Zajęcia z entomologii sądowej

28 listopada 2009

Koło Przyrodników Studentów UJ zaprosiło do Krakowa mgr Andrzeja Grzywacza doktoranta w Zakładzie Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego pobyt umożliwił rewizję XIX wiecznego zbioru Muscidae z kolekcji Diptera Maksymiliana Siły-Nowickiego, która znajduje się w naszym Muzeum. We współpracy z Sekcją Entomologiczną KPSt UJ w Muzeum Andrzej Grzywacz wygłosił wykład na temat wykorzystania owadów w badaniach kryminalistycznych, a także prowadził zajęcia praktyczne z oznaczania stadiów larwalnych i imago wybranych gatunków Diptera istotnych w entomologii sądowej. (Jakub Brańka)
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.