Warsztaty „African Lepidoptera Network”

29 września - 1 października 2017

W dniach od 29 września - 1 października 2017 br odbyło się w Krakowie pierwsze międzynarodowe sympozjum poświęcone badaniom motyli krainy afrotropikalnej. Wzięło w nim udział 32 specjalistów z różnych dziedzin taksonomii, filogenetyki i ekologii motyli. Głównym organizatorem sympozjum był dr Łukasz Przybyłowicz z Instytutu Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W ramach sympozjum uczestnicy odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP) gdzie zostali zapoznani ze strukturą oraz działalnością jednostki oraz przeprowadzili wstępną kwerendę materiału zdeponowanego w magazynach naukowych CEP (dawnego Muzeum Zoologicznego). Wizyta wielu specjalistów z całej Europy będzie z pewnością impulsem do rozszerzenia współpracy na polu lepidopterologii i przyczyni się do rozszerzenia informacji na temat zbiorów entomologicznych zdeponowanych w CEP. (Tekst: Tomasz Pyrcz, Zdjęcia: Ewelina Sroka, Karolina Sroka).
f
f
f
f
f
f
f
f
©2017 Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.
stat4u