Nasz gość: Dubi Benyamini

W dniach 21-23 maja przebywał z wizytą w Muzeum Zoologicznym UJ Pan Dubi Benyamini, przewodniczący Izraelskiego Towarzystwa Lepidopterologicznego. Pan Benyamini jest specjalistą od taksonomii i biologii motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Współpracuje z naszym Muzeum w obszarze badań taj rodziny w Argentynie i Chile. W dniu 23 maja wygłosił prelekcję na temat swoich doświadczeń z pracy terenowej w Andach.
Pan Banyamini jest również autorem szeregu prac dotyczących fauny motyli krajów Bliskiego Wschodu. Opublikował między innym przewodnik po motylach Izraela oraz ilustrowany album poświęcony hodowli motyli w ogrodach (butterfly gardening). W ostatnich latach wielu właścicieli działek i ogrodów w Europie i Stanach Zjednoczonych planuje zagospodarowanie terenów zielonych swoich posesji pod kątem przydatności roślin dla owadów, takich jak motyle, jako źródła pokarmu dla larw i nektaru dla owadów dorosłych. Jest to godna polecenia forma uprawy ogrodów, gdyż sprzyja utrzymaniu bioróżnorodności fauny owadów Ziemi. Niestety w Polsce jest ona dotąd niemal zupełnie nieznana. (Tomasz Pyrcz, zdjęcia: Artur Czekaj, Wojciech Kudła)
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.