomologica Hungarica. 71: 161-195.
 74. Mahecha-Jimenez, O.J., Dumar-Rodriguez, J. C & Pyrcz, T.W. 2011. Efecto de la fragmentacion del habitat sobre las comunidades de mariposas de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogota (Colombia) (Lepidoptera:Nymphalidae, Satyrinae). SHILAP, 39(153): 117-126.
 75. f Laurance, W.F., Useche, D.C., Shoo, L.P., Herzog, S.K., Kessler, M., Escobar, F., Brehm, G., Axmacher, J.C., Chen, I.C., Gámez, L.A., Hietz, P., Fiedler, K., Pyrcz, T., Wolf, J., Merkord, C.L., Cardelus, C., Marshall, A.R., Ah-Peng, C., Aplet, G.H., del Coro Arizmendi, M., Baker, W.J., Barone, J., Brühl, C.A., Bussmann, R.W., Cicuzza, D., Eilu, G., Favila, M.E., Hietz, P., Hemp, A., Hemp, C., Homeier, J., Huey, R.B., Hurtado, J., Jankowski, J., Kattán, G., Kluge, J., Krömer, T., Lees, D., Lehnert, M., Longino, J.T., Lovett, J., Martin, P.H., Patterson, B.D., Pearson, R.G., Peh, K.S.-H., Richardson, B., Richardson, M., Samways, M., Senbeta, F., Smith, T.B., Utteridge, T., Watkins, J.E., Wilson, R., Williams, S.E., Thomas, C.D. 2011. Global warming, elevational ranges and the vulnerability of tropical biota. Biological Conservation, 144: 548-557.
 76. Pyrcz, T. W., Greeney, H., Willmott, K. & Wojtusiak, J. 2011. A taxonomic revision of the genus Daedalma Hewitson with the descriptions of twenty new taxa and the immature stages of two species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 2898: 1-68.
 77. f Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Lamas, G. & Boyer, P. 2011. La fauna de mariposas de la subfamilia Satyrinae del macizo del Ampay (Peru): diversidad, endemismo y conservacion (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP, 39 (154): 205-232.
 78. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217-225.
 79. f Greeney, H., Dyer, L. A. & Pyrcz, T. W. 2011. First description of the early stage biology of the genus Mygona: The natural history of the Satyrid butterfly, Mygona irmina in eastern Ecuador. Journal of Insect Science, 11: 1-11.
 80. f Pyrcz, T. W. 2010. Evolution of butterflies of the genus Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae), and their adaptation to the high Andean environment. in: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 265-273.
 81. f Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2011. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 511-521.
 82. f Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.
 83. f Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.
 84. f Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotropical Entomology. 41 (1): 12 pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).
 85. f Pyrcz, T. W. 2012. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 119-131.
 86. f Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2012. Revalidation of Pedaliodes lithochalcis Butler & Druce, description of a new species from Peru and Bolivia and of a new subspecies of P. napaea Bates from Honduras (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 133-152.
 87. Pyrcz, T. W. 2012. A new species of satyrine butterfly from Patagonia in more than a century and revisional notes on the genus Faunula C. Felder & R. Felder (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 3342: 60-68.
 88. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.
 89. f Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(1): 1-28.
 90. Zacca, T, Mielke, O. H., Pyrcz, T. W., Casagrande, M., Freitas, A. V. F. & Boyer, P. 2013. Stegosatyrus, a new genus of Euptychiina from the grasslands of neotropical realm (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa 3682 (2): 331–350.
 91. f Pyrcz, T. W., Cerdeńa, J. & Villalobos, H. 2013. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 14: Two new species of Pedaliodes Butler from the Huancabamba Deflection in southern Ecaudor and northern Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(2): 131-141.
 92. Pyrcz, T. W., Prieto, C., Viloria, A. & Andrade. 2013. New species of high elevation cloud forest butterflies of the genus Pedaliodes Butler from the northern Colombian Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 3716 (4): 528–538.
 93. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. DOI: 10.1111/icad.12058.
 94. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-013-0185-6.
 95. f Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.
 96. f Benyamini, D., Ugarte, A., Shapiro, A.M., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Balint, Z. 2014. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea and Hesperioidea) including distribution, flight period and conservation status part I, comprising the families: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae (in part) and Hesperiidae, describing a new species of Hypsochila (Pieridae) and a new subspecies of Yramea modesta (Nymphalidae). Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 9-31 (2014).
 97. f Marin, M., Alvarez, C., Giraldo, C., Pyrcz, T. W., Uribe, S. & Vila, R. 2014. Mariposas en un bosque de niebla andino periurbano en el valle de Aburrá, Colombia. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 200-208, 2014. DOI: 10.7550/rmb.36605.
 98. Pyrcz, T. W. 2014. Peru – kraj megaróżnorodny: motyle andyjskie jako grupa modelowa. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.
 99. Cerdeña, J.A.; Pyrcz, T.W. & Zacca, T. 2014. High Andean butterflies from southern Peru, I. Dry puna Satyrinae, with the description of two new taxa and three new records from Peru (Lepidoptera: Nymphalidae). Revista peruana de biología 21(3): 213 – 222, doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10894.
 100. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2015. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 101. Marín, A.M., Giraldo, E.C., Marín, L.A., Álvarez, F.A. & Pyrcz, T.W. 2015. Differences in butterfly (Nymphalidae) diversity between hillsides and hilltop forest patches in the northern Andes. Studies on Neotropical Fauna and Environment. DOI: 10.1080/01650521.2015.1099379.
 102. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.
 103. f Pyrcz, T.W., Ugarte, A., Boyer, P., Shapiro, A.M., Benyamini, D. 2016. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea) including distribution, flight period and conservation status. Part II, subfamiliy: Satyrinae (Nymphalidae) with the descriptions of new taxa. Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 65: 31-67 (2016).
 104. f Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.
 105. Sáfián, S., Pyrcz, T. & Brattström, O. 2016. Two new species of Bebearia Hemming, 1960, as further evidence of centre of endemism of butterflies in Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitinae). Zootaxa 4175 (5): 449-462.
 106. Pyrcz, T.W., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F & Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4179.1.3
 107. Marín, M.A., Cadavid, I.C., Valdés, L., Álvarez, C.F., Uribe, S.I., Vila, R., Pyrcz, T.W. 2017. DNA Barcoding of an Assembly of Montane Andean Butterflies (Satyrinae): Geographical Scale and Identification Performance. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-016-0481-z.
 108. Pyrcz, T.W. 2017. Mauritius butterflies revisited: short faunal survey reveals a new record for the Mascarene fauna – Leptotes jeanneli (Stempffer). Metamorphosis 28: 16–21.
 109. Zacca, T., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Dias, F.M.S, Casagrande, M.M. & Boyer, P. 2017. Systematics of the Neotropical genus Pampasatyrus Hayward, 1953 (Lepidoptera: Satyrinae: Pronophilina), with description of three new taxa. Insect Systematics & Evolution 48 (2017): 201–255. DOI: 10.1163/1876312X-48022154.
 110. f Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Boyer, P., Carolaing Gabaldon, M., Mavarez, J. 2017. Taxonomy, phylogeny and distribution of the genus Steromapedaliodes sensu novo in the Cordillera de Mérida, Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini). Arthropod Systematics and Phylogeny. 75. 195-243.
 111. Pyrcz, T.W., Freitas, A., Boyer, P., Dias, F., Dolibaina, D., Barbosa, E.P., Magaldi, L., Mielke, O., Casagrande, M.M., Lorenc-Brudecka, J. 2017. Uncovered Diversity of a Predominantly Andean Butterfly Clade in the Brazilian Atlantic Forest: a Revision of the Genus Praepedaliodes Forster (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Neotropical Entomology. 1-45. DOI: 10.1007/s13744-017-0543-x.

Książki

 1. f Pyrcz, T. W. 2010. Wybrane zagadnienia z taksonomii, zoogeografii i ewolucji faun górskich na przykładzie grupy modelowej motyli z plemienia Pronophilini (Nymphalidae). Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 245 ss.
 2. Laskowski, R., Pyrcz, T. W., Weiner, J. 2013. Przewodnik do pospolitych gatunków roślin i zwierząt Wenezueli. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 61 ss., 51 tab.
 3. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.
 4. Tarkowski, R., Pyrcz, T. W., Goluchowska, K. 2016. Memorias del naturalista polaco Jan Sztolcman de su viaje al Peru entre 1875-1881. Sociedad Geografica de Lima. 130 ss.

Rozdziały w książkach

 1. Pyrcz, T. W. & Neild, A. 1996. The tribe Anaeini, in: A. Neild, The butterflies of Venezuela, Part 1: Nymphalidae I) pp. 99 - 116, plates 20 - 27, Meridian Publications.
 2. Lamas, G., Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W., 2004. Subtribe Pronophilina, in: E. Lamas ed., Atlas of Neotropical Lepidoptera, Checklist: Part 4A, Hesperoidea – Papilionoidea. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville, pp. 206-215.
 3. Gareca, Y., Forno, E., Pyrcz, T. W., Willmott, K. R. & Reichle, S. 2006. Lista preliminar de mariposas diurnas de Bolivia. 65-108. in: Gareca, Y. & Reichle, S., Lista Preliminar de Mariposas Diurnas de Bolivia y Mariposas Tipicas y Llamativas de Bolivia. PROMETA, Bolivia, pp. 65-108.

Referaty konferencyjne

 1. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W. & Camacho, J. 1993. Sistemática de los Satyridae de media y alta montana (Pronophilini) y la determinación de regiones de endemismo en el territorio Venezolano. Resumenes del V Congreso Latinamericano y XIII Venezolano de entomologia. pp. 226 - 227.
 2. Pyrcz, T. W. 2005. Patrones de distribución altitudinal de mariposas de la tribu Pronophilini en la Reserva de Las Golondrinas, Ecuador. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN I, Campinas. p.
 3. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja i przystosowania do środowiska wysokogórskiego motyli z rodzaju Redonda. Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków. p.
 4. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja motyli z rodzaju Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae) ze szczególnym uwzględnieniem przystosowań do wysokogórskich warunków środowiskowych. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność, Adaptacja, Ewolucja. Olsztyn. p. 17.
 5. Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2008. What can altitudinal distribution patterns tell us about competitive exclusion? The case of three Pedaliodes species in the Venezuelan Cordillera de Mérida (Satyrinae, Pronophilina). Conferencia Internatcional en Mariposas Andinas TABPD, Urubamba. p. 8.
 6. Pyrcz, T. W. 2008. Ageing Cheimas butterflies lose their conspicuous wing patches: pre and post-mating trade offs. Conferencia Internatcional en Mariposas Andines TABPD. Urubamba. p. 10.
 7. Viloria, A. & Pyrcz, T. W. & Ferrer-Paris, J. R. 2009. Systematics, biogeography and ecology of Redonda. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN II, Panama. p. 20.
 8. Mahecha-J, O, Pyrcz T. W., Dumar-R. J., & García, A. 2010. Efecto de la peturbación antrópica y la variación altitudinal en la estrcutura de las comunidades de lepidópteros Papilionoidea de alta montaña. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio de Lepidopterología. p. 93.
 9. Mahecha-J. O., Pyrcz T. W. & Realpe, E. 2011. Diversidad y patrones de Distribución de las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a través de un gradiente altitudinal en un bosque Andino en el departamento de Cundinamraca-Colombia. Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, Cambio Climático: Retos y oportunidades para la Entomología. p. 141.
 10. Mahecha-J., O., Pyrcz, T. W. & Dumar-R. J. 2011. Contribución al conocimiento de los lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) en la Sabana de Bogotá-Colombia, Congreso Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN. Vida y Diversidad Entomologíca. p. 37.
 11. Pyrcz, T. W. 2011. Specjacja parapatryczna? Przykłady w górskiej faunie oczennic Alp i Andów. Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Toruń. p.
 12. Pyrcz, T. W. 2012. Algunas hipotesis sobre las origenes y afinidades de mariposas Satyrinae de pajonales tropicales andinos. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo. p.
 13. Pyrcz, T. W. 2012. Patrones geográficos y altitudinales ed distribución de mariposas Satyrinae del medio-ambiente páramo, Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo, p.
 14. Zubek A., Pyrcz T.W. 2013. Forsterinaria hannieri – nowy gatunek motyla z Wyżyny Gujańskiej (Pantepuy) w Wenezueli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 15. Pyrcz T.W. 2013. Dobór anty-apostatyczny a ewolucja mimikry w podrodzinie Satyrinae. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 16. Pyrcz, T.W. 2014. Problemy systematyczne rodzaju Pseudochazara w świetle najnowszych opracowań taksonomicznych i faunistycznych. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 17. Pyrcz, T.W. 2014. Pochodzenie fauny motyli wysp zachodniej części basenu Morza Śródziemnego: Sardynia i Korsyka. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 18. Zubek, A., Pyrcz, T. W. 2014. Cryptic species of Perisama (Nymphalidae, Biblidinae) from the Cordillera de Merida in Venezuela. 7th International Conference on the Biology of Butterflies. Finlandia, Turku, 11-14 sierpnia 2014.
 19. Clavijo Giraldo, A., Pyrcz, T., Uribe Soto, S., Marín Uribe, A., Álvarez Hincapie, C. F. 2014. Diversidad y registros de nuevas especies de mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en bosques altoandinos y páramos en Belmira (Colombia). IV Congreso Colombiano de Zoología. Colombia, Cartagena, 1-5 Diciembre 2014.
 20. f Pyrcz, T.W. 2015. Papilio alexanor, ginący gatunek fauny europejskiej: zagrożenia, rozmieszczenie i obecny stan badań. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.
 21. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.
 22. f Pyrcz, T.W. 2016. Rodzaj Oeneis – problemy filogenetyczne i taksonomiczne. XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. „Małe jest piękne”. Polska, Koniówka, 3-5 czerwca 2016. 2013.
 23. Pyrcz, T.W. 2017. Badania fauny motyli dziennych Andów południowego Peru. XL Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. „Motyle Polski na tle lepidopterofauny Europy”. Komańcza, 26-28 maja 2017.

Artykuły popularno naukowe

 1. Pyrcz, T. W. 1992b. Rain forests of São Tomé and Principe: Butterflies and Conservation. Tropical Lepidoptera. 3(2): 95 - 100.
 2. Pyrcz, T. W. 1994. Butterflies and conservation in the National Parks in Thailand. Tropical Lepidoptera. 5(2): 77 - 82.
 3. f Pyrcz, T. W. 2004b. La trayectoria del lepidopterólogo aleman Eugen Kruger. Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 173-183.
 4. f Pyrcz, T. W. 2009. Terytorializm a agresja u motyli. Wszechświat, 110(4): 35- 38.

Artykuły dotyczące Muzeum Zoologicznego UJ

 1. f Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012) researcher of butterflies, passionate about nature, fascinated by mountains. Genus, 23(2): 183-187
 2. f Pyrcz, T. W. 2012. 95 tysięcy motyli Pierre’a Boyer. Alma Mater, 148-149: 21-22.
 3. f Pyza, E. & Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak - Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa w latach 1991-1993. Wszechświat, 113(4-6): 166-168.
 4. f Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012). Badacz motyli, pasjonat przyrody, miłośnik gór. Alma Mater, nr 148-149, 83-85.
 5. f Pyrcz, T. W. 2012. Janusz Wojtusiak 1942 - 2012. Nota Lepid., 35(2): 111-113.
 6. f Neild, A.F.E. & Pyrcz, T.W. 2014. In memoriam: Rafael Fernando Rey Cárdenas 1958-2010. News of The Lepidopterists’ Society, 56(3):122-125.

Recenzje

 1. Benyamini, D. & Pyrcz, T. W. 2011. New Books - Butterflies of Poland, Bionomical Atlas. w: News of the Israeli Lepidopterist Society. Vol. 28 (2), November 2011.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 55

mmm

Powrót na górę strony
logoUJ

Rafał Garlacz, dr

ff

Dokonania zawodowe

 • 1996 – matura w Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • 2001 – obrona pracy magisterkiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ pt. "Charakterystyka zoogeograficzna, analiza struktury oraz fenologia fauny sówek (Lepidoptera, Noctuidae) regionu Sokoto w północno-zachodniej Nigerii"
 • 2006 – obrona pracy doktorskiej pt. "Różnorodność gatunkowa motyli z rodziny miernikowcowatych i sówkowatych (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) w andyjskich lasach mgłowych"
 • Udział w 6 wyprawach naukowych do Amery ki Południowej:
  • 2002 – Ekwador, Kordyliera Zachodnia
  • 2003 – Peru, Chanchamayo
  • 2003 – Ekwador, Kordyliera Wschodnia
  • 2004 – Ekwador, południowa część Andów
  • 2004 – Ekwador, północna część Andów
  • 2005 – Ekwador, centralna część Andów, Peru, okolice Cusco
 • Organizacja wystaw i imprez:
  • 2004 - "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador", Guayaquil, Ekwador
  • 2006 - "10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ"
  • od 2004 organizacja i udział w prezentacji Muzeum na Festiwalu Nauki w Krakowie
  • od 2006 organizacja i udział w Nocy Muzeów
  • od 2006 organizacja i udział w prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
 • Konferencje:
  • 2004 - "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador", Guayaquil, Ekwador
  • 2005 - I Encontro sobre Lepidoptera NeotropicaisI ELEN, Campinas, Brazylia "Diversity and distribution of Geometridae and Noctuidae (Lepidoptera) in the cloud forest of the Pastaza Valley in Ecuador"
  • 2007 – Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków, Polska. "Różnorodność gatunkowa motyli z rodzin Geometridae i Noctuidae w andyjskich lasach chmurnych Ekwadoru"
  • 2008 - Conference on the Biology of Andean Butterflies, Cusco, Peru, September 4-6
  • 2008 - Forum Herbulot Monachium, Janusz Wojtusiak & Rafał Garlacz (Poland): Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae - a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005, 24-28 czerwca 2008
 • Inne:
  • 2010 - Udział w warsztatach: "STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki". Uniwersytet Rolniczy, Kraków
  • 2010 - Udział w warsztatach realizowanych w ramach programu "Dynamika Ekspozycji" przez Małopolski Instytut Kultury
  • 2010 - Urząd Miasta Kraków. Percepcja atrakcji turystycznych w przestrzeni publicznej przez osoby niewidome (15 kwietnia 2010)
  • 2011 - Szkolenie Podatek VAT w Szkołach Wyższych zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.
  • 2011 – Warsztaty - "Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych". Kraków, Collegium Maximum.

Zainteresowania

 • różnorodność gatunkowa organizmów, centra różnorodności (hot spots)
 • wzorce rozmieszczenia organizmów ze szczególnym uwzględnieniem faun górskich, czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na transektach wysokościowych
 • systematyka i taksonomia miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae)
 • popularyzowanie nauki oraz wiedzy przyrodniczej

Publikacje

 1. Garlacz, R. 2001. Species of the genus Zamarada Moore (Geometridae, Ennominae) in Nigeria with notes on their geographical distribution. Lambillionea, CI, 3.
 2. Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2001. The Geometridae of the São Tomé and Principe islands in the Gulf of Guinea, a checklist with notes on their geographical distribution. Lambillionea, 101, 3: 473-481.
 3. Garlacz, R. 2001. Owady i rośliny – ewolucyjny wyścig zbrojeń. Wszechświat, t. 102, 7-9, 179-182.
 4. Garlacz, R. 2003. Górskie lasy deszczowe Andów. Wszechświat, t. 104, 4-6, 99-102.
 5. Brańka, J. i Garlacz, R. 2007. Festiwal z Muzeum Zoologicznym UJ. Wszechświat, t. 108, 4-6, 151-152.
 6. Garlacz, R. 2007. Owady w jadłospisie człowieka. Wszechświat, t. 108, 7-9, 231-234.
 7. f Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 8. Garlacz, R. & Wojtusiak, J. 2009. Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae – a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005. Pp. 126-127 W: Hausmann, A. (ed.): Proceedings of the fifth Forum Herbulot 2008. Global strategies for plotting geometrid biodiversity in web-based databases (Munich, ZSM, 24-28 June 2008). – Spixiana 32/1: 126-127
 9. f Garlacz, R. 2010. The geometrid and noctuid moths (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) of Andean cloud forest in Ecuador - preliminary report. Pp. 249-257. W: The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies (eds: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak). w: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 2010. P. 487.
 10. f Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotrop. Entomol. 41 (1): 12pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).
 11. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. doi: 10.1111/icad.12058.
 12. f Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.
 13. Garlacz, R., Filipiak, M. 2014. Eksploracja górskich lasów mgielnych Parku Narodowego Yanachaga-Chemillén, Peru. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Garlacz, R. 2013. Problemy taksonomiczne wybranych rodzajów miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae) w badaniach megaróżnorodnych zgrupowań andyjskich lasów chmurnych. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-82

e-mail: rafal.garlacz @ uj.edu.pl

Powrót na górę strony
logoUJ

Klaudia Florczyk, mgr

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 67 73

mklaudia.florczykm

Powrót na górę strony
logoUJ

Hanna Cudna-Martyniuk, mgr

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 67 73

mcudnam

Powrót na górę strony
logoUJ

Artur Czekaj, mgr

Dokonania zawodowe

 • Organizacja wystaw i imprez okolicznościowych
  • 2004 – wystawa w galerii "Da Gama" - impreza towarzysząca Festiwalowi Nauki
  • 2006 – "10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ"
  • od 2005 organizacja i udział w "Nocy Muzeów"
  • od 2005 organizacja i udział w "Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich"
 • Opracowanie dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum
 • Inne:
  • 2011 - Szkolenie Podatek VAT w Szkołach Wyższych zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.

Zainteresowania

 • Ekologia i systematyka ważek, ochrona przyrody
 • Hodowla ważek
 • Fotografia (makrofotografia i mikrofotografia)

Publikacje

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Czekaj A. 2013. Badania taksonomiczne Tortricidae afrotropikalnych i neotropikalnych ze zbiorów MZUJ. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-42-53

martur.czekajm

Powrót na górę strony
logoUJ

Sławomir Florjan, dr

Dokonania zawodowe

 • Studia wyższe na kierunku Biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego) poszerzone o wybrane przedmioty z kierunku Geologia
 • Praca magisterska: "Flora Doliny Brzoskwini (Garb Tenczyński)" wykonana w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii Instytutu Botaniki UJ
 • Udział w wyprawach zagranicznych i obozach naukowych Koła Przyrodników Studentów UJ
 • Studia doktoranckie w zakresie geologii i geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
 • Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, specjalność paleontologia, rozprawa doktorska: „Skamieniałości roślinne z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”
 • W latach 1997-2016 nauczyciel akademicki w Instytucie Botaniki UJ
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (1997-2016) między innymi w ramach kursów (w części z nich zajęcia autorskie): Paleobotanika; Paleobiologia – warsztaty; Biologia owoców i nasion; Karpaty polskie – roślinność i jej ochrona; Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych; Botanika systematyczna; Botanika - zajęcia terenowe; zajęcia w ramach Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Opieka nad zbiorami paleobotanicznymi i ekspozycją paleobotaniczną Instytutu Botaniki UJ (2003-2016), współautorstwo jej scenariusza i wykonania; organizacja i udział w prezentacji ekspozycji oraz przygotowanie autorskich prezentacji multimedialnych w ramach Nocy Muzeów (9 edycji), Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (7 edycji), Nocy Biologów (4 edycje), zajęcia dla studentów z innych uczelni i uczniów szkół; udział w powstaniu ekspozycji i konsultacje w innych placówkach
 • Popularyzacja wiedzy – poza prezentacjami ekspozycji paleobotanicznej IB UJ, czynny udział w Festiwalach Nauki, prelekcje dla Sekcji Biologicznej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, prowadzenie wycieczek przyrodoznawczych
 • Prace organizacyjne w Instytucie Botaniki UJ, między innymi przez szereg lat udział w komisjach rekrutacyjnych na studia
 • W latach 1998-2001 sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w latach 2000-2003 zastępca przewodniczącego Sekcji Paleobotanicznej PTB
 • Od 2012 członek redakcji Acta Palaeobotanica, Internationl Journal of Palaeobotany and Palynology, ponadto inne prace redakcyjne
 • Zbiory naukowe – skamieniałości roślinne, zbiory zielnikowe w tym współautorstwo zielnika porównawczego roślin szpilkowych
 • Udział z referatami lub posterami w kilkudziesięciu konferencjach i posiedzeniach naukowych
 • Współpraca zagraniczna - Czech Geological Survey

Zainteresowania

 • Flora karbońska, analiza kutykularna, tafonomia roślin, współczesna flora Polski, biologia owoców
 • Fotografia (w tym krajobrazowa w bliskiej podczerwieni)

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. Florjan S. 1996. Szczątki tkanek roślinnych zachowane w węglu kamiennym z wybranych pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Remnants of plants tissue preserved in coal from the selected seams of the Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996, Wyd. AGH: 19-22.
 2. Florjan S. 1997. Wstępna charakterystyka szczątków tkankowych z węgla kamiennego z pokładu 816 (warstwy gruszowskie, dolny namur) w KWK "Grodziec" (północna część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (1): 188-189.
 3. Florjan S. 1997. Cuticulae dispersae z pokładu węglu 117 (KWK "Janina", warstwy libiąskie, westfal D, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the 117 coal seam („Janina” colliery, Libiąż beds, Westphalian D, Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) XX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 1997, Wyd. AGH: 27-31.
 4. Florjan S. 1997. Wstępna charakterystyka szczątków stawonogów karbońskich, wymacerowanych z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (2): 151-153.
 5. Worobiec G., Florjan S. 1997. Liście kopalne z otworu wiertniczego 1211/B w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 40 (2): 153-156.
 6. Florjan S. 1998. Fragmenty pędów roślinnych wymacerowane z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, PAN, Oddział w Krakowie, 41(1): 242-243.
 7. Florjan S. 1999. Zróżnicowanie anatomiczne sfuzynizowanych fragmentów drewna w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon) - wstępna klasyfikacja (Anatomical diversity of fusinised fragments of xylem in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous) – peliminary classification). W: Lipiarski I. (red.) XXII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 1999, Wyd. AGH: 35-40.
 8. Florjan S., Żołdani E. 1999. Megaspores and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. Acta Palaeobotanica, Suppl. 2: 33-39.
 9. Florjan S. 2000. Kutykule stawonogów z pokładu węgla 210/2 z otworu wiertniczego Góra IG-29 (westfal B, rejon Brzeszcz, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae of arthropods from the no. 210/2 coal seam of the Łaziska Beds (Westphalian B, USCB). W: Lipiarski I. (red.) XXIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 12-13 kwietnia 2000, Wyd. AGH: 35-42.
 10. Florjan S. 2001. Cuticulae dispersae z pokładu węgla 357 w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” (westfal A, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the No. 357 coal seam of the Załęże Beds (Westphalian A, Upper Silesian Coal Basin, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001, Wyd. AGH: 15-19.
 11. Florjan S. 2002. Cuticulae dispersae z utworów górnego karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Carboniferous (Westphalian B) cuticulae dispersae from the Lublin Coal Basin, Poland (preliminary study)). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 23-28.
 12. Florjan S., Ociepa A. M. 2002. Kutykule kordaitów z pokładu węgla 206 w KWK „Jaworzno” (warstwy łaziskie, westfal C, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Dispersed cuticles of Cordaites cf. principalis from the No. 206 coal seam („Jaworzno” coalmine, Łaziska beds, Westphalin C, Upper Silesian Coal Basin, Poland). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 29-32.
 13. Cieślak E., Florjan S. 2002. Stomata size variability in the Caltha palustris Complex (Ranunculaceae) from Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 44: 91-97.
 14. Florjan S. 2003. Czy rośliny szpilkowe występowały w westfalu A na Górnym Śląsku? (Did the conifers occur in Westphalian A in the Upper Silesia (Poland)?). W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003, Wyd. AGH: 27-30.
 15. Florjan S. 2005. Kutykule skorpionów w karbońskim węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Cuticles of scorpions in Carboniferous coal from the Upper Silesian Coal Basin – a preliminary report). W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005, Wyd. AGH: 21-25.
 16. Florjan S. 2007. Uwagi o cechach mikromorfologicznych rozproszonych kutykul stawonogów z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Remarks on micromorphological features of arthropod cuticles from the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 18-19 kwietnia 2007, Wyd. AGH: 15-20.
 17. Florjan S., Jaworska I. 2011. Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (województwo dolnośląskie) (Unique and protection deserving outcrop with Carboniferous flora in Szczawno Zdrój (Lower Silesia Province)). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67(6): 547-551.
 18. Florjan S., Zdebska D. 2011. Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski (New specimen of the silicified bennettitalean trunk from Poland). Przegląd Geologiczny, 59(7): 520-522.
 19. Florjan S. 2012. Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita (First find of the Carboniferous isolated permineralized pith of cordaitalean stem in Poland). Przegląd Geologiczny, 60(6): 323-324.
 20. Florjan S., Pacyna G., Borzęcki R. 2012. Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) (First find of microconchids (Tentaculita) on Upper Carboniferous seed fern Karinopteris daviesii from Nowa Ruda (Lower Silesia, Poland)). Przegląd Geologiczny, 60(5): 273–275.
 21. Pacyna G., Florjan S., Borzęcki R. 2012. New morphological features of Arthropleura sp. (Myriapoda, Diplopoda) based on new specimens from The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82(2): 121-126.
 22. Šimůnek Z., Florjan S. 2013. An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic). Lethaea Rossica, 1: 53-65 (+5 tablic).
 23. Šimůnek Z., Florjan S. 2013. The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 197: 26-49.

Przeglądowe

 1. Florjan S. 2001. Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Kurs terenowy. 18-20 maja 2001 roku. Instytut Paleobiologii PAN: 12-14.
 2. Florjan S. 2003. Stan wiedzy o epidermie roślin okresu karbońskiego z regionu euroamerykańskiego (Present knowledge of the epidermis of Carboniferous plants from Europe and North America). W: Zastawniak E. (red.) Paleobotanika na przełomie wieków (Palaeobothany at the turn of the centuries). Botanical Guidebooks, 26: 105-120.
 3. Florjan S. 2010. Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Kozakiewicz K. (red.) 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach. Materiały z sesji naukowej. Wałbrzych, 5 listopada 2010 r. Muzeum w Wałbrzychu i Oddział Sudecki PTPNoZ w Wałbrzychu: 17-27.
 4. Florjan S. 2010. Tematyka paleobotaniczna i palinologiczna na Sympozjach „Geologia Formacji Węglonośnych Polski” w latach 1976-2010 (Palaeobotanical and palynological topics on Symposiums ‘Geology of Coal-bearing Strata of Poland’ (1976–2010)). Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 81-91.
 5. Florjan S. 2012. Bibliography of Carboniferous flora in Poland with iconographic references (1945-2010). Megaspores. Acta Palaeobotanica, 52(2): 213-245.

Książki

 1. Florjan S., Worobiec G. 2016. Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 220 ss.

Abstrakty i przewodniki konferencyjne

 1. Florjan S. 1996. Uwagi o florze warstw gruszowskich (dolny namur) z KWK "Gliwice" w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: Lipiarski I. (red.) XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996, Wyd. AGH: 23.
 2. Florjan S. 1998. Upper Carboniferous cuticulae dispersae and other fossil tissues of plants from coal seams of the Upper Silesian Coal Basin. W: Lipiarski I. (red.) Fossil plants from Carboniferous coal basins. Guide to Excursion 1. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 18-23.
 3. Florjan S., Żołdani E. 1998. Jan Zerndt’s Collection of Carboniferous Megaspores. W: Lipiarski I. (red.) Fossil plants from Carboniferous coal basins. Guide to Excursion 1. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 40-44.
 4. Florjan S., Żołdani E. 1998. The Carboniferous Megaspore Collection of Jan Zerndt. W: Stuchlik L. (red.) Botanical collections throughout the world. Proc. of the Sec. Intern. Conf. on the Preservation of Botanical Collections, Cracov, June 26-29.06.1997: 125.
 5. Florjan S. 1998. Cuticulae dispersae in coal seams 209 and 302 (Upper Carboniferous, Westphalian B) from Upper Silesian Coal Basin, Poland. Abstracts The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 52.
 6. Florjan S., Żołdani E. 1998. Megaspore and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. Abstracts The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland: 53.
 7. Florjan S. 1998. Cuticulae dispersae w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon). W: Międlikowska J (red.) Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjów i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB, Gdańsk: 142.
 8. Florjan S. 1999. Plant and animal cuticulae dispersae in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland) - anatomical diversity and stratigraphical significance. Programme with Abstracts XIV International Congress on the Carboniferous - Permian, August 17-21, 1999, Calgary, Alberta, Canada: 38.
 9. Florjan S. 2001. Górnokarbońskie cuticulae dispersae z pokładu węgla 301 w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: Zenkteler E. (red.) Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 201.
 10. Florjan S. 2004. Odróżnianie kopalnych roślinnych kutykul rozproszonych od kopalnych oskórków stawonogów w oparciu o cechy anatomiczne. W: Jendrzejczak E. (red.) Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 150.
 11. Florjan S. 2007. Procesy fosylizacji drewna. W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20 kwietnia 2007. Lista uczestników, Program Sesji, Abstrakty: 2.
 12. Florjan S. 2007. Powstawanie skamieniałości roślinnych poprzez mineralizację tkanek. W: Kępczyńska E., Kępczyński J (red.): 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. Szczecin 3-8 września 2007: 158.
 13. Florjan S. 2008. Procesy fosylizacji tkanek przewodzących u roślin. W: Haczewski G. (red.) Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków: 27.
 14. Florjan S. 2008. Mikromorfologia epidermy kordaitów z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (późny karbon). W: Konferencja Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Fosylne i subfosylne szczątki roślin w rejonie Górnego Śląska”, 12 kwietnia 2008 roku, Zabrze, w formie elektronicznej - pdf: 5.
 15. Florjan S. 2011. Nowy okaz Cycadeoidea sp. (Cycadeoidopsida) z Polski. W: Matyja B. A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.) Jurassica IX, Małogoszcz, 06-08 września 2011, Materiały konferencyjne: 78-80.
 16. Šimůnek Z., Florjan S. 2011. Middle Pennsylvanian Bohemian and Poland cordaitaleans and their dispersed cuticles. W: Håkansson E., Trotter J.A. (red.) Programme & Abstracts: The XVII International Congress on the Carboniferous and Permian, Perth 3-8 July 2011, Geological Survey of Western Australia: 114.
 17. Florjan S. 2017. Badania Eufrozyna Sagana nad florą karbońską i ich znaczenie w kontekście współczesnych problemów paleobotaniki. Konferencja naukowa Muzea geologiczne, kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30-31.03.2017: 2.
 18. Florjan S. 2017. Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja naukowa Muzea geologiczne, kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30-31.03.2017: 11-12.

Biograficzne

 1. Köhler P. przy współpracy S. Florjana. 2003. Leksykon Botaników Polskich (Dictionary of Polish Botanists). 48. Jan (Johann Reinhold) Zerndt. Wiadomości Botaniczne, 47(3/4): 96-100.
 2. Florjan S. 2010. Wspomnienie o doktorze Bolesławie Brzyskim (1931-2000) w dziesiątą rocznicę śmierci. Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 59-65.
 3. Jaworska I., Florjan S. 2010. Leksykon botaników polskich (Dictionary of Polish Botanists). 76. Eufrozyn Włodzimierz Sagan. Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 70-73.
 4. Florjan S. 2011. Wspomnienie o Zygmuncie Holcerze (1925–2004). Wiadomości Botaniczne, 55(1/2): 59-61.

Inne

 1. Florjan S. 1998. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 1998. Wiadomości Botaniczne, 42(2): 81.
 2. Florjan S. 1998. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1998 roku. Wiadomości Botaniczne, 42(3/4): 118.
 3. Florjan S. 1999. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I kwartale 1999r. Wiadomości Botaniczne, 43(1/2): 81-82.
 4. Florjan S. 1999. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w II kwartale 1999 r. Wiadomości Botaniczne, 43(3/4): 79-80.
 5. Florjan S. 2000. Czwartki Botaniczne w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1999 roku. Wiadomości Botaniczne, 44(1/2): 76-77.
 6. Florjan S. 2000. Warsztaty nt. systemu informacji o kolekcjach biologicznych w Europie (Szczecin, Dziwnówek, 26-27 listopada 1999). Wiadomości Botaniczne, 44(1/2): 71.
 7. Florjan S. 2000. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne, 44(3/4): 70.
 8. Florjan S. 2001. Osiemnaste Warsztaty: Biologia Ewolucyjna i Zagadnienia Pokrewne - rekonstrukcje filogenetyczne (Warszawa, 21 października 2000). Wiadomości Botaniczne, 45(1/2): 85.
 9. Florjan S. 2001. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne, 45(1/2): 92.
 10. Florjan S. 2001. „Czwartki Botaniczne” w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2001 r. Wiadomości Botaniczne, 45(3/4): 103-104.
 11. Florjan S. 2001. XXIV Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski” (Kraków, 25-26 kwietnia 2001). Wiadomości Botaniczne, 45(3/4): 96.
 12. Florjan S. 2002. Jubileuszowe XXV Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski” (Kraków, 17-18 kwietnia 2002). Wiadomości Botaniczne, 46(3/4): 66-67.
 13. Florjan S. 2002. Szósta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna (Ateny, Grecja, 29 sierpnia – 2 września 2002). Wiadomości Botaniczne, 46(3/4): 72-75.
 14. Florjan S. 2003. XXVI Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski” (Kraków, 9-10 kwietnia 2003). Wiadomości Botaniczne, 47(3/4): 64-65.
 15. Florjan S. 2010. Noc Muzeów oraz Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007–2010). Wiadomości Botaniczne, 54(3/4): 145-147.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 60 84

mslawomir.florjanm

Powrót na górę strony
logoUJ

Małgorzata Kołodziej, dr

Dokonania zawodowe

 • 2007: obrona pracy magisterskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego (XIII – XIVw.) i wczesnej fazy nowożytnej (XVI – XVII w.) w Łanach Wielkich
 • 2012: obrona pracy doktorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Zastosowanie techniki LA – ICP – MS do analizy koncentracji mikro – makro elementów w zębach oraz kościach w celu odtworzenia diety mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w wyprawach naukowych:
  • 2006: „W poszukiwaniu śladów przeszłości – podążając śladami egzystencji neandertalczyka po Europie”(Czechy – Chorwacja, referencyjne stanowiska paleoantropologiczne na terenie Europy)
  • 2006: „Biskupin – jako przykład najstarszej osady z przełomu epoki brązu i żelaza”
  • 2006: „Kaszuby – jako odrębny rejon kulturowy, niezmienny od wieków”
  • 2007: „Tajemnice tyrolskiego lodowca oraz włoskich jaskiń”, zebranie materiałów odnośnie przeprowadzonych badań na mumii Otziego, Włochy
  • 2008: „Dokumentacja fotograficzna rytów naskalnych na południu Maroka”, Maroko
  • 2009: „Ossuarium w Kutnej Horze jako przykład osobliwego cmentarzyska”, dokumentacja oraz zebranie materiałów źródłowych, Czechy, Kutna Hora
 • Organizacja Konferencji i Warsztatów:
  • 2006: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmienność biologiczna człowieka”, Kraków
  • 2006: Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, Kraków
  • 2006 – 2008: Organizacja warsztatów antropologicznych w Domu Pracy Twórczej „Stasin” w Rabce
  • 2007: II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, Kraków
  • 2008: III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka, Kraków
  • 2008: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu dla Dzieci, Kraków
  • 2009: IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, Kraków
  • 2006 – 2011: Organizacja, koordynowanie i udział w Festiwalu Nauki, prezentacja Zakładu Antropologii z ramienia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i Instytutu Zoologii UJ
  • 2017: Noc Biologów, Kraków
 • Udział w badaniach terenowych:
  • 2006 – 2007: Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Opatowie, gm. Kłobuck, eksploracja i dokumentacja pochówków, Opatów
  • 2005 – 2008: Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośredniowieczne na Rynku Głównym w Krakowie, eksploracja i dokumentacja pochówków, Kraków
  • 2007 – 2008: Cmentarzysko szkieletowe na stanowisku Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, staż w firmie archeologicznej AVCISSA, Kraków
  • 2007: Pomiary antropometryczne młodzieży w Krakowskich liceach, Kraków
  • 2007: Pomiary antropometryczne ludności zamieszkującej polską Orawę, Lipnica Wielka
  • 2008: Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośredniowieczne, Dziekanowice
  • 2008: Autostradowe badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, eksploracja
  • i dokumentacja pochówków Modlnica
  • 2008: Ekspertyza antropologiczna pochówku szkieletowego na stanowisku Gać woj. podkarpackie, Gać
  • 2008: Ekspertyza antropologiczna, opracowanie anatomo – antropologiczne serii szkieletów znajdujących się w Muzeum Archeologicznym w Satu Mare (Rumunia), Rumunia
  • 2009: Udział w pracach archeologicznych na Placu Szczepańskim w Krakowie
  • 2009 – 2010: Eksploracja szczątków ludzkich z sarkofagów w kryptach kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie
  • 2010: Cmentarzysko szkieletowe nowożytne, Most Grunwaldzki, Kraków
  • 2010 – 2011: Cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne w Stręgoborzycach
 • Konferencje naukowe:
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmienność biologiczna człowieka”, referat: „Wykopaliska na Rynku Głównym w Krakowie”, Kraków
  • II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, referat: „Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego i wczesnej fazy nowożytnej w Łanach Wielkich”, Kraków
  • Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, referat: „Mumie Chinchorro”, Kraków
  • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, referat: „Pandemia czarnej śmieci w średniowiecznej Europie”, Kraków
  • Funeralia Lednickie – spotkanie 11 „ Metody, Źródła, Dokumentacja”, Lednica, współautor referatu: „Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych”
  • Konferencja „Karty z przeszłości Wodzisławia Śląskiego, 750 – lecie historii miasta”, Muzeum Okręgowe w Wodzisławiu Śląskim, współautor referatu – „Analiza anatomo – antropologiczna pochówków z cmentarzyska przy kościele Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim”
  • Konferencja Naukowa „In sivis campis…et urbe”, 2008 współautor referatu: „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stan. 32 w Wawrzeńczycach, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce” oraz „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stanowiska Wzgórze Zamkowe, Sanok”, Sanok
  • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, 2009, referat:, Kępa M.„Umarły wciąż żywy… Czarownice wampiry i inne zjawy”
  • Konferencja Naukowa „Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu”, 2009, współautor referatu: „Dymorfizm płciowy jako wyznacznik kondycji biologicznej mieszkańców Polski Południowej w okresie średniowiecza” oraz „ Wybrane zmiany patologiczne zaobserwowane na szkieletach pochodzących z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Sanoku, stan. Wzgórze Zamkowe.”, Toruń
  • Funeralia Lednickie – spotkanie 12, 2009, „Tak więc po owocach i poznacie”, współautor referatu: „Kształtowanie się aparatu żucia na przestrzeni wieków w populacjach krakowskich” oraz „Rozproszony pochówek kultury amfor kulistych. Między metodologią a intuicją”, Lednica
  • XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wrzesień 2009, referat: „Stan odżywienia dzieci wczesnośredniowiecznego Krakowa w świetle analiz fizykochemicznych zębów”, Łódź
  • 6th Bone Diagenesis Meeting, 2009, współautor referatu: „Chemical signals from ancient human teeth and bones – variability of diagenetical changes”, Bonn
  • 13 Funeralia Lednickie, 12-13 maj 2010, Dziekanowice, k. Poznania, interdyscyplinarna konferencja, współautor referatu: „Asymetria i częstość występowania hypoplazji szkliwa u mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa, stan. Plac Szczepański”
  • II Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, 22-23 kwietnia 2010, współautor referatu: „Kondycja biologiczna i wyznaczniki stresu mięśniowo szkieletowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Krakowa, stan. Plac Szczepański”
  • V Ogólnopolska Studencka Konferencja „Inhumacja i kremacja. Kości post mortem.”, 16-17 stycznia 2010, udział bierny
  • 17th Congress of the European Anthropological Association, 29 sierpień – 2 wrzesień 2010, Poznań, udział bierny
  • 4th Interational Symposium on Biomolecular Archaeology, 7-11 wrzesień 2010, Kopenhaga,: współautor posteru: “Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects – pilot studies,
  • 18th European Meeting of the Paleopathology Association, 23-26 sierpień 2010, Wiedeń, współautor posteru: “A case of a young syphilitic woman from the 17th/18th century (Cracow, Szczepański Square, Poland)”
  • III Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, kwiecień 2011, referat: „Zaawansowane zmiany pozapalne obserwowane na szkielecie dziecka z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach k. Krakowa”
  • XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Wrocław 2011, współautor referatu: „Stan biologiczny mnichów z opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu”
  • European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Zaragoza 2011, Hiszpania współautor posteru: “Determination of strontium and barium in historical teeth and bones by LA ICP MS spectrometry
  • 14 Funeralia Lednickie, maj 2011, Dziekanowice, k. Poznania, interdyscyplinarna konferencja, y referat: „Ofiary XVII wiecznej egzekucji na Rynku Głównym w Krakowie
  • IV Spotkania Paleopatologiczne, Toruń 19 – 20 kwietnia 2012, referat: „Częstość występowania próchnicy wśród osobników dorosłych na średniowiecznym cmentarzysku w Strożyskach gm. Nowy Korczyn
  • XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego - Gdańsk 2013 współautor referatu: 3D-reconstruction of the osseous inner ear structures based on micro-CT scans
  • XLIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Warszawa 2013, współautor posteru: Obrazowanie powierzchni czaszki za pomocą systemu wizyjnego 3D.
  • 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagrzeb 2014, współautor referatu: “Stable isotopes in human teeth and bone as indicators of breasteeding practices in the Neolithic period – a collective grave from Bronocice (Poland), oraz posteru:“The application of LA –ICP – MS and SEM-EDS techniques in trace element concentration measurement in human teeth”
  • Konferencja Międzynarodowa w Krośnie 2014 : Badania zespołów sakralnych w Karpatach”, referat: „Kondycja biologiczna mieszkańców średniowiecznego Sanoka”
 • Staże naukowe:
  • 2006: Staż i kwerenda biblioteczna w Instytucie Antropologii UAM, Poznań
  • 2009: Udział w warsztatach osteologicznych Sign of Labour – Uniwersytet Warszawki Instytut Prahistorii, Warszawa
  • 2011: Staż z zakresu paleopatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, opiekun naukowy dr hab. Tomasz Kozłowski, Toruń
  • 2012: Staż z zakresu paleopatologii w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, opiekun naukowy prof. dr hab. Judyta Gładykowska – Rzeczyska
  • 2013: Staż naukowy na Uniwersytecie Wileńskim, Zakład Anatomii, Histologii i Antropologii, opiekun naukowy prof. Rimantas Jankauskas, staż finansowany z projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczeństwo – Technologie – Środowisko, 2013
  • 2014: Staż naukowy w StatSoft , „Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji”, Kraków
 • Granty badawcze:
  • 2010 – 2012: Grant promotorski KBN: kierownik projektu: dr hab. Henryk Głąb, numer projektu: N 312 06 75 38, tytuł projektu: „Stan biologiczny mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa na tle populacji z Polski południowej w świetle badań fizykochemicznych zębów”(wykonawca)
  • 2013 – 2016: Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81 2013 – 2016, tytuł projektu: Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grobowe w Czernie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. (wykonawca)
  • 2013-2014:Grant wewnętrzny finansowany ze środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2013 roku, tytuł projektu: Środowiskowe pomiary izotopów strontu w kościach zwierzęcych pochodzących z różnoczasowych stanowisk archeologicznych obszaru Polski Południowej, (badania własne)
 • Nagrody i wyróżnienia:
  • 2012: Nagroda zespołowa JM. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 • Inne:
  • 2005-2006: Skarbnik Koła Naukowego Antropologów
  • 2006 - 2008: Prezes Koła Naukowego Antropologów
  • 2010–2014: członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, reprezentujący niesamodzielnych pracowników naukowych
  • Od 2013 do chwili obecnej: członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej

Zainteresowania

 • choroby populacji pradziejowych i historycznych
 • biologia populacji pradziejowych i historycznych
 • mumifikacje
 • popularyzowanie nauki oraz wiedzy z zakresu antropologii fizycznej

Publikacje

 1. Kępa M., 2007 „Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego i wczesnej fazy nowożytnej w Łanach Wielkich”, Materiały Konferencyjne II Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Wydawnictwo PiT, Kraków
 2. Kępa M., 2008 „Mumie Chinchorro ze starożytnego Chile”, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo PiT, Kraków
 3. Kępa M., 2008 „Zjeść wroga”, Wiedza i Życie, sierpień 2008
 4. Kępa M., 2008 „Pandemia czarnej śmierci w średniowiecznej Europie”, [w.] pod redakcją Głąb H., Dąbrowska M., Kępa M., Kryst Ł., „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, Wydawnictwo Poligrafia ITS, Kraków,
 5. Kępa M., Dąbrowska M., Kryst Ł., Marchewka J., Wojdala J., 2008 „Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych”, [w.] pod redakcją Dzieduszycki W., Wrzesiński J. „Metody. Źródła. Dokumentacja”, SNAP
 6. Kępa M., Głąb H., 2008 „Opracowanie anatomo – antropologiczne serii szkieletów z kościoła Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim”, Periodyk Okręgowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 7. Kępa M., 2008 „Koło Naukowe Antropologów przy Zakładzie Antropologii UJ”, Alma Mater, 106/2008, Wydanie Jubileuszowe, 100-lecie Zakładu Antropologii UJ
 8. Głąb H., Kępa M., 2010, Wielkie epidemie na przestrzeni wieków, Wszechświat, Tom 111, nr 4 – 6
 9. Kępa M., 2009, „Składanie ofiar pośród społeczności Azteckiej”, Archeologia Żywa, kwiecień 2009, 2 (43) Wrocław, str. 64-65
 10. Kępa M., Dąbrowska M., 2009, „Ossuarium w Kutna Hora. Sacrum czy profanum?” Archeologia Żywa, czerwiec 2009, 3, (43), Wrocław str. 61-63
 11. Kępa M., Głąb H., „Czaszki jajogłowych”, Archeologia Żywa, sierpień/wrzesień 2010
 12. Głąb H., Kępa M., Bronicki A. 2010, „Między metodologią a intuicją - rozproszony pochówek kultury amfor kulistych”, [w:] „Tak więc po owocach ich poznacie”, red. Dzieduszycki, Wrzesiński, Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Poznań
 13. Kępa M., Dąbrowska M., 2010 „Dymorfizm płciowy jako wyznacznik kondycji biologicznej mieszkańców średniowiecznej Polski południowej”[w:]„Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza”, red. T. Kozłowski, A. Drozd, Wydawnictwo DN-Wrocław,
 14. Głąb H., Kępa M., Stepańczak B., Szostek K., Wrębiak A., 2010„Analiza anatomo – antroplogiczna oraz demograficzna ludności pochowanej na przedlokacyjnym cmentarzysku w Krakowie”, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 28, cz.II
 15. Kępa M., Głąb H. 2011 „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów z cmentarzyska grodowego na wzgórzu zamkowym w Sanoku”, [w]: „ In Silvis campis et urbe” Średniowieczny Obrządek Pogrzebowy na Pograniczu Polsko – Ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIV, Rzeszów – Sanok
 16. Dąbrowska M., Kępa M., Wojdala J. 2011 „Wstępna analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stanowiska 32 w Wawrzeńczycach, Igołomia – Wawrzeńczyce” [w]: In Silvis campis…et urbe” Średniowieczny Obrządek Pogrzebowy na Pograniczu Polsko – Ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIV, Rzeszów – Sanok
 17. Kępa M., Głąb H., Wrębiak A., Szostek K., Haduch E., Stepańczak B. 2011„Przypadek młodej kobiety z syfilisem z XVII wiecznego cmentarzyska na Placu Szczepańskim w Krakowie”, Zmienność Biologiczna Człowieka, Vol. 9, PiT Kraków
 18. Wrębiak A., Kępa . Kozłowska A. 2011 „Dlaczego nie jesteśmy identyczni?...czyli słów kilka o zmienności biologicznej człowieka”, artykuł w wersji elektronicznej na stronie Uniwersytetu Dzieci
 19. Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczyk P., Tunia K, Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G., 2011 „Diagenetic signals from ancient human remains –bioarchaeological applications”, Mineralogia, 42, No 2-3: 3-9
 20. Kozłowska A., Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S., 2012, Obcy skazani na śmierć? – analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII – wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie, [w]: OBCY. FUNERALIA LEDNICKIE, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J. SNAP, Poznań: 203-213
 21. Kępa M., Głąb H., Stepańczak B., Branicki W., Kupiec T., Szostek K., Kozłowska A., 2012, „Ludzkie szczątki wyeksplorowane w zakrystii kościoła Św. Andrzeja w Krakowie w świetle analiz anatomo – antropologicznych, biochemicznych i molekularnych”, 271 – 280, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Karkowa, nr 30
 22. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak . Głąb H., Grupe M., 2012 “Analysis of Mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects – pilot studies”, Anthrop. Anz. 69/3, pp. 367–377 Short Report J. Biol. Clinic. Anthrop.
 23. Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S., 2013 “A case of the execution of Swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.)”, International Journal of Osteoarchaeology, Volume 23, Issue 6, pp 730-736,
 24. Glinianowicz M., Kępa M., Kotowicz P., Orłowska-Synus A., 2014, Nowożytne pochówki z nieistniejącego cmentarza przy ul. Sobieskiego w Sanoku, Rocznik Sanocki
 25. Osipowicz i in. ( w tym Kołodziej M.), 2014, The late Neolithic sepulchral and ritual centre of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland), Praehistorische Zeitschrift, 2014,89 (2),
 26. Goncerz G., Skrzat J., Kołodziej M., Walocha J., 2014 Destruction of the craniofacial skeleton in the child caused by an orbital tumor, Childs Nerv Sys
 27. Stepańczak B., Szostek K., Kępa M., Lisowska – Gaczorek A., 2014, Stable oxygen isotopes as a determinantof migration and diet – an analysis of a Neolithic burialfrom feature, Kowal 14 [w] Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Kowal 14, Wydawnictwo Naukowe UMK
 28. Osipowicz et al. (w tym Kołodziej M.), 2014 Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources – a summary, Kowal 14 [w]: Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Kowal 14., Wydawnictwo Naukowe UMK
 29. Kołodziej M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło – Kleinrok B., Mazur A., Mazur K., A case of extensive inflammatory changes (osteomyelitis) in an infant’s skeleton from the medieval burial ground (11th–12th c) in Wawrzeńczyce (Near Krakow), 2015 Collegium antropologicum 39(1):171-6
 30. Kołodziej M., Pankowska A. Szostek K., 2015 25. Badania materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Modlnica, stan. 5. [w:] Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. Redaktorzy: Karol Dzięgielewski, Agata Sztyber, Magdalena Dzięgielewska, Wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j.
 31. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M, Kozłowska A.. 2015, Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost. [w:] OPATÓW, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen, red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski, Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
 32. Miliszkiewicz N.,Walas. S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K., 2016, Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, Analytical Letters
 33. Haduch E., Głąb H., Kołodziej M., Sztaba M., 2017 Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej, [w]: Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J. SNAP, Poznań

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-78

mmalgorzata.kepam

Powrót na górę strony
logoUJ

Anna Pankowska, mgr (zastępstwo)

ff

Dokonania zawodowe:

 • 2008: obrona pracy magisterskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Optymalizacja metody absorpcyjno-elucyjnej w paleoserologii – badania modelowe”
 • Od 2008 roku studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2012: Podyplomowe Studium Muzeologiczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • W latach 2009-2013 członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu
 • W latach 2011 i 2013 członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Północno-Wschodniej Części Delty Nilu
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w wyprawach naukowych:
  • 2007: „Tajemnice tyrolskiego lodowca oraz włoskich jaskiń”, zebranie materiałów odnośnie przeprowadzonych badań na mumii Otziego, Włochy
  • 2008: „Dokumentacja fotograficzna rytów naskalnych na południu Maroka”, Maroko
 • Współorganizacja Konferencji Studenckich i Warsztatów:
  • 2006: Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, Kraków
  • 2007: II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, Kraków
  • 2008: III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka, Kraków
  • 2009: IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, Kraków
  • 2010: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu dla Dzieci, Kraków
 • 2006 – 2011: udział w Festiwalu Nauki, prezentacja Zakładu Antropologii UJ
 • 2017: udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, prezentacja Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ekspozycja antropologiczna
 • 2017/ 2018: wykładowca Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, na kierunku biologia
 • Udział w badaniach terenowych:

 • lata 2005 - 2013: eksploracja i dokumentacja pochówków szkieletowych i ciałopalnych na cmentarzyskach z epoki brązu, wczesnego średniowiecza, średniowiecza i czasów nowożytnych, m.in. na Rynku Głównym w Krakowie, w Opatowie k/ Częstochowy, Dziekanowicach, Modlnicy k/ Krakowa, Placu Szczepańskim w Krakowie, Moście Grunwaldzkim w Krakowie
 • 2007: pomiary antropometryczne młodzieży w Krakowskich liceach, pomiary antropometryczne ludności zamieszkującej polską Orawę, Lipnica Wielka
 • 2009 – 2013 eksploracja grobów, analiza anatomo-antropologiczna szkieletów, dokumentacja rysunkowa szkieletów z predynastycznego cmentarzyska w Tell el-Farcha, Egipt
 • 2011 - 2013 eksploracja grobów, analiza anatomo-antropologiczna szkieletów, dokumentacja rysunkowa szkieletów z wczesnodynastycznego cmentarzyska w Tell el-Murra, Egipt
 • Konferencje naukowe:

 • Międzywydziałowa Studencka Konferencja „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, prezentacja pt. „Mędrca szkiełko i oko (…)”, czyli sposoby odkrywania tajemnic przeszłości ukrytych w mumiach”, Kraków 2006
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Non omnis moriar – rozważania nad nieśmiertelnością człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, prezentacja pt. „Badania modelowe grobów ciałopalnych – analizy makro i mikroelementów”, Kraków 2007
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, prezentacja pt. „Rola paleoserologii w badaniach antropologicznych”, Kraków 2008
 • Konferencja „Wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w latach 2006-2008 w prezbiterium katedry św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie”, prezentacja pt. „Analiza antygenów grup krwi i badania chemiczne kości ludzkich pochodzących z krypty północnej w prezbiterium katedry kwidzyńskiej”, Kwidzyń 2008
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od Narodzin do Śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, prezentacja pt. „Stabilność antygenów grupowych krwi układu AB0 w aspekcie badań paleoserologicznych”, Kraków 2009
 • XII Funeralia Lednickie „Tak więc po owocach poznacie ich”, prezentacja pt. „Badania paleoserologiczne – cele, metody i kontrowersje”, Lednica k/Poznania 2009
 • XLII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Analiza antygenów grupowych krwi z materiału osteologicznego i odontologicznego w aspekcie badań paleoserologicznych – badania pilotażowe”, Łódź 2009
 • XIII Funeralia Lednickie, prezentacja pt. „Asymetria i częstość występowania hipoplazji szkliwa u mieszkańców przedkolacyjnego Krakowa, Plac Szczepański”, Lednica k/ Poznania 2010
 • 17th Congress of the European Anthropological Association, poster: “A palaeoserological study of inhabitants of pre-charter period Krakow by means of absorption-elution and hemagglutination inhibition methods with respect to anthropological research”, Poznań 2010
 • XII International Interdisciplinary Students’ of Archaeology Session “Biografie Żywiołów. Kulturowy wymiar świata”, prezentacja pt. „The influence of elements on human skeletal remains – from an ossicle to a particle”, Puszczykowo 2010
 • XIV Funeralia Lednickie, prezentacja pt. „Ofiary XVII-wiecznej egzekucji z cmentarzyska na Rynku Głównym w Krakowie”, Lednica k/ Poznania 2011
 • III Studencka Konferencja Archeologii Starożytnego Egiptu, prezentacja pt. „Cmentarzysko predynastyczne we wschodniej Delcie Nilu na przykładzie stanowiska Tell el-Farcha”, Wrocław 2011
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, poster: „Kobieta opatem? Badania molekularne w służbie antropologii”, Wrocław 2011
 • IV Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, prezentacja pt.: „Zróżnicowanie w częstości występowania i lokalizacji próchnicy wśród dorosłych pochowanych na średniowiecznym cmentarzysku w Strożyskach, Gm. Nowy Korczyn”, Toruń 2012
 • Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources, prezentacja: “Goszcza, disaster 94 years later”, Pułtusk 2012
 • VIth Central European Conference of Egyptologists, Egypt 2012: Perspectives of Research”, poster: „A preliminary report of anthropological research from Tell el-Murra site – difficulties, challenges and perspectives”, Kraków 2012
 • XVI Funeralia Lednickie, „Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych”, „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII–XVIII w.) — sezon 2011. Lednica k/Poznania 2012
 • 14th International Interdisciplinary Students of Archaeology Session „Art as a form of the Discourse of Power”, poster “The authority’s element”, Puszczykowo 2012
 • WAC-7 Seventh World Archaeological Congress, poster „Cemetery from Tell el-Murra site (north-eastern Nile Delta) – preliminary report and further research”, Amman, Jordania 2013
 • VI European Conference of Egyptologists CECE, poster “A preliminary report of anthropological research from Tell el-Murra site – difficulties, challenges and perspectives.”, Kraków 2013
 • Staże naukowe:

 • 2009: staż naukowy odbyty w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd metod badań materiału osteologicznego i odontologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach fragmentarycznie zachowanych ludzkich szczątków kostnych. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • 2011: staż z zakresu paleopatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun naukowy dr hab. Tomasz Kozłowski
 • Inne:

 • Od 2008 do chwili obecnej: członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Zainteresowania

 • biologia populacji prehistorycznych i historycznych z terenów Polski oraz Afryki Północnej
 • najnowsze metody biochemiczne i fizyko-chemiczne stosowane w antropologii fizycznej
 • archeologia podwodna

Publikacje

 1. Kozłowska A. „Analiza paleoserologiczna mieszkańców przedkolacyjnego Krakowa metodami absorpcyjno-elucyjna i zahamowanej aglutynacji w aspekcie badań antropologicznych”, Zmienność biologiczna człowieka, nr 9, str. 43-52, 2010
 2. Kępa M., Głąb H., Stepańczak B., Branicki W., Kupiec, Szostek K., Kozłowska A., „Ludzkie szczątki wyeksplorowane w zakrystii kościoła Św. Andrzeja w Krakowie w świetle analiz aanatomo-antropologicznych, biochemicznych i molekularnych”, 271-280, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr. 30, 2012
 3. Osipowicz G., Bokiniec A., Kurzyk K., Makowicki D.m Bienskas D. Górzyński T., Jankowski M., Jędrychowska-Dańska K., Kępa M., Kozłowska A., Kozłowski T., Noryśkiewicz A., Płoszaj T., Reitsma L., Stepańczak B., Szostek K., Weckwerth P., Witas H. Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł – podsumowanie. “Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources – a summary.” Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Kowal 14. Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja KopernikaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2014
 4. Mariusz A. Jucha with contributions by Grzegorz Bąk-Pryc, Natalia Małecka-Drozd, Magdalena Kazimierczak, Mary F. Ownby, Matarzyna Mądrzyk, Anna Pankowska, Barbara Woźniak, Renata Abłamowicz „Polish excavations at Tell el-Murra in the Nile Delta. Preliminary report 2013-2015”, ARCHEOLOGIA, tom 65, 2014 (2015)
 5. Kołodziej M., Pankowska A., Szostek K., 25. „Badania materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Modlnica, stan. 5” [w:] Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. Redaktorzy: Karol Dzięgielewski, Agata Sztyber, Magdalena Dzięgielewska, wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j., 2015
 6. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M., Kozłowska A., „Wyniki analizy makro- i mikroelementów w materiale odontologicznym z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. Rekonstrukcja diety”. OPATÓW, STAN. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Tom IV. Warszawa-Kraków. ISSN 1644-8774, 2015
 7. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M., Kozłowska A., „Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost.” [w:] OPATÓW, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. Tom XV-4. Warszawa-Kraków. ISSN 1426-3998
 8. Szostek K., Kozłowska A. Kralisz A. „Pochowki osobników z krypty północnej w prezbiterium katedry w Kwidzynie w świetle analiz paleoserologicznych i fizykochemicznych materiału kostnego”, In English „Burials of individuals in the north krypt of presbyteryi in Kwidzyn cathedral in the light of paleoserological and physicochemical analysis of bone material” a chapter in. „Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt”, in English: „Kwidzyn Cathedral – The mystery of the crypts” M. Grupa, T. Kozłowski eds. 2009. Pozycja wydawnicza w języku angielskim, str. 87-112, rok 2009
 9. Kozłowska Anna, Chapter 13. “Paleoserological analysis of a skeleton from object 238 from site 14 in Kowal, Kowal comm.”, Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2014
 10. Kozłowska A. Rozdział 13. „Wyniki badań paleoserologicznych szczątków ludzkich z obiektu 238”. Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Kowal 14. Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
 11. Kozłowska A., Szostek K. „Badania seroantropologiczne i paleoserologiczne – cele, metody i kontrowersje.” Wszechświat, Styczeń-Luty-Marzec 2009
 12. Kępa M., Kozłowska A. „Strażnicy zabytków z Ait Quaazik”, czasopismo Archeologia Żywa, wydanie specjalne nr 01/2010, str. 38-41, 2010
 13. Wrębiak A., Kępa M, Kozłowska A „Dlaczego nie jesteśmy indentyczni? … czyli kilka słów o zmienności biologicznej człowieka”, artykuł w wersji elektronicznej na stronie Uniwersytetu Dzieci, 2011

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Kozłowska A. „Mędrca szkiełko i oko (…)”, czyli sposoby odkrywania tajemnic przeszłości ukrytych w mumiach.”, wydawnictwo PiT, Kraków 2007
 2. Kozłowska A. „Rola paleoserologii w badaniach antropologicznych.”, wydawnictwo Poligrafia ITS, Kraków 2008
 3. Kozłowska A. „Analiza antygenów grupowych krwi z materiału osteologicznego i odontologicznego w aspekcie badan paleoserologicznych” Anthropological Review, Suplement 6/2009. ISSN 1898-6773, str. 62, 2009
 4. Kozłowska A. „Wpływ żywiołów na zachowanie się szczątków kostnych – od kosteczki do cząsteczki”, rozdział w książce pt. „Biografie żywiołów. Kulturalny wymiar świata”, 2011
 5. Kozłowska A., Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Busko C., Głowa W., Dryja S. „Obcy skazani na śmierć? - analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch podwójnych pochowków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie (XVII wiek)”, SNAP o. Poznań, 2012

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-78

manna.pankowskam

Powrót na górę strony
logoUJ

Wojciech Kudła, dr

Dokonania zawodowe

 • 1997 - 2005 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prof. dr hab. Jarosław Buszko,: "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce".
 • 2000 - 2010 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Koordynator: Prof. dr hab. Jarosław Buszko) w programie inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • 2003 - 2005 udział w projekcie "Motyle Krakowa" stanowiącym część programu „Przyroda Krakowa” koordynowanym przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2004 waloryzacja przyrodnicza w zakresie grupy systematycznej Lepidoptera na obszarze Ostoi Popradzkiej w związku z programem Natura 2000.
 • 2006 udział w badaniach terenowych motyli dziennych w okolicach Krakowa organizowanych przez Instytut Nauk o Środowisku UJ w związku z programem monitoringu bioróżnorodności ALARM.
 • 2007 - 2008 we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ gromadzenie i opracowywanie danych o rozmieszczeniu motyli dziennych Krakowa w ramach programu KSIB.
 • 2008
  • Organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do dokumentacji walorów przyrodniczych na potrzeby projektu ochrony obszaru "Rajsko" w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do SDF Natura 2000 na potrzeby projektu ochrony obszaru "Łąki Kobierzyńskie" w Krakowie.
 • od 2009 organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (m.in. poster o szkodliwych skutkach nadużywania kosiarek rotacyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, wystawa omawiająca historię gatunków motyli wymarłych na obszarze Krakowa w ciągu ostatnich 150 lat, wystawa omawiajaca gatunki motyli spotykane w ogrodach i ogrodowe rośliny preferowane przez motyle, poster wyjaśniający cel i zasady dokumentacji przyrodniczej).
 • 2000-2011 wielokrotne wielokrotne wyjazdy terenowe w różne części Polski w związku z programami inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • Inne:
  • 2006 - 6-8 listopada, udział w warsztatach dotyczących opracowania "Programu współpracy lokalnej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000" dla projektowanych ostoi siedliskowych: "Pustynia Błędowska", "Jaroszowiec", "Dolina Białki" i "Małe Pieniny"
  • 2010 - Udział w warsztatach realizowanych w ramach programu "Dynamika Ekspozycji" przez Małopolski Instytut Kultury

Zainteresowania

 • Ekologia motyli, zwłaszcza dynamika populacji
 • Ochrona siedlisk motyli, zagadnienia związane z wycofywaniem się i reintrodukcją zagrożonych gatunków, w szczególności wpływ izolacji na lokalne populacje
 • Hodowla motyli
 • Komputery i nowinki IT
 • Fotografia

Publikacje

Oryginalne publikacje

 1. Kudła, W. 2001. Polska Sahara – mity a rzeczywistość. Wszechświat, 102 (7-9): 189-193.
 2. Kudła, W. Wojtusiak J., 2004. Butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Błędów Desert and Neighbouring Area in the Olkusz District, Poland. Fragmenta Faunistica, 47 (1): 73–80.
 3. Kudła, W. 2005. Motyle Krakowa i okolic – wczoraj, dziś... a jutro? Wszechświat, 106 (10-12): 283-287.
 4. Kudła, W. 2006. Zmiany we wzorcu rozmieszczenia względnej liczebności tatrzańskich motyli z rodziny miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae) obserwowane w zależności od użytej metody obserwacji. III Ogólnopolska Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. "Tatry 2005". Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. 13 - 15 październik 2005, Zakopane.
 5. f Owieśny, M., Gwardjan, M., Kudła, W., Bury, J. 2010. Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (Linnaeus,1758) w Polsce. New data on Tachina grossa (Linnaeus,1758) in Poland. Dipteron 26: 38-42.
 6. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.
 7. Kudła, W., Dawidowicz, Ł. 2016. Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781) and another rarely and locally encountered Pyraloidea (Lepidoptera) in Poland from the scientific collection of the Nature Education Centre of the Jagiellonian University in Krakow. Zoologica Poloniae. 61. 7-21.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Pępkowska, A., Kudła, W., Kudłek, J. 2005. The distribution of butterfly fauna in urban landscape; preliminary studies from Krakow, Poland. XIX Annual Meeting of the Society of Conservation Biology. Brasilia, Brazil, 15-19 July 2005.
 2. Kudła, W. 2012. 10 lat realizacji projektu "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych Krakowa". XXXV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Badania faunistyczne nad motylami Polski - Mapa Bioróżnorodności. Polska, Izabelin, 1-3 czerwca 2012.
 3. Kudła, W. 2013. Zmiany w aktywności dobowej Lemonia dumi (Lemoniidae) na podstawie dużej próby. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 4. Kudła, W. 2014. Różnice w liczbie obserwowanych osobników danej płci. Czy samic rzeczywiście jest mniej niż samców? XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 5. f Kudła, W. 2015. Atlas rozmieszczenia Motyli Dziennych Krakowa. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.
 6. Kudła, W. 2017. Cydalima perspectalis w Europie. Czy zagraża nam inwazja? XL Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. „Motyle Polski na tle lepidopterofauny Europy”. Komańcza, 26-28 maja 2017.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-42-53

mmm

Powrót na górę strony
logoUJ

Jadwiga Lorenc-Brudecka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2006 - obrona pracy licencjackiej w Instytucie Geologii UJ pt.: "Biostratygrafia i paleoekologia Karpat Polskich w późnym eocenie- wczesnym oligocenie na podstawie dużych otwornic należących do Nummulitidae".
 • 2008 - obrona pracy dyplomowej w AGH pt.: „Wykorzystanie bioindykatorów do oceny stanu środowiska".
 • 2008 - obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: "Opracowanie rodzin motyli (Lepidoptera) z grupy Rhopalocera z terenu południowo-zachodniej Nigerii ze zbioru Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego".
 • Od 2008 - udział w prezentacji Muzeum na Festiwalu Nauki w Krakowie.
 • Od 2010 - organizacja i udział w Nocy Muzeów i Dniach Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.
 • Inne:
  • 2011 – Warsztaty - "Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych". Kraków, Collegium Maximum.

Zainteresowania

 • ogólnie rzecz ujmując: ochrona przyrody i środowiska, bioróżnorodność organizmów
 • góry i wszystko, co z nimi związane
 • książki- głównie fantastyka i kryminały
 • muzyka- ostre brzmienia
 • karate tradycyjne

Publikacje

 1. f Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.
 2. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Charakterystyka i znaczenie cech aparatów kopulacyjnych w taksonomii motyli na przykładzie dwóch rodzajów z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze-Tom II. Creative Science-Monografia 2013. Kraków 2013. 31-40.
 4. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2013. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 5. Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Type species fixation of the genus Abloxurina Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae). Zootaxa 3869 (1): 097–100 (29 Sept. 2014).
 6. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Perisama bleuzeni (Nymphalidae, Biblidinae) jako przykład kryptycznego gatunku motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 273-277.
 7. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 277-280.
 8. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 (1): 49-52.
 9. Prieto C., Grishin N.V., Hausmann A., Lorenc-Brudecka J. 2016. The Penaincisalia amatista species-group (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini) in Colombia, insights from mtDNA barcodes and the description of a new species. Systematics and Biodiversity : Vol. 14, Iss. 2. DOI:10.1080/14772000.2015.1112314.
 10. f Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.
 11. f Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Boyer, P., Carolaing Gabaldon, M., Mavarez, J. 2017. Taxonomy, phylogeny and distribution of the genus Steromapedaliodes sensu novo in the Cordillera de Mérida, Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini). Arthropod Systematics and Phylogeny. 75. 195-243.
 12. Pyrcz, T.W., Freitas, A., Boyer, P., Dias, F., Dolibaina, D., Barbosa, E.P., Magaldi, L., Mielke, O., Casagrande, M.M., Lorenc-Brudecka, J. 2017. Uncovered Diversity of a Predominantly Andean Butterfly Clade in the Brazilian Atlantic Forest: a Revision of the Genus Praepedaliodes Forster (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Neotropical Entomology. 1-45. DOI: 10.1007/s13744-017-0543-x.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 2. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych motyli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 4. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.
 5. f Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 18.04.2015.

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-82

mmm

Powrót na górę strony
logoUJ

Ewelina Sroka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010 - obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: Organizacja kapsuły jajowej widelnicy Chloroperla sp. (Plecoptera, Arctopelaria, Chloroperlidae)

Zainteresowania

 • preparowanie owadów
 • zgłębianie tajników parzenia kawy
 • dobre domowe jedzenie
 • wyjazdy w teren

Publikacje

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 54

mewelina.srokam

Powrót na górę strony
logoUJ

Karolina Sroka, mgr

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010 – obrona pracy magisterskiej w Instytucie Zoologii UJ pt.: Proces formowania osłon jajowych widelnic z rodzaju Chloroperla sp. (Plecoptera, Arctopelaria, Chloroperlidae)

Zainteresowania

 • preparowanie owadów
 • książki – szczególnie autorstwa Thomasa Harrisa
 • gotowanie i pieczenie ciast
 • wyjazdy w teren

Publikacje

Kontakt

Tel. (+48) 12 664 42 54

mkarolina.srokam

Powrót na górę strony
logoUJ

Oscar Javier Mahecha Jiménez, współpracownik naukowy

ff

Dokonania zawodowe

 • 2010-2011. Beca Posgrado en Maestría: Asistente Graduado. Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Universidad de los Andes.
 • 2008. Premio a mejor trabajo en modalidad de ponencia oral a nivel de Pregrado en I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas, Cuzco-Perú. Septiembre. Tema: Diversidad de Lepidópteros Pronophilini (Nymphalidae: Satyrinae) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J.
 • Teaching of course of Invertebrate Zoology, Ecology, Biogeography and Animal Systematic in Universidad Distrital F.J.C., Bogotá, Colombia.
 • Curatorial responsibilities of Collection of Butterflies from Universidad Distrital F.J.C. and voluntary Curator Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
 • 2013. Mayo. Excelencia Académica por Labor Docente. Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

Zainteresowania

 • Taxonomy (Insects Morphology, Lepidoptera, Neotropical Satyrinae, Odonata and Neotropical Snakes)
 • Biogeography, ecology and behaviour (Zoogeography, dispersal, diversity and distribution patterns, altitudinal distributions, high mountain faunas)
 • Evolution (Speciation patterns, the role of the ecotone in speciation, adaptations to high elevation)
 • Conservation Biology (Climate Change, centers of endemism for conservation, effects of habitat fragmentation).

Publikacje

 1. Mahecha-J., O.J; Pyrcz, T. & Dumar-Rodriguez, J.C. Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de Lepidoptera de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogotá (Colombia) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).En: España Shilap, Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ed: v.39 fasc.153 p.117 - 126 ,2011.

W DRUKU

 1. Urbano, P.; Munevar, J. ; Mahecha-J., O.J. & E. Hincapié. Diversidad y estructura de las comunidades de mariposas en el ecotono del piedemonte llanero y sabana inundable en Casanare-Colombia (Lepidóptera: Hesperioidea y Papilionoidea). En: España Shilap, Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267.

Referaty konferencyjne

 1. I Curso-Taller sobre Lepidópteros. Charla Magistral: Lepidópteros Pronophilinos de Montaña (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina): Sistemática, Patrones de Distribución y Diversidad. Nov 15, 2013, Pamplona, Norte de Santander, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J y Tomasz Pyrcz.
 2. XVIII Seminario de Investigación de Ciencias Biológicas. Charla Magistral: Patrones Biogeográficos de los lepidópteros de montaña (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina) en los Andes colombianos: áreas de endemismos y patrones de distribución altitudinal. Nov 03, 2013, Bogotá, Colombia. Autores: Oscar Mahecha-J y Tomasz Pyrcz.
 3. X Congreso Venezolano de Ecología. Tema: Patrones de Diversidad y Distribución altitudinal de la Comunidad de Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en el municipio de Supatá, Colombia. 18 al 23 de Noviembre de 2013, Mérida-Venezuela. Autores: Oscar Mahecha-J.; Vanessa Diaz y Tomasz Pyrcz.
 4. 40° Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Primer registro de ectocomensalismo en chinches acuáticos (Hemiptera: Belostomatidae) para Colombia. Bogotá. Julio 10, 11 y 12 de 2013. Autores: Julián Arias; Oscar Mahecha-J., y Diego Gómez.
 5. XXXVIII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Diversidad y patrones de distribución de las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a traves de un gradiente altitudinal en un bosque andino en el departamento de Cundinamarca. Manizales, Julio 27, 29 y 29 de 2011. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 6. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Revisión taxonómica de la tribu Acraeini (Nymphalidae: Heliconiinae) mediante técnicas moleculares y morfometría geométrica. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Camila Plata, Oscar Mahecha-J., y Gonzalo Andrade.
 7. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos a bajas intensidades sobre el fenotipo de la mariposa Dyone glicera (Nymphalidae: Heliconiinae. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Adriana Blandón y Oscar Mahecha-J.
 8. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio Colombiano de Lepidopterología. Tema: Efecto de la fragmentación del hábitat sobre las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a través de un gradiente altitudinal. Medellin. Noviembre de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 9. XXXVII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Efecto de la perturbación antrópica y la variación altitudinal en la diversidad de lepidópteros Papilionoidea Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Junio 30- 1 y 2 de Julio de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., Tomasz Pyrcz y Alexander García.
 10. XXXVII Congreso Sociedad colombiana de Entomología SOCOLEN. Tema: Contribución al conocimiento de los lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) de la Sabana de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Junio 30- 1 y 2 de Julio de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J., y Tomasz Pyrcz.
 11. Concurso- Exposición Fotografía de Naturaleza, Tema. Recuerdos y Sensaciones. Charla titulada: Mariposas de Colombia. Café Xiegua, Bogotá. Mayo de 2010. Autores: Oscar Mahecha-J.
 12. XXIII Congreso Nacional de Física. Tema: Efectos de un campos magnético estático sobre el fenotipo de la planta de fríjol Phaseolus vulgaris en sus primeras etapas ontogénicas. Universidad del Magdalena, Santa Marta. Octubre de 2009. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.
 13. XXIII Congreso Nacional de Física. Tema: Magnetobiología: Una herramienta interdisciplinar para la enseñanza de conceptos de magnetismo y su relación con los Sistemas Biológicos a nivel universitario Universidad del Magdalena, Santa Marta. Octubre de 2009. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.
 14. I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas. Tema: Diversidad de Lepidópteros Pronophilini (Nymphalidae: Satyrinae) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Grupo TABDP (Tropical Andean Butterfy Diversity Project). Cuzco- Perú. Septiembre de 2008. Autores: Oscar Mahecha-J.
 15. I Conferencia Internacional en Mariposas Andinas. Tema: Diversidad de Lepidópteros (Papilionoidea) a lo largo de un gradiente altitudinal en el Alto el Zuque, Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, Colombia. Grupo TABDP (Tropical Andean Butterfy Diversity Project). Cuzco- Perú. Septiembre de 2008. Autores: Oscar Mahecha-J., y Juan Camilo Dumar.
 16. XXII Congreso Nacional de Física. Tema: Incidencia sobre la planta de fríjol Phaseolus vulgaris en su área foliar por efectos del campo magnético (B). Universidad del Tolima. Ibagué., Octubre de 2007. Autores: Adriana Blandón, Oscar Mahecha-J., y Andrés Venegas.

Kontakt

Tel. 57-(1) (03) 3134878223 (Bogotá,Colombia)

e-mail: oscarmahecha23@gmail.com

Powrót na górę strony
logoUJ

Vanessa Hilary Diaz Suarez, współpracownik naukowy

ff

Dokonania zawodowe

 • Student of Biology Degree from Universidad Distrital F.J.C. Bogotá, Colombia.
 • Voluntary Curator Collection of Butterflies from Universidad Distrital F.J.C. and Instituto de Ciencias Universidad Nacional de Colombia.
 • Virtual Course University Johns Hopkins Baltimore, Maryland, Estados Unidos. R programming with Distinction, 2014. Duration 60 hours
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por serpientes, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por insectos, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por arañas y escorpiones, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Manejo, tratamiento médico y prevención de accidente ocasionado por animales acuáticos, 2014. Duración: 20 horas
 • Curso virtual Instituto nacional de Salud Bogotá, Colombia: Farmacovigilacia, seroterapia y vigilancia epidemiológica, 2014. Duración: 20 horas
 • Taller: Insectos aliados de las Ciencias Médicas y Forense, 2012. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.
 • Asociación para la Lepidopterología Colombiana ACOLEP. Since 2014.
 • Semana Universitaria. Taller Teórico-Práctico en Animales Venenosos: Manejo e Importancia Médica. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Octubre de 2014. En colaboración: Oscar Mahecha-J., Andrés Bermúdez y Nirieth Casteblanco.
 • Semana Universitaria: Taller Teórico-Práctico: Introducción al estudio de las mariposas y polillas: Taxonomía, Técnicas de Campo, Montaje y Preservación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Octubre de 2014. En colaboración: Oscar Mahecha-J. Catherine Arcos.
 • Primer Taller: Métodos de Montaje, Determinación Taxonómica y Preservación de lepidópteros. Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. En colaboración: Oscar Mahecha-J. y Diego Carrero. Noviembre 15 de 2013.
 • Proficiency in Spanish and English (reading, conversing, and writing).

Zainteresowania

 • Taxonomy (Lepidoptera, Neotropical Satyrinae, Neotropical Amphibian and Snakes)
 • Biogeography, ecology and behaviour (Zoogeography, dispersal, diversity and distribution patterns, altitudinal distributions, high mountain faunas)
 • Evolution (Speciation patterns, the role of the ecotone in speciation, adaptations to high elevation)
 • Conservation Biology (Climate Change, centers of endemism for conservation, effects of habitat fragmentation).

Publikacje

 1. Mahecha Jiménez, O., Diaz Suarez, V., Pyrcz, T.W. 2013. X Congreso Venezolano de Ecología. Tema: Patrones de Diversidad y Distribución altitudinal de la Comunidad de Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en el municipio de Supatá, Colombia. 18 al 23 de Noviembre de 2013, Mérida-Venezuela.

Kontakt

Tel. 57-(1) (03) 3143738504 (Bogotá,Colombia)

e-mail: diazsvane@gmail.com

Powrót na górę strony
©2017 Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.
stat4u