Wenezuela 2010

Galeria

W dniach 8 II - 5 III miała miejsce wyprawa naukowa do Wenezueli w ramach projektu "Fauna motyli z podrodziny Satyrinae w Kordylierze Meridy" realizowanego we współpracy Muzeum Zoologicznego UJ i Wenezuelskiego Instytutu Badań Naukowych w Caracas (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Przeprowadzono między innymi badania terenowe w kilku nie znanych dotąd pod względem faunistycznym stanowiskach i wykazano szereg nowych dla nauki taksonów. Zebrany materiał znajduje się w trakcie opracowywania (Tomasz Pyrcz).
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.