XXXIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologiczmej PTE

Toruń 10-11 września 2011

W dniach 10-11 września odbyło się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego pt. "Lepidopterologia w Polsce – stan obecny i zadania na przyszłość". Uczestniczyło w nim około 50 osób, pracowników naukowych polskich uczelni wyższych oraz entomologów amatorów. Muzeum Zoologiczne UJ reprezentowali dr Tomasz W. Pyrcz oraz mgr Anna Zubek. W pierwszym dniu sympozjum wygłoszono 16 referatów. Drugi dzień poświęcony był projektom naukowo-badawczym oraz omówieniu spraw bieżących Sekcji. Ustalono, że w roku 2012 sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Kampinosie. f Program Sympozjum do pobrania tutaj. (Tomasz Pyrcz)
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.