Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich

22 listopada 2009

W dniu 22 listopada 2009 w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich była udostępniona dla zwiedzających wystawa Muzeum Zoologicznego przy ulicy Grodzkiej 53 w piwnicach Collegium Iuridicum. Od godziny 10:00 do 16:00 odwiedziło wystawę ok 700 osób. Większość zwiedzających to osoby młode w wieku gimnazjalnym oraz rodziny z dziećmi. Głównym celem wystawy było wyeksponowanie postaci darczyńców wystaw mieszczących się w Collegium Iuridicum. Ekspozycja składa się z trzech części: wystawy muszli morskich pochodzących w większości z kolekcji ofiarowanej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Bolesława Rączkę, wystawy paleontologicznej pochodzącej ze zbiorów Jerzego Małeckiego oraz wystawy motyli świata, której trzon tworzą okazy motyli z kolekcji Romana Wojtusiaka (Artur Czekaj).
f
f
f
f
f
f
f

Nasi Darczyńcy

f

Bolesław Rączka

Nauczyciel, zamieszkał w Ottawie w Kanadzie, gdzie rzuciły Go losy wojenne. Wykształcony w Krakowie. Pochodzi z mieszczańskiej rodziny osiadłej od siedemnastego wieku w miasteczku Kołaczyce koło Jasła. Tam się urodził 6 marca 1911 roku, tam wciąż powracał, tam również podjął przed inicjatywę budowy domu dla ludzi starszych, którą osobiście, własnymi środkami realizował. Kolekcja muszli podarowana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jest owocem 22 - letniej pasji kolekcjonerskiej związanej z zamiłowaniem do podróży.
Oboje, wspólnie z małżonką Leokadią Rączkową, odbyli między innymi dwie długie podróże dookoła świata i dziesiątki innych wypraw, odwiedzając wielokrotnie ponad 70 krajów, w których przede wszystkim penetrowali wybrzeża morskie, zdobywając muszle nie tylko osobiście, także przy pomocy wynajmowanych ekip nurków, lecz również przez nabywanie unikalnych eksponatów od miejscowej ludności.
Pośród wielu krain, z których pochodzą muszle, należy tu wymienić przede wszystkim kraje Ameryki Środkowej z Meksykiem na czele, Indie, Pakistan, Afganistan, dawny Cejlon Filipiny Tajwan, Japonię i oczywiście całą Amerykę Północną, a także północne wybrzeże Azji i Australię. Znaczna część kolekcji uzyskana została w drodze wymiany pomiędzy kolekcjonerami z mórz i oceanów całego świata.
Będąc członkiem największego klubu zbieraczy, znajdującego się na Hawajach, stał się Bolesław Rączka znawcą przedmiotu, a kolekcja Jego stała się w znacznym stopniu usystematyzowanym zbiorem materiału naukowego. W tym stanie kolekcji małżonkowie postanowili przekazać cały swój zbiór Polsce (Opracował Jan Rączka, grudzień 1992 r.).

+ Bolesław Rączka zmarł 27 grudnia 2002 w Ottawie.

f

Prof. Jerzy Małecki

Syn byłego legionisty, urodził się 7 maja 1921 roku w Taszkiencie. Zmarł 18 listopada 2007 roku w Krakowie. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie otrzymał tytuł magistra geologii. Swoją karierę naukowo-dydaktyczną związał początkowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, a od 1952 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie pracował aż do emerytury. Profesor od 1987 roku, specjalista z dziedziny kopalnych mszywiołów oraz gąbek mezozoicznych. Uczestnik kilku ekspedycji naukowych, w tym na pustynię Gobi w poszukiwaniu szkieletów dinozaurów. Zagorzały przyrodnik i krajoznawca, propagator i obrońca przyrody (Garb Terczyński, Dolinki Krakowskie, otulina Ojcowskiego Parku Narodowego).
W roku 1993 profesor Jerzy Małecki ofiarował Muzeum Zoologicznemu Uniwersytetu Jagiellońskiemu opracowany pokaźny zbiór skamieniałości. Wykorzystując zbiór wykonano wystawę paleontologiczną będącą częścią stałej ekspozycji Muzeum Zoologicznego UJ przy ulicy Grodzkiej 53 w Collegium Iuridicum.
Za jego przykładem w 1993 roku uczeń profesora Jerzego Małeckiego, dr hab. inż. Radosław Tarkowski przekazał cenne okazy, które również znajdują się w stałej ekspozycji paleontologicznej (Krzysztof Beiersdorf).
f

Prof. Roman Józef Wojtusiak

Urodził się 28 grudnia 1906 roku w Krakowie. Zmarł w roku 1987. W 1926 r. został asystentem pracowni psychogenetycznej, w 1930 uzyskał doktorat z filozofii, w 1935 habilitował się z zoologii na UJ i obejmuje opiekę nad Zakładem Psychogenetycznym. Wywieziony w 1939 r. do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen następnie Dachau. Po powrocie z obozu w 1940 roku prowadzi tajne wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii. W roku 1948 mianowany profesorem tytularnym, 1954 nadzwyczajnym. Od roku 1960 profesor zwyczajny i kierownik powstałej w 1956 r. Katedry Psychologii i Etologii Zwierząt aż do przejścia na emeryturę w 1976 r. W latach 1956 - 1966 wykonał gigantyczną pracę pełniąc funkcję seniora budowy Collegium Zoologicum i Geologicum . Nie sposób tu opisać przebogatej biografii Profesora. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych w tym Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Duża część okazów w ekspozycji pochodzi z przejętego przez Muzeum Zoologiczne zbioru po prof. R. Wojtusiaku. Prezentowane są w śród nich gatunki endemiczne i kilka okazów ginących gatunków. Nie brak też wielu gatunków motyli fauny tropikalnej, które zachwycają zwiedzających swoim pięknym ubarwieniem (Krzysztof Beiersdorf).
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.