Wizyta w Muzeum Historii Naturalnej w Genewie

Marzec 2010

W ramach współpracy naukowej, w dniach 15-19 marca dr Tomasz Pyrcz przebywał w Genewie na zaproszenie tamtejszego Muzeum Historii Naturalnej (Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève). W czasie wizyty przeprowadzono we współpracy z dr Bernard Landry, kuratorem zbioru motyli w Genewie, opracowanie wybranych grup taksonomicznych fauny neotropikalnej i afrotropikalnej. Wykonana została dokumentacja fotograficzna sal wystawienniczych oraz zaplecza technicznego na potrzeby planowanej budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie. Ponadto, dr T. Pyrcz wygłosił odczyt na temat „Adaptacji behawioralnych i morfologicznych motyli do życia w środowiskach wysokogórskich” w czasie sesji Genewskiego Towarzystwa Entomologicznego (Tomasz Pyrcz).
f
f
f
f
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.