Wenezuela i Ekwador 2011

Wyprawa naukowa - Galeria

W okresie od stycznia do marca odbyła się ekspedycja entomologiczna, w której udział wzięła doktorantka Muzeum Zoologicznego, Anna Zubek. Wyprawę współorganizowały: Muzeum Zoologiczne UJ, Wenezuelski Instytut Badań Naukowych (Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas) oraz Stacja Biologiczna Yanayacu w Ekwadorze. W trakcie pobytu w Yanayacu, prowadzono obserwację motyli in situ, zbieranie larw, oraz próby hodowli zebranych osobników. Zgromadzono wstępne dane na temat nieopisywanych dotąd larw motyli z rodzaju Forsterinaria. Wyprawy terenowe, organizowane we współpracy z panem Jean Claude Petit, w ramach projektu "Inventario de las Mariposas Diurnas del Parque Nacional Sangay" zaowocowały zebraniem ponad 250 okazów motyli dziennych z kilkunastu stanowisk do zbioru naukowego Muzeum Zoologicznego. W czasie pobytu w Wenezueli odwiedzono insektarium działające przy Ogrodzie Zoologicznym El Pinar, w Caracas. Placówka ta prowadzi ciągła hodowlę motyli zarówno dla potrzeb wystawowych, jak i dla celów naukowych. W trakcie wypraw terenowych w Kordylierę Nadbrzeżną zebrano kolejne 200 okazów motyli dziennych i nocnych do zbioru naukowego MZUJ (Anna Zubek).
f
f
f
f
f
f
f
Strona główna
Powrót na górę strony
2008-2016 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie Wojciech Kudła.